fet

Gràcies Xavier.


2007/11/13, Xavier Conde Rueda <[EMAIL PROTECTED]>:
>
> Bones,
>
> us passo algunes correccions al diff:
>
> msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
> -msgstr ""
> -"Permet que en iniciar el GIMP, s'intenti restaurar la darrera sessió
> desada."
> +msgstr "Permet que en iniciar el GIMP, s'intenti restaurar la darrera
> sessió desada."
>
> msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Width = 0."
> -msgstr ""
> -"El fitxer del pinzell «%s» està malament: té una amplada nul·la (Width =
> 0)."
> +msgstr "El fitxer del pinzell «%s» està malament: té una amplada
> nul·la (Width = 0)."
>
> msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Height = 0."
> -msgstr ""
> -"El fitxer del pinzell «%s» està malament: té una alçada nul·la (Height =
> 0)."
> +msgstr "El fitxer del pinzell «%s» està malament: té una alçada
> nul·la (Height = 0)."
>
> -- width, height
>
> msgid "Reading palette file '%s': RGB value out of range in line %d."
> msgstr ""
> @@ -4896,8 +4854,7 @@
> msgid "Fatal parse error in pattern file '%s': File appears truncated."
> msgstr "El fitxer del patró «%s» està malament: el fitxer està tallat."
>
> -- manquen dades al fitxer
>
> msgid "If you don't save the image, changes from the last hour will be
> lost."
> -msgid_plural ""
> -"If you don't save the image, changes from the last %d hours will be
> lost."
> +msgid_plural "If you don't save the image, changes from the last %d
> hours will be lost."
> msgstr[0] "Si no deseu la imatge, es perdran els canvis de l'última hora."
> -msgstr[1] ""
> -"Si no deseu la imatge, es perdran els canvis de les últimes %d hores."
> +msgstr[1] "Si no deseu la imatge, es perdran els canvis de les
> últimes %d hores."
>
> -- els canvis de fa %d hores
>
> msgid "If you don't save the image, changes from the last minute will be
> lost."
> -msgid_plural ""
> -"If you don't save the image, changes from the last %d minutes will be
> lost."
> +msgid_plural "If you don't save the image, changes from the last %d
> minutes will be lost."
> msgstr[0] "Si no deseu la imatge, es perdran els canvis de l'últim minut."
> msgstr[1] "Si no deseu la imatge, es perdran els canvis dels últims %d
> minuts."
>
> -- de fa %d minuts
>
> msgid "Map color range specified by two colors to another range"
> -msgstr ""
> -"Substitueix un rang de colors determinat per dos colors per un altre
> rang"
> +msgstr "Substitueix un rang de colors determinat per dos colors per
> un altre rang"
>
> -- Substitueix un rang de colors especificat amb dos colors per un altre
> rang
>
> Salut!
> --
> Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com
>
> _______________________________________________
> GIMP mailing list
> GIMP@llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gimp
>
>
_______________________________________________
GIMP mailing list
GIMP@llistes.softcatala.org
http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gimp

Respondre per correu electrònic a