El dv 15 de 07 del 2005 a les 01:07 +0200, en/na Jordi Mallach va
escriure:
> On Fri, Jul 15, 2005 at 12:13:19AM +0200, Josep Puigdemont wrote:
> > gimp-2-2, no?
> 
> sí!
> 

A veure Quim, estàs BEN segur que és aquesta la branca que toca?
HI ha missatges que l'original anglès que teniu i l'original anglès de
la branca difereixen moltíssim, sobretot n'hi ha un que en l'original
anglès del CVS diu: "copyright 1999-2004", i en el vostre "copyright
1999-2005". També hi ha alguna cadena que difereix en les versions
d'alguns fitxers que s'esmenten en les cadenes, "2.3" del CVS per "2.4"
de la vostra.

Els vostres fitxer inclouen moltíssimes cadenes, i en l'original n'hi ha
moltes menys. Per exemple, el cas de po/ca.po (en el teu zip es diu
gimp20.po):

En el CVS hi havia una versió amb:
2382 missatges traduïts, 3 missatges no traduïts.

El vostre fitxer, té:
2713 missatges traduïts, 4 traduccions difuses.

Quan poso el vostre fitxer al CVS, i hi passo 'intltool-update ca':
2289 missatges traduïts, 92 traduccions difuses, 16 missatges no
traduïts.

(hi perdem cadenes)
2382 missatges traduïts, 3 missatges no traduïts.

Aquesta és la informació del fitxer en qüestió, com veieu la branca és
gimp-2-2:
[EMAIL PROTECTED]:~/cvs/gnome/gimp$ cvs status po/ca.po
===================================================================
File: ca.po       Status: Locally Modified

  Working revision:  1.67.2.3
  Repository revision: 1.67.2.3    /cvs/gnome/gimp/po/ca.po,v
  Sticky Tag:     gimp-2-2 (branch: 1.67.2)
  Sticky Date:     (none)
  Sticky Options:   (none)


Us adjunto un fitxer tar.gz amb tots els fitxers ca.po un cop hi he
passat el 'intltool-update ca' a cadascun d'ells.

És més, el fitxer gimp20-freetype.po no sé on s'ha de ficar. Em temo que
ens equivoquem de branca.

Salut!

/Josep


----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripci� a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a