Quim,

per error he inclÃs el fitxer gimp-plug-ins com a revisat, quan en
realitat el revisat Ãs el gimp-libgimp. Tinc mig revisat el
gimp-plig-ins, espero acabar-lo aquesta setmana entrant.

Salut!

-- 
-- Xavi

 -----------------  -----------------  ----------------- 
|Romani ite domum!||Romani ite domum!||Romani ite domum!|
 -----------------  -----------------  -----------------
|Romani ite domum!||Romani ite domum!||Romani ite domum!|
 -----------------  -----------------  -----------------
# gimp-libgimp translation to Catalan
# Softcatala <[EMAIL PROTECTED]>, 2000-2002
# Jordi Jover, [EMAIL PROTECTED], 2002.
# Xavier Conde Rueda <[EMAIL PROTECTED]>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-17 11:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-29 17:42+0100\n"
"Last-Translator: Xavier Beà <[EMAIL PROTECTED]>\n"
"Language-Team: softcatala <[EMAIL PROTECTED]>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: libgimp/gimpbrushmenu.c:129
msgid "Brush Selection"
msgstr "Seleccià de pinzell"

#: libgimp/gimpbrushmenu.c:158
#: libgimp/gimppatternmenu.c:142
msgid "_Browse..."
msgstr "_Navega..."

#: libgimp/gimpexport.c:215
#: libgimp/gimpexport.c:251
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "%s no pot gestionar capes"

#: libgimp/gimpexport.c:216
#: libgimp/gimpexport.c:225
#: libgimp/gimpexport.c:234
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Fusiona les capes visibles"

#: libgimp/gimpexport.c:224
#, c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s no pot gestionar desplaÃaments de capa, mida o opacitat"

#: libgimp/gimpexport.c:233
#: libgimp/gimpexport.c:242
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s nomÃs pot gestionar les capes com a marcs d'animaciÃ"

#: libgimp/gimpexport.c:234
#: libgimp/gimpexport.c:243
msgid "Save as Animation"
msgstr "Anomena i desa com a animaciÃ"

#: libgimp/gimpexport.c:243
#: libgimp/gimpexport.c:252
#: libgimp/gimpexport.c:261
msgid "Flatten Image"
msgstr "Aplana la imatge"

#: libgimp/gimpexport.c:260
#, c-format
msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "%s no pot gestionar transparÃncies"

#: libgimp/gimpexport.c:269
#, c-format
msgid "%s can't handle layer masks"
msgstr "%s no pot gestionar mÃscares de capa"

#: libgimp/gimpexport.c:270
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr "Aplica les mÃscares de capa"

#: libgimp/gimpexport.c:278
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "%s nomÃs pot gestionar imatges RGB"

#: libgimp/gimpexport.c:279
#: libgimp/gimpexport.c:317
#: libgimp/gimpexport.c:326
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Converteix a RGB"

#: libgimp/gimpexport.c:287
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "%s nomÃs pot gestionar imatges d'escala de grisos"

#: libgimp/gimpexport.c:288
#: libgimp/gimpexport.c:317
#: libgimp/gimpexport.c:338
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Converteix a escala de grisos"

#: libgimp/gimpexport.c:296
#, c-format
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "%s nomÃs pot gestionar imatges indexades"

#: libgimp/gimpexport.c:297
#: libgimp/gimpexport.c:326
#: libgimp/gimpexport.c:336
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Converteix a indexades amb els parÃmetres per defecte\n"
"(Feu-ho de forma manual per ajustar el resultat)"

#: libgimp/gimpexport.c:306
#, c-format
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "%s nomÃs pot gestionar els mapes de bits (dos colors) o les imatges indexades"

#: libgimp/gimpexport.c:307
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Converteix a indexat amb els parÃmetres per defecte\n"
"(feu-ho de forma manual per ajustar el resultat)"

#: libgimp/gimpexport.c:316
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s nomÃs pot gestionar imatges RGB o d'escala de grisos"

#: libgimp/gimpexport.c:325
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgstr "%s nomÃs pot gestionar les imatges RGB o les indexades"

#: libgimp/gimpexport.c:335
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "%s nomÃs pot gestionar les imatges d'escala de grisos o les indexades"

#: libgimp/gimpexport.c:346
#, c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "%s necessita un canal alfa"

#: libgimp/gimpexport.c:347
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Afegeix un canal alfa"

#: libgimp/gimpexport.c:382
msgid "Confirm Save"
msgstr "Comfirmeu que voleu desar"

#: libgimp/gimpexport.c:388
msgid "Confirm"
msgstr "Confirmeu"

#: libgimp/gimpexport.c:457
msgid "Export File"
msgstr "Exporta un fitxer"

#: libgimp/gimpexport.c:461
msgid "_Ignore"
msgstr "_Ignora"

#: libgimp/gimpexport.c:463
msgid "_Export"
msgstr "_Exporta"

#  the headline
#: libgimp/gimpexport.c:485
#, c-format
msgid "Your image should be exported before it can be saved as %s for the following reasons:"
msgstr "Pels motius segÃents, heu d'exportar la imatge abans de poder-la desar com a %s:"

#: libgimp/gimpexport.c:563
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "La conversià de l'exportacià no modificarà la imatge original."

#: libgimp/gimpexport.c:665
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Ara desareu una mÃscara de capa com a %s.\n"
"No es desaran les capes visibles."

#: libgimp/gimpexport.c:671
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Ara desareu un canal (seleccià desada) com a %s.\n"
"No es desaran les capes visibles."

#: libgimp/gimpfontmenu.c:89
msgid "Font Selection"
msgstr "Seleccià de tipus de lletra"

#: libgimp/gimpgradientmenu.c:104
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Seleccià de gradient"

#: libgimp/gimpmenu.c:406
#: libgimpwidgets/gimpintstore.c:181
msgid "(Empty)"
msgstr "(Buit)"

#: libgimp/gimppalettemenu.c:91
msgid "Palette Selection"
msgstr "Seleccià de paleta"

#: libgimp/gimppatternmenu.c:113
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Seleccià de patrÃ"

#: libgimp/gimpunitcache.c:57
msgid "percent"
msgstr "percentatge"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:23
msgid "Small"
msgstr "Petita"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:24
msgid "Medium"
msgstr "Mitjana"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:25
msgid "Large"
msgstr "Gran"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:57
msgid "Light Checks"
msgstr "Quadres clars"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:58
msgid "Mid-Tone Checks"
msgstr "Quadres a mig to"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:59
msgid "Dark Checks"
msgstr "Quadres foscos"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:60
msgid "White Only"
msgstr "NomÃs blanc"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:61
msgid "Gray Only"
msgstr "NomÃs gris"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:62
msgid "Black Only"
msgstr "NomÃs negre"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:91
msgid "RGB color"
msgstr "Color RGB"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:92
#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:127
msgid "Grayscale"
msgstr "Escala de grisos"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:93
msgid "Indexed color"
msgstr "Color indexat"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:125
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:126
msgid "RGB-alpha"
msgstr "RGB-alfa"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
msgid "Grayscale-alpha"
msgstr "Escala de grisos-alfa"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:129
msgid "Indexed"
msgstr "Indexat"

#: libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
msgid "Indexed-alpha"
msgstr "Indexat-alfa"

#: libgimpbase/gimpmemsize.c:177
#, c-format
msgid "%d Bytes"
msgstr "%d bytes"

#: libgimpbase/gimpmemsize.c:182
#, c-format
msgid "%.2f KB"
msgstr "%.2f KB"

#: libgimpbase/gimpmemsize.c:186
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"

#: libgimpbase/gimpmemsize.c:190
#, c-format
msgid "%d KB"
msgstr "%d KB"

#: libgimpbase/gimpmemsize.c:197
#, c-format
msgid "%.2f MB"
msgstr "%.2f MB"

#: libgimpbase/gimpmemsize.c:201
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"

#: libgimpbase/gimpmemsize.c:205
#, c-format
msgid "%d MB"
msgstr "%d MB"

#: libgimpbase/gimpmemsize.c:212
#, c-format
msgid "%.2f GB"
msgstr "%.2f GB"

#: libgimpbase/gimpmemsize.c:216
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"

#: libgimpbase/gimpmemsize.c:220
#, c-format
msgid "%d GB"
msgstr "%d GB"

#: libgimpbase/gimputils.c:162
#: libgimpbase/gimputils.c:167
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(la cadena de text UTF-8 no Ãs vÃlida)"

#: libgimpmodule/gimpmodule.c:177
#, c-format
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr "S'està carregant el mÃdul: '%s'\n"

#: libgimpmodule/gimpmodule.c:193
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:212
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:326
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:354
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:478
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr "S'ha produÃt un error en carregar el mÃdul '%s': %s"

#: libgimpmodule/gimpmodule.c:282
#, c-format
msgid "Skipping module: '%s'\n"
msgstr "S'ignora el mÃdul: '%s'\n"

#: libgimpmodule/gimpmodule.c:422
msgid "Module error"
msgstr "S'ha produÃt un error en el mÃdul"

#: libgimpmodule/gimpmodule.c:423
msgid "Loaded"
msgstr "S'ha carregat"

#: libgimpmodule/gimpmodule.c:424
msgid "Load failed"
msgstr "S'ha produÃt un error en carregar"

#: libgimpmodule/gimpmodule.c:425
msgid "Not loaded"
msgstr "No s'ha carregat"

#: libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:227
#: libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:295
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta de miniatures '%s'."

#: libgimpthumb/gimpthumbnail.c:917
#, c-format
msgid "Could not create thumbnail for %s: %s"
msgstr "No s'ha pogut crear miniatura per %s: %s"

#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:99
msgid "_Foreground Color"
msgstr "Color del _primer pla"

#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:103
msgid "_Background Color"
msgstr "Color de _fons"

#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:107
msgid "Blac_k"
msgstr "_Negre"

#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:111
msgid "_White"
msgstr "_Blanc"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:133
msgid "Scales"
msgstr "Escales"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:155
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:343
msgid "_H"
msgstr "_H"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:156
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:343
msgid "_S"
msgstr "_S"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:157
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:343
msgid "_V"
msgstr "_V"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:158
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:343
msgid "_R"
msgstr "_R"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:159
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:343
msgid "_G"
msgstr "_G"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:160
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:343
msgid "_B"
msgstr "_B"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:161
msgid "_A"
msgstr "_A"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:347
msgid "Hue"
msgstr "To"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:348
#: modules/cdisplay_proof.c:49
#: modules/cdisplay_proof.c:444
msgid "Saturation"
msgstr "SaturaciÃ"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:349
msgid "Value"
msgstr "Valor"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:350
msgid "Red"
msgstr "Vermell"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:351
msgid "Green"
msgstr "Verd"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:170
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:352
msgid "Blue"
msgstr "Blau"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:171
#: libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:243
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS"
msgstr "Notacià de color hexadecimal, com en l'HTML i CSS"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:248
msgid "HTML _Notation:"
msgstr "_Notacià HTML:"

#: libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:203
msgid "Current:"
msgstr "Actual:"

#: libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:225
msgid "Old:"
msgstr "Antic:"

#: libgimpwidgets/gimpfileentry.c:351
msgid "Select Folder"
msgstr "Seleccioneu una carpeta"

#: libgimpwidgets/gimpfileentry.c:353
msgid "Select File"
msgstr "Seleccioneu un fitxer"

#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:232
msgid "Kilobytes"
msgstr "KiloBytes"

#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:233
msgid "Megabytes"
msgstr "MegaBytes"

#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:234
msgid "Gigabytes"
msgstr "GigaBytes"

#: libgimpwidgets/gimppatheditor.c:243
msgid "Writable"
msgstr "Desable"
#era: msgstr "Grabable"

#: libgimpwidgets/gimppatheditor.c:252
msgid "Folder"
msgstr "Carpeta"

#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:138
msgid "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select that color."
msgstr "Cliqueu el comptagotes, desprÃs cliqueu en un color a la pantalla per seleccionar-lo."

#: libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:126
msgid "Check Size"
msgstr "Comprova la mida"

#: libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:133
msgid "Check Style"
msgstr "Comprova l'estil"

#  toggle button to (des)activate the instant preview
#: libgimpwidgets/gimppreview.c:240
msgid "_Preview"
msgstr "_Previsualitza"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:113
msgid "Anchor"
msgstr "Ãncora"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:114
msgid "C_enter"
msgstr "C_entre"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:115
msgid "_Duplicate"
msgstr "_Duplica"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:116
msgid "_Edit"
msgstr "_Edita"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:117
msgid "Linked"
msgstr "EnllaÃat"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:118
msgid "Paste as New"
msgstr "Enganxa com a un de nou"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:119
msgid "Paste Into"
msgstr "Enganxa-hi a dins"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:120
msgid "_Reset"
msgstr "_Redefineix"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:121
msgid "Visible"
msgstr "Visible"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:154
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:158
msgid "_Stroke"
msgstr "_TraÃa"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:170
msgid "L_etter Spacing"
msgstr "_Espaiat de les lletres"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:171
msgid "L_ine Spacing"
msgstr "Espa_iat de les lÃnies"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:187
msgid "_Resize"
msgstr "Canvia la _mida"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:188
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:292
msgid "_Scale"
msgstr "E_scala"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:271
msgid "Crop"
msgstr "EscapÃa"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:288
msgid "_Transform"
msgstr "_Transforma"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:291
msgid "_Rotate"
msgstr "Gi_ra"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:293
msgid "_Shear"
msgstr "Re_talla"

#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:302
msgid "More..."
msgstr "MÃs..."

#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:612
msgid "Unit Selection"
msgstr "Seleccià de la unitat"

#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:655
msgid "Unit"
msgstr "Unitat"

#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:659
msgid "Factor"
msgstr "Factor"

#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1001
msgid "Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat a given \"random\" operation"
msgstr "Utilitzeu aquest valor com a generador de nombres aleatoris. Aixà us permetrà repetir una operacià \"aleatÃria\" ja feta"

#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1005
msgid "_New Seed"
msgstr "_Nova llavor"

#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1018
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr "Configura el generador de nombres aleatoris amb el nombre aleatori generat"

#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1022
msgid "_Randomize"
msgstr "Fes a l'atza_r"

#: modules/cdisplay_colorblind.c:57
#: modules/cdisplay_colorblind.c:545
msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
msgstr "ProtanÃpia (insensible al vermell)"

#: modules/cdisplay_colorblind.c:59
#: modules/cdisplay_colorblind.c:547
msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
msgstr "DeuteranÃpia (insensible al verd)"

#: modules/cdisplay_colorblind.c:61
#: modules/cdisplay_colorblind.c:549
msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
msgstr "TritanÃpia (insensible al blau)"

#: modules/cdisplay_colorblind.c:153
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr "Filtre de simulacià de dÃficit de color (algorisme de Brettel-Vienot-Mollon)"

#: modules/cdisplay_colorblind.c:242
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr "Visià amb dÃficit de color"

#: modules/cdisplay_colorblind.c:540
msgid "Color _Deficiency Type:"
msgstr "Tipus _de dÃficit de color:"

#: modules/cdisplay_gamma.c:105
msgid "Gamma color display filter"
msgstr "Filtre de visualitzacià de la gamma de color"

#: modules/cdisplay_gamma.c:178
msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"

#: modules/cdisplay_gamma.c:352
msgid "_Gamma:"
msgstr "_Gamma:"

#: modules/cdisplay_highcontrast.c:105
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr "Filtre de visualitzacià de color d'alt contrast"

#: modules/cdisplay_highcontrast.c:178
msgid "Contrast"
msgstr "Contrast"

#: modules/cdisplay_highcontrast.c:352
msgid "Contrast C_ycles:"
msgstr "C_icles de contrast:"

#: modules/cdisplay_proof.c:45
#: modules/cdisplay_proof.c:440
msgid "Perceptual"
msgstr "Perceptual"

#: modules/cdisplay_proof.c:47
#: modules/cdisplay_proof.c:442
msgid "Relative Colorimetric"
msgstr "MÃtrica de color relativa"

#: modules/cdisplay_proof.c:51
#: modules/cdisplay_proof.c:446
msgid "Absolute Colorimetric"
msgstr "MÃtrica de color absoluta"

#: modules/cdisplay_proof.c:138
msgid "Color proof filter using ICC color profile"
msgstr "Filtre de prova de color que usa un perfil de color ICC"

#: modules/cdisplay_proof.c:238
msgid "Color Proof"
msgstr "Prova de color"

#: modules/cdisplay_proof.c:457
msgid "_Intent:"
msgstr "_PropÃsit:"

#: modules/cdisplay_proof.c:460
msgid "Choose an ICC Color Profile"
msgstr "Escolliu un perfil de color ICC"

#: modules/cdisplay_proof.c:463
msgid "_Profile:"
msgstr "_Perfil:"

#: modules/cdisplay_proof.c:471
msgid "_Black Point Compensation"
msgstr "Co_mpensacià de punt negre"

#: modules/colorsel_cmyk.c:73
msgid "CMYK color selector"
msgstr "Selector de color CMYK"

#: modules/colorsel_cmyk.c:130
msgid "CMYK"
msgstr "CMYK"

#: modules/colorsel_cmyk.c:147
msgid "_C"
msgstr "_C"

#: modules/colorsel_cmyk.c:148
msgid "_M"
msgstr "_M"

#: modules/colorsel_cmyk.c:149
msgid "_Y"
msgstr "_Y"

#: modules/colorsel_cmyk.c:150
msgid "_K"
msgstr "_K"

#: modules/colorsel_cmyk.c:154
msgid "Cyan"
msgstr "Cian"

#: modules/colorsel_cmyk.c:155
msgid "Magenta"
msgstr "Magenta"

#: modules/colorsel_cmyk.c:156
msgid "Yellow"
msgstr "Groc"

#: modules/colorsel_cmyk.c:157
msgid "Black"
msgstr "Negre"

#: modules/colorsel_cmyk.c:191
msgid "Black _Pullout:"
msgstr "_Extraccià de negre:"

#: modules/colorsel_cmyk.c:208
msgid "The percentage of black to pull out of the colored inks."
msgstr "El percentatge de negre a treure de les tintes acolorides"

#: modules/colorsel_triangle.c:104
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr "Triangle selector de color amb estil de pintor"

#: modules/colorsel_triangle.c:170
msgid "Triangle"
msgstr "Triangle"

#: modules/colorsel_water.c:88
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Selector de color amb estil aquarelÂla"

#: modules/colorsel_water.c:154
msgid "Watercolor"
msgstr "AquarelÂla"

#: modules/colorsel_water.c:220
msgid "Pressure"
msgstr "PressiÃ"

Respondre per correu electrònic a