Bones,

us passo algunes correccions al diff:

msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
-msgstr ""
-"Permet que en iniciar el GIMP, s'intenti restaurar la darrera sessió desada."
+msgstr "Permet que en iniciar el GIMP, s'intenti restaurar la darrera
sessió desada."

 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Width = 0."
-msgstr ""
-"El fitxer del pinzell «%s» està malament: té una amplada nul·la (Width = 0)."
+msgstr "El fitxer del pinzell «%s» està malament: té una amplada
nul·la (Width = 0)."

 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Height = 0."
-msgstr ""
-"El fitxer del pinzell «%s» està malament: té una alçada nul·la (Height = 0)."
+msgstr "El fitxer del pinzell «%s» està malament: té una alçada
nul·la (Height = 0)."

-- width, height

 msgid "Reading palette file '%s': RGB value out of range in line %d."
 msgstr ""
@@ -4896,8 +4854,7 @@
 msgid "Fatal parse error in pattern file '%s': File appears truncated."
 msgstr "El fitxer del patró «%s» està malament: el fitxer està tallat."

-- manquen dades al fitxer

 msgid "If you don't save the image, changes from the last hour will be lost."
-msgid_plural ""
-"If you don't save the image, changes from the last %d hours will be lost."
+msgid_plural "If you don't save the image, changes from the last %d
hours will be lost."
 msgstr[0] "Si no deseu la imatge, es perdran els canvis de l'última hora."
-msgstr[1] ""
-"Si no deseu la imatge, es perdran els canvis de les últimes %d hores."
+msgstr[1] "Si no deseu la imatge, es perdran els canvis de les
últimes %d hores."

-- els canvis de fa %d hores

 msgid "If you don't save the image, changes from the last minute will be lost."
-msgid_plural ""
-"If you don't save the image, changes from the last %d minutes will be lost."
+msgid_plural "If you don't save the image, changes from the last %d
minutes will be lost."
 msgstr[0] "Si no deseu la imatge, es perdran els canvis de l'últim minut."
 msgstr[1] "Si no deseu la imatge, es perdran els canvis dels últims %d minuts."

-- de fa %d minuts

 msgid "Map color range specified by two colors to another range"
-msgstr ""
-"Substitueix un rang de colors determinat per dos colors per un altre rang"
+msgstr "Substitueix un rang de colors determinat per dos colors per
un altre rang"

-- Substitueix un rang de colors especificat amb dos colors per un altre rang

Salut!
-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com
_______________________________________________
GIMP mailing list
GIMP@llistes.softcatala.org
http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gimp

Respondre per correu electrònic a