Hola Quim,

+msgid "Failed to resize swap file: %s"
+msgstr "No s'han pogut canviar la mida del fitxer d'intercanvi: %s"

-- No s'ha

 msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» en escriure: %s"

-- per a escriure-hi

 msgid "Sets the size of the previews in the Undo History."
-msgstr "Defineix la mida de les previsualitzacions en l'històrial de desfer."
+msgstr "Defineix la mida de les previsualitzacions de l'històrial de desfer."

-- historial

+msgid "Show tip next time GIMP starts"
+msgstr "Mostra sempre un consell a l'inici"

-- mostra un consell en iniciar
-- "sempre" resulta redundant, és evident que no es mostrarà a l'atzar
dia si dia no

+msgid "Unsupported or invalid image width: %d"
+msgstr "No s'accepten imatges d'aquesta amplada: %d."
+
+msgid "Unsupported or invalid image height: %d"
+msgstr "No s'accepten imatges d'aquesta alçada: %d."

-- L'amplada/alçada de la imatge és massa gran: %d

+msgid "Invalid number of bytes per line: %hd"
+msgstr "Hi ha un nombre invàlid de bytes per línia: %hd"

-- El nombre de bytes per línia no és vàlid: %hd

 msgid "Unusual PCX flavour, giving up"
 msgstr "El tipus de fitxer PCX no és el normal. No se seguirà"

-- No es pot reconèixer el format del fitxer PCX...

+msgid "Image width is larger than GIMP can handle."
+msgstr "L'amplada de la imatge és més gran del què el GIMP pot gestionar"
+

+msgid "Image height is larger than GIMP can handle."
+msgstr "L'alçada de la imatge és més gran del què el GIMP pot gestionar"
+msgid ""
+"'%s':\n"
+"No image width specified"
+msgstr ""
+"«%s»\n"
+"No s'ha especificat l'amplada de la imatge"
+
+msgid ""
+"'%s':\n"
+"Image width is larger than GIMP can handle"
+msgstr ""
+"'%s':\n"
+"L'amplada de la imatge és més gran del què el GIMP pot gestionar"
+
+
+msgid ""
+"'%s':\n"
+"Image height is larger than GIMP can handle"
+msgstr ""
+"'%s':\n"
+"L'alçada de la imatge és més gran del què el GIMP pot gestionar"

-- El GIMP no pot gestionar imatges d'aquesta alçada/amplada

Bona feina! Quan estiguin llestes les traduccions podem fer-hi una
ullada sencera també.

El 28/07/07, Joaquim Perez <[EMAIL PROTECTED]> ha escrit:
> Hola aquests són els últims canvis del GIMP si els podeu revisar.
>
> Salut,
> Quim
>
> _______________________________________________
> GIMP mailing list
> GIMP@llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gimp
>
>
>


-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com
_______________________________________________
GIMP mailing list
GIMP@llistes.softcatala.org
http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gimp

Respondre per correu electrònic a