Dear GIMP developers
I am not a GIMP user yet, but I have to ask you some questions.
I read on your website, that this SW is freely distributable. For all
that, one question:
Is this SW for FREE USE also for the government, or any restrictions
for "commercial use"?
I need to know that to prevent ani sanctions resulting from the terms
of use - license documentation.
Thaks for reply.
Best regards, Peter
-- 


____________________________________________________________

Philosophiae naturalis principia mathematica

Upozornenie: Obsah tohto e-mailu, vrátane obsahu jeho príloh, je prísne
dôverný a je určený výlučne jeho adresátovi a ďalším osobám, ktoré sú
oprávnené ho prijať. Ak nie ste určeným príjemcom tohto e-mailu, vezmite
prosím na vedomie, že akékoľvek použitie, šírenie, vydanie alebo
kopírovanie tohto e-mailu je prísne zakázané. Ak ste tento e-mail obdržali
omylom alebo ak sa pri jeho prenose vyskytnú akékoľvek problémy, prosím
volajte +421 915 755 708. Ďakujem.

---
Warning: The content of this e-mail, including its enclosures, is
confidential and privileged, and it is intended only for use of the
addressee or another authorized recipient. If you are not the intended
recipient of this e-mail, please be aware, that any use, dissemination,
edition or duplication of this e-mail is strictly prohibited. If you have
received this e-mail in error or if some transfer problems have emerged,
please notify me immediately by calling +421 915 755 708. Thank you.
_______________________________________________
gimp-user-list mailing list
List address:    gimp-user-list@gnome.org
List membership: https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gimp-user-list
List archives:   https://mail.gnome.org/archives/gimp-user-list

Reply via email to