El dj 14 de 07 del 2005 a les 23:51 +0200, en/na Josep Puigdemont va
escriure:
> Quim,
> 
> no trobo la branca gimp-2.2, vols dir que existeix?
> 
> [EMAIL PROTECTED]:~/cvs/gnome$ echo $CVSROOT
> :ext:[EMAIL PROTECTED]:/cvs/gnome
> [EMAIL PROTECTED]:~/cvs/gnome$ cvs -z 3 co -r "gimp-2.2" gimp
> cvs [server aborted]: no such tag gimp-2.2

Aquests són els tags que hi ha:
File: ca.po       Status: Up-to-date

  Working revision:  1.69
  Repository revision: 1.69  /cvs/gnome/gimp/po/ca.po,v
  Sticky Tag:     (none)
  Sticky Date:     (none)
  Sticky Options:   (none)

  Existing Tags:
    GIMP_2_3_2           (revision: 1.69)
    GIMP_2_2_8           (revision: 1.67.2.3)
    GIMP_2_3_1           (revision: 1.69)
    GIMP_2_3_0           (revision: 1.69)
    GIMP_2_2_7           (revision: 1.67.2.3)
    GIMP_2_2_6           (revision: 1.67.2.3)
    GIMP_2_2_5           (revision: 1.67.2.3)
    GIMP_2_2_4           (revision: 1.67.2.3)
    GIMP_2_2_3           (revision: 1.67.2.2)
    GIMP_2_2_2           (revision: 1.67.2.1)
    gimp-2-2            (branch: 1.67.2)
    GIMP_2_2_1           (revision: 1.67)
    GIMP_2_2_0           (revision: 1.65)
    GIMP_2_2_PRE2          (revision: 1.64)
    GIMP_2_0_6           (revision: 1.54.2.6)
    GIMP_2_2_PRE1          (revision: 1.63)
    GIMP_2_1_7           (revision: 1.62)
    GIMP_2_1_6           (revision: 1.61)
    GIMP_2_0_5           (revision: 1.54.2.5)
    GIMP_2_1_5           (revision: 1.60)
    GIMP_2_1_4           (revision: 1.59)
    GIMP_2_1_3           (revision: 1.58)
    GIMP_2_0_4           (revision: 1.54.2.4)
    GIMP_2_1_2           (revision: 1.57)
    GIMP_2_0_3           (revision: 1.54.2.3)
    GIMP_2_1_1           (revision: 1.56)
    GIMP_2_0_2           (revision: 1.54.2.2)
    GIMP_2_1_0           (revision: 1.55)
    gimp-2-0            (branch: 1.54.2)
    GIMP_2_0_1           (revision: 1.54)
    GIMP_2_0_0           (revision: 1.52)
    GIMP_2_0_RC1          (revision: 1.51)
<...>


> 
> A on ho pujo?
> 

gimp-2-2, no?

Salut!


----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripci� a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a