El dl 11 de 04 del 2005 a les 15:31 +0000, en/na [EMAIL PROTECTED] va
escriure:
> Hola
> 
> sobr el tema DEGRADAT: totalment d'acord.
> 
> 
> sobre el tema del ALPHA.
> 
> Segons la definici de "ALPHA CHANNEL", la traducci "canal d'opacitat" sembla
> correcta, perqu guarda informaci sobre com es combina cada pixel amb el color
> de fons.
> 
> Tot i aix cal tenir cura amb aix perqu el Gimp est dissenyat per a
> professionals,i els professionals entendran ms Alfa que no pas opacitat, per
> tant proposo que el mot alfa tamb surti, i quedi "canal d'opacitat (alfa)".


A mi el raonament de'n Xavier em sembla bÃ, ara bÃ, si en entorns
professionals es diu "Alfa", potser s'hauria de deixar aixÃ. Potser
abans de canviar res s'hauria de fer una consulta al termcat. He posat
en Quico Llach al Cc perquà hi digui la seva.

De tota manera, no feu gens de cas del que digui jo, ja que no tinc gens
per mà la terminologia en les arts grÃfiques (excepte en tipografia,
potser ;-)


> ALPHA CHANNEL = "In graphics, a portion of each pixel's data that is reserved
> for transparency information. 32-bit graphics systems contain four channels --
> three 8-bit channels for red, green, and blue (RGB) and one 8-bit alpha 
> channel.
> The alpha channel is really a mask -- it specifies how the pixel's colors 
> should
> be merged with another pixel when the two are overlaid, one on top of the 
> other."
> www.angelfire.com/anime3/internet/graphics.htm
> 
> 
> CHANNEL = "in a computer graphic which does not contain color information. 
> Alpha
> channels are usually used to store selections (MASKS) or transparency 
> information."
> www.4dimension.com/glossary.html
> 
> http://www.google.com/search?hl=ca&lr=&oi=defmore&q=define:Alpha+Channel
> 
> ________________________________________________________
> 
> 
> Aleshores les traduccions que proposo sn les segents, les parts entre [] sn
> les que canvien:
> 
> 
> libgimp base
> ___________________________
> 
> msgid "%s needs an alpha channel"
> msgstr "%s necessita un [canal d'opacitat (Alfa)]"
> 
> 
> msgid "Add Alpha Channel"
> msgstr "Afegeix un canal [d'opacitat (Alfa)]"
> 
> 
> msgid "RGB-alpha"
> msgstr "RGB-alfa" 
> 
> msgid "Grayscale-alpha"
> msgstr "Escala de grisos-alfa" 
> 
> msgid "Indexed-alpha"
> msgstr "Indexat-alfa"
> 
> msgid "Alpha"
> msgstr "[Opacitat]" 
> 
> 
> 
> gimp
> __________________________
> msgid "Add Alpha C_hannel"
> msgstr "Afegeix canal [d'_opacitat (Alfa)]" 
> 
> msgid "Alpha"
> msgstr "[Opacitat]" 
> 
> 
> msgid "Layer's _alpha channel"
> msgstr "Canal [d'_opacitat (Alfa)] de la capa" 
> 
> 
> msgid "_Transfer layer's alpha channel"
> msgstr "_Tranfereix el canal [d'_opacitat (Alfa)] de la capa"
> 
> 
> msgid "Alpha to Selection"
> msgstr "[Selecciona les parts semiopaques]" 
> 
> 
> msgid "Cannot add layer mask to a layer with no alpha channel."
> msgstr "No es pot afegir una m scara de capa a una capa sense un canal
> [d'_opacitat (Alfa)]." 
> 
> 
> 
> msgid "Transfer Alpha to Mask"
> msgstr "Transfereix l'opacitat (Alfa) a m scara"
> 
> 
> msgid "Add Alpha Channel"
> msgstr "Afegeix un canal [d'_opacitat (Alfa)]" 
> 
> 
> 
> msgid "Alpha:"
> msgstr "[Opacitat]:"
> 
> 
> 
> 
> script
> ______________________________
> 
> msgid "Bumpmap (alpha layer) blur radius"
> msgstr "Radi del difuminat Bumpmap (capa alfa)" 
> 
> 
> plugins
> _______________________________
> 
> msgid "Cannot save images with alpha channel."
> msgstr "No es poden desar imatges [que tinguin un canal d'opacitat (Alfa)]." 
> 
> msgid "Color to _Alpha..."
> msgstr "[Fes del color un canal d'_opacitat]..."
> 
> 
> msgid "Color to Alpha"
> msgstr "[Fes del color un canal d'opacitat (Alfa)]" 
> 
> msgid "Color to Alpha Color Picker"
> msgstr "[Selecciona el color com a canal d'opacitat (Alfa)]" 
> 
> msgid "to alpha"
> msgstr "[com a opacitat (Alfa)]" 
> 
> 
> msgid "Alpha:"
> msgstr "[Opacitat]:" 
> 
> 
> msgid "_Alpha"
> msgstr "_[Opacitat]" 
> 
> msgid "Sa_ve alpha channel (RGBA/RGB)"
> msgstr "Desa el canal [d'_opaciatat, alfa] (RGBA/RGB)" 
> 
> 
> msgid "alpha"
> msgstr "[opacitat]" 
> 
> msgid "Layer %s doesn't have an alpha channel, skipped"
> msgstr "La capa %s no tà un canal [d'opacitat (alfa), s'ha] omÃs" 
> 
> 
> msgid "_Alpha trimmed mean"
> msgstr "[_Mitja d'opacitat retallada]" 
> 
> 
> msgid "PNM save cannot handle images with alpha channels."
> msgstr "En desar amb PNM no es poden gestionar imatges amb canals [d'opacitat
> (alfa)]." 
> 
> 
> msgid "PostScript save cannot handle images with alpha channels"
> msgstr ""
> "La funcià de desar del PostScript no pot gestionar imatges amb canals
> [d'opacitat (alfa)]" 
> 
> msgid "Alpha Channels"
> msgstr "Canals [d'opacitat (alfa)]" 
> 
> 
> msgid "SUNRAS save cannot handle images with alpha channels"
> msgstr "En desar, el SUNRAS no pot gestionar les imatges amb canals 
> [d'opacitat
> (alfa)]" 
> 
> 
> msgid "_Threshold Alpha..."
> msgstr "Llindar _[d'opacitat (alfa)]..." 
> 
> msgid "Threshold Alpha: Coloring Transparency..."
> msgstr "Llindar [d'opacitat (alfa)]: s'est acolorint la transparÃncia..." 
> 
> msgid "Propagating _Alpha Channel"
> msgstr "S'est propagant el canal _[d'opacitat (alfa)]"
> 
> msgstr ""
> "No podeu desar una m scara del cursor d'una imatge\n"
> "que no tà un canal [d'opacitat (alfa)]." 
> 
> msgid "Cannot save images with alpha channels."
> msgstr "No es poden desar imatges amb canals [d'opacitat (alfa)]." 
> 
> 
> msgid "FITS save cannot handle images with alpha channels"
> msgstr "En desar en FITS, no es poden gestionar imatges amb canals [d'opacitat
> (alfa)]" 
> 
> msgid "1 bpp, 1-bit alpha, 2-slot palette"
> msgstr "1 bpp, alfa 1-bit, paleta 2-safates" 
> 
> msgid "32 bpp, 8-bit alpha, no palette"
> msgstr "32 bpp, 8-bit alfa, sense paleta" 
> 
> 
> ---------------------------------------------
> Missatge enviat des del Webmail d'Osona.com.
> http://www.osona.com/
> 
> 
> ----------------------------------------------------------------
> Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
> subscripci a http://www.softcatala.org/llistes/
> ----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a