Xavier Conde Rueda (el 2005-05-17 a les 09:58:15 +0200) va dir::

> [...]
> De tota manera, abans que comenceu a traduir massivament els manuals,
> heu de tenir en compte les regles d'estil i el nostres termes. O sigui
> que abans de posar-vos a traduir massivament, feu un parell de
> "proves" perquè us puguem dir què tal aneu.

Bé, justament jo no vaig a traduir, sinò que només tiraré una maneta a
la gent que tradueix. Ara mateix estan llegint-se la Guia d'Estil de
dalt a baix. Quan estiga llesta la introducció vos la passem.

Que vaja bé!

::

 Ivan Vilata i Balaguer   @ Welcome to the European Banana Republic! @
 http://www.selidor.net/  @     http://demo.ffii.org/      @

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

Respondre per correu electrònic a