Bones!

En el libgimp.po hi he vist:

#: ../modules/cdisplay_proof.c:221
msgid "Color Proof"
msgstr "Prova de color"

>>> Aixà no seria "A prova de color"? ("Water proof" Ãs "a prova
d'aigua", si no vaig errat)

N'hi ha d'altres d'aquest estil.

#: ../libgimp/gimppalettemenu.c:102
msgid "Palette Selection"
msgstr "Seleccià de paleta"

>>> No hauria de ser "de la paleta"? (ni ha d'altres d'aquest estil)

Tambà hi ha incongruÃncies:

#: ../libgimp/gimpgradientmenu.c:115
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Seleccià de gradient"


Perà en el fitxer scrips-fu (per exemple) hi diu:

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:474
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
msgstr "FunciÃ: Seleccià del degradat"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:4
msgid "Custom Gradient"
msgstr "Prova el gradient actual"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:9
msgid "Gradient"
msgstr "Degradat"


Tambà es fa servir molt "Alfa", i en d'altres llocs "transparÃncia" (ja
vaig enviar un correu referent a aixÃ), segurament s'hauria d'unificar.

Salut!

/Josep


----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a