Thank you for notifying us,

I'm not sure what action needs to be taken. Expecially since you
didn't explain exactly how the PDF file violates the license.

P.S. You've just emailed a 6.5MB large PDF file that grows probably to
10MB due to base64 encoding :)

Alexandre Prokoudine
http://libregraphicsworld.org


2012/12/1 Zdeněk Král <zden.k...@email.cz>:
> English
>
> Ttranslated Google translator:
>
> Hello, I would like to inform you of a breach of the GNU Gimp manual. Your
> work replicates and limiting it to the GNU General Public License.
> Unfortunately I can not English, so I use Google translator.
>
> I would like to report a probable violation of license terms of the GNU Free
> Documentation License to "Gimp - User's Guide," the guide. If you interpret
> this license may be good for downloading this guide it away freely copy,
> lend, print conditions alike. Can you charge the costs associated with
> copying or other reproduction, but not be limited license following
> addition: Please note that this book is intended only for the buyer. The
> book as a whole nor any part of it may be freely distributed on the Internet
> or otherwise published further .... etc. Here, it is either a
> misunderstanding of the GNU, or GNU conscious violation. Please try the
> website of Databook.cz (Hradec Kralove, Czech Republic)
> http://www.databook.cz/e-knihy-zdarma download free book "Gimp - user manual
> in Czech language", before downloading you must register a book you can
> download for 0 CZK, but in addition to the downloaded PDF file limit your
> rights and violate the license GNU. Direct link:
> http://www.databook.cz/gimp-uzivatelska-prirucka-v-ceskem-jazyce-1131. Thank
> you that this will be someone to deal with, whether it be one of you authors
> or anyone else, I have them (Databook.cz) was not able to explain. Thank
> you, Regards Zdenek.
>
>
>
> Attached files
> Gimp_uzivatelska_prirucka.jpg - attached appendix which violates the GNU
> Gimp_uzivatelska_prirucka.pdf -
> http://www.databook.cz/gimp-uzivatelska-prirucka-v-ceskem-jazyce-1131 file
> downloaded from the amendment that violates the GNU
>
>
>
>
>
> Čeština
>
> Originál text:
>
> Dobrý den, chtěl bych Vám oznámit porušení licence GNU Gimp manuál. Vaše
> dílo kopíruje a omezuje na něm licenci GNU. Bohužel neumím anglicky, tak
> používám Google překladač.
>
> Chtěl bych nahlásit pravděpodobné porušení licenčních podmínek GNU Free
> Documentation License k "Gimp - uživatelská příručka", dále jen příručka.
> Jestli si tuto licenci dobře vykládám je možno při stáhnutí této příručky ji
> svobodně dál kopírovat, půjčovat, tisknout za podmínek zachovaní licence.
> Lze si účtovat náklady spojené s kopírováním či jiným rozmnožováním, ale
> nelze omezit licenci následujícím dodatkem: Upozorňujeme že tato kniha je
> určena pouze pro potřeby kupujícího. Kniha jako celek ani žádná její část
> nesmí být volně šířena na internetu, ani jinak dále zveřejňována.... atd.
> Zde se jedná buď o nepochopení licence GNU, nebo o vědomé porušení GNU.
> Zkuste prosim na stránkách firmy Databook.cz(Hradec Králové, Česká
> Republika) http://www.databook.cz/e-knihy-zdarma si stáhnout knihu zdarma
> "Gimp - uživatelská příručka v českém jazyce", před stažením se musíte
> zaregistrovat, knihu pak můžete stáhnout za 0,-Kč, ale dodatkem do staženého
> souboru PDF omezují Vaše práva a porušují licenci GNU. Přímý odkaz:
> http://www.databook.cz/gimp-uzivatelska-prirucka-v-ceskem-jazyce-1131.
> Děkuji že se tím bude někdo zabývat, ať už to bude někdo z Vás autorů nebo
> kdokoliv jiný, já jsem jim (Databook.cz) to nebyl schopný vysvětlit. Děkuji,
> s pozdravem Zdeněk.
>
> Přiložené soubory
> Gimp_uzivatelska_prirucka.jpg - přiložený dodatek který porušuje GNU
> Gimp_uzivatelska_prirucka.pdf - soubor stažený z
> http://www.databook.cz/gimp-uzivatelska-prirucka-v-ceskem-jazyce-1131 z
> dodatkem který porušuje GNU
>
>
>
>
> _______________________________________________
> gimp-docs-list mailing list
> gimp-docs-list@gnome.org
> https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gimp-docs-list
>--
_______________________________________________
gimp-docs-list mailing list
gimp-docs-list@gnome.org
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gimp-docs-list

Reply via email to