Acabo de comparar les versions del CVS amb les que tinc jo del GIMP per Windows.

Els PO del CVS del GIMP estan malament.

Als PO del CVS no hi han els canvis que vaig fer, i a part hi ha alguna falta, i
alguna entrada mal traduïda.

El problema és que també he trobat entrades que en una banda no hi són i a
l'altre sí, per tant la solució no és tant fàcil com pujar la versió del 
windows.

Adjunto l'estudi que he fet de les dues versions. Els fitxers els he enviat
directament amb en Jordi, perquè ocupen una mica.

Hem de trobar una solució.

Quim Perez i Noguer.---------------------------------------------
Missatge enviat des del Webmail d'Osona.com.
http://www.osona.com/
Title: MilloresCVS

GIMP ca.po cvs 1.68


Anglès
Versió cvs 1.68
Versió GIMP Windows
Buffers Memòria intermèdia. Memòria amb etiquetes
B_uffers
Memòria _intermèdia.
_Memoritza i etiqueta
Buffers Menu
Menú Memòria intermèdia.
 Menú memoritza i etiqueta.
Tool _Options
_Opcions d'eina
_Opcions de l'eina
_Add Tab
_Afegieix etiqueta
_Afegeix una pestanya
_Close Tab
Tan_ca etiqueta
Tan_ca la pestanya
_Detach Tab
_Depega etiqueta
_Desnganxa la pestanya
Copy _Visible
_Visible
_Visible
Can_vas Size...
Mida del _llenç...
_Mida de la imatge...
F_it Canvas to Layers
A_justa el llenç a les capes
Mida de la _imatge ajustada a  les capes
Mida de la _imatge ajustada a  les capes
_Aplana imatge
_Aplana la imatge
Set Image Canvas Size
Defineix mida del llenç de la imatge
Defineix mida de la imatge
_None
_Cap
_Res
S_hrink...
_Retalla...
_Encongeix...
Tool Options Menu
Menú Opcions d'eina
Menú Opcions de l'eina
Reset _all Tool Options...
Torna _a iniciar totes les opcions d'eina...
Torna _a iniciar totes les opcions de l'eina...
Reset all tool options
Torna a iniciar totes les opcions d'eina Torna a iniciar totes les opcions de l'eina
Save Tool Options
Desa opcions d'eina
Desa opcions de l'eina
Reset ToolOptions
Reset Tool Options

Recupera els valors inicials

Do you really want to reset all tool options to default values?

Voleu tornar a iniciar amb totes les opcions d'eina per defecte?

Voleu recuperar tots els valors per defecte de les opcions de l'ein?

_By Color

_per color

_Pel color

Stro_ke Path...

Tra_ça camí...

Tra_ça el camí...
Stroke Path... Traça camí... Traça el camí...
Stro_ke Path Tra_ça camí. Tra_ça el camí
Stroke Path Traça camí Traça el camí
_Padding Color

Color d'em_plenat

_Color de l'Àrea de treball

Set Canvas Padding Color

Defineix el color d'emplenat del llenç

Defineix el color de l'àrea de treball

Set Custom Canvas Padding Color

Definiu un color personalitzat d'emplenat del llenç

Definiu un color personalitzat per l'àrea de treball

Dashed

Traçat

Guionets


Double dashed

Doble traçat

Guionets dobles

Solid

Sòlid

Continua

Bevel

Bisell

Relleu biselat

Long dashes

Traços llargs

Guionets llargs

Medium dashes

Traços mitjans

Guionets normals

Short dashes

Traços curts

Guionets curts

Fatal parse error in brush file '%s': Width = 0.

S'ha produït un error d'analisi fatal en el fitxer de pinzells '%s': Intensitat desconeguda %d.

El  fitxer de pinzells '%s' està malament: No té amplada.

Fatal parse error in brush file '%s': Height = 0.

S'ha produït un error d'anàlisi fatal en el fitxer de pinzell '%s': El fitxer és corrupte.

El  fitxer de pinzells '%s' està malament: No té alçada.

Fatal parse error in brush file '%s': Bytes = 0.

S'ha produït un error d'anàlisi fatal en el fitxer de pinzell '%s': El fitxer és corrupte.

El  fitxer de pinzells '%s' està malament: El fitxer té 0 bytes.

Fatal parse error in brush file '%s': Unknown depth %d.

S'ha produït un error d'analisi fatal en el fitxer de pinzells '%s': Intensitat desconeguda %d.

S'ha produït un error d'anàlisi fatal en el fitxer de pinzells '%s': Intensitat desconeguda %d.

Empty variable name in environment file %s

Nom de variable buida en fitxer d'entorn %s

Nom de variable d'entorn buida en fitxer  %s

Illegal variable name in environment file %s: %s

Nom de variable ilegal en entorn de fitxer %s: %s

Nom de variable d'entorn il·legal en el fitxer %s: %s

Fatal parse error in gradient file '%s': Not a GIMP gradient file.

S'ha produït un error d'anàlisi fatal:  '%s' no és un fitxer de degradat del GIMP.

S'ha trobat un error en el fitxer:  '%s' no és un fitxer de degradats del GIMP.

Invalid UTF-8 string in gradient file '%s'.

Hi ha una cadena de text UTF-8 invàlida en el fitxer de degradat '%s'

S'han trobat caràcters UTF-8 invàlids en el fitxer de degradats '%s'


NOTA:  Falta comparar el 50% més dels dos fitxersPLUGINS ca.po cvs 1.60Anglès
Versió CVS
Versió GIMP Windows
E_nable bump mapping

_Habilita mapatge bump

Eleva a partir d'un mapa de relleu.

Enable/disable bump-mapping (image depth)

Habilita/inhabilita el mapatge bump (profunditat d'imatge)

Habilita/inhabilita l'efecte d'elevar la imatge a partir d'un mapa de relleu.

Bumpm_ap image:

Imatge bumpm_ap:

Mapa de _relleu:

Maximum height for bumps

Alçada màxima dels bumps

Alçada màxima de les zones elevades

Map _Object...

Mapeja l'_objecte...

Mapa _3D...

Map to Object

Mapa a l'objecte

Mapeja l'objecte

Alien Map _2...

Mapa alié _2...

Canvia _fases i freqüencies...

AlienMap2: Transforming...

Mapa alié 2: s'està transformant...

S'estan canviant les  fases i freqüencies dels colors...

AlienMap2

Mapa alié 2

Canvia fases i freqüencies

_Bump Map...

_Bump Map...

_Eleva...

Bump-mapping...

S'està fent el mapatge bump...

S'estan elevant les zones mapajades...

Bump Map


Eleva

_Bump map:


_Eleva:

I_nvert bumpmap

I_nverteix el bumpmap

I_nvertint  les zones elevades

I_nvertint  les zones elevades

_Fes un mosaic del bumpmap

_Fes un mosaic del mapa de relleu

Ca_rtoon...

Vinyeta

_Ressegueix vores amb negra...

Cartoon

Vinyeta

Ressegueix vores amb negra

_Curve Bend...

_Corba Bend...

_Distorciona segons la corba...

Curve Bend

Corba Bend

Distorciona segons la corba

Emboss

Relleu

Posa en relleu els _contorns...

_Bumpmap

_Bumpmap

_Mapa de relleu

_Color Exchange...

Canvi de _color...

Substitueix un  _color...

Color Exchange...

Canvi de color...

Substitueix un  color...

Color Exchange

Canvi de color

Substitueix un  color

_Fractal Trace...

Traça del _fractal...

Composa _fractal...

Fractal Trace

Traça del fractal

Composa fractal

_Gradient Map

Mapa de de_gradat

Només colors del _degradat actiu

Gradient Map...

Mapa de degradat...

Només colors del degradat actiu...

_Illusion...

_Illusion...

Composa en _espiral...

Illusion...

Il·lusió...

Composa en espiral...

Illusion

Il·lusió

Composa en espiral

_Jigsaw...

_Encaix...

_Puzzle...

Assembling Jigsaw...

S'està muntant l'encaix...

S'està muntant el puzzle...

Jigsaw

Encaix

Puzzle

Color Range _Mapping...

S'està _mapejant el rang de color...

_Substitueix un grup de colors...

Mapping colors...

S'estan mapejant els colors...

Substitueix un _grup de colors...

Map Color Range

Rang del mapa de colors

Substitueix un grup de colors

Rendering Tiles...

S'estan executant els mosàics...

S'estan composant els mosàics...


NOTA:  Falta comparar el 50% més dels dos fitxers
SCRIPTS ca.po cvs 1.61

Té masses diferències com per posar-les aquí.

Respondre per correu electrònic a