On Thu, Jan 20, 2005 at 03:48:13PM +0000, Xavier Conde Rueda wrote:
> En el tema de les distribucions, els rpm funcionen millor del que
> sembla. Si analitzem les dependències de gimp, necessitarà gtk+,
> Python/perl i poca cosa més, per tant no caldrà patir massa amb les
> diferents distribucions. Jo penso fer-la amb la FC2, que ja és antiga
> (GNOME 2.6).

Home, és prou segur que l'rpm que faces amb la FC2 no funcionarà ni a
SuSE ni a Mandrake ni a Novell, perquè hi ha molts altres factors: per
exemple, crec que ara els binaris de GNOME de Debian i Ubuntu són
lleugerament incompatibles perquè es compilen amb diferents versions de
gnutls. L'impacte d'això es minimitza utilitzant versioned symbols a les
biblioteques, però no totes, ni de lluny, utilitzen símbols amb el
número de la versió incrustat.

Jo em centraria en distribuir les traduccions per a Windows. A les
distribucions de Linux, si pugem els fitxers ara, arribaran prompte,
quan llancen el GIMP 2.2.3.

> També hi ha una altra possibilita, que és descarregar rpms de les
> distribucions més populars ja fets i modificar-los. Fa temps vaig llegir
> com fer-ho, o sigui que es poden reemplaçar els .MO i llestos. Hi ha una
> ordre anomenada rpm2cpio per extreure, i em sembla que cpio2rpm fa
> l'inversa. Hem d'investigar això. Si no ho aconseguim, és fàcil fer un
> build per a un rpm perquè el codi font inclou un fitxer .spec que és el
> que fa servir rpmbuild.

Això sí que és més viable, però és un esforç que quedarà obsolet prou
ràpid. Jo no se si val la pena...

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
[EMAIL PROTECTED]     [EMAIL PROTECTED]     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

Respondre per correu electrònic a