Tens raó, però podem deixar els locales de castellà, basc i gallec si
hi són. No crec que valgui la pena deixar els idiomes no estatals.
També estaria bé poder fer servir el GIMP en anglès. En la pantalla
inicial de selecció d'idioma es pot seleccionar anglès, però
s'instal·la català igualment. Si no es pot instalar l'anglès, tampoc
no s'hauria de suggerir que es pugués.

Quant al fitxer README, crec que no l'hauríem d'incloure tal qual
perquè és un text molt desactualitzat: el primer paràgraf es refereix
a la versió 2.2.0, i diu que és la versió preliminar de la 2.2.0, que
se suposa que els connectors són compatibles cap a endarrere etc. No
són unes "release notes" útils per a un usuari. Crec que el primer
paràgraf s'hauria de substituir per un text descriptiu com el que hi
ha a la pàgina de descàrregues. La resta es pot fer servi tal qual.

Aquest cap de setmana t'enviaré la traducció. T'adjunto l'original, a
veure què en penses.

Salut!

2005/7/21, [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]>:
> Jo he deixat el GTK amb tots els locales, però el GIMP només en català.
> 
> Si l'usuari té el gcad3d en castellà, i s'instal·la el gimp en català,
> aleshores el locale de la gtk, no sabria què és el castellà i a partir
> d'aleshores, ho veuria en angles.
> 
> Quim.
> 
> > Un altre detall que s'hauria de corregir són els locales inclosos per
> > a tots els idiomes. Jo ho reduiria al català només, o a les latres
> > llengües estatals com a molt. No crec que s'hagin d'instal·lar tots
> > els locales, al cap i a la fi fem la versió catalana. Això afecta a
> > GTK+ i GIMP.
> >
> > 2005/7/21, [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]>:
> > >
> > >
> > > > Win XP: he provat instal·lacions i desinstal·lacions de versions
> > > > velles i noves i tot ha anat bé. Tanmateix, caldrà aclarir que no se
> > > > suporta windows 98/ME en el GIMP i que nosaltres no hi tenim res a
> > > > veure. No es bo que la gent es baixi una aplicació sense saber que no
> > > > els funcionarà.
> > >
> > > Si serà millor que deixem clar que el gimp 227 ja no funciona per win 9x, 
> > > que si
> > > volen ja tenen el gimp 223
> > >
> > > > A més el
> > > > README no està traduït al català. Això s'ha de traduir. Si vols ho
> > > > faig jo i t'ho envio demà.
> > > >
> > >
> > > Si pots envia'm-ho quan puguis, jo fins dissabte no tindré l'ordinador per
> > > arreglar totes les cosetes.
> > >
> > > Gràcies per provar-ho, veig que encara se m'havien escapat molts 
> > > detallets.
> > >
> > > Salut !
> > >
> > > Quim
> > >
> > > ---------------------------------------------
> > > Missatge enviat des del Webmail d'Osona.com.
> > > http://www.osona.com/
> > >
> > >
> > > ----------------------------------------------------------------
> > > Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
> > > subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
> > > ----------------------------------------------------------------
> > >
> > ----------------------------------------------------------------
> > Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
> > subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
> > ----------------------------------------------------------------
> >
> 
> 
> ---------------------------------------------
> Missatge enviat des del Webmail d'Osona.com.
> http://www.osona.com/
> 
> 
> ----------------------------------------------------------------
> Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
> subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
> ----------------------------------------------------------------
>
THIS IS A PREVIEW RELEASE FOR TESTING PURPOSES
==============================================

This is a preview release of GIMP 2.2 which will replace GIMP 2.0 as
the stable GIMP. This is not yet the final release but it should have
all the features that 2.2.0 will have. This code hasn't seen a lot of
testing yet so there are certainly bugs. If you find any, make sure
you report them at bugzilla.gnome.org (after checking that it isn't
reported already).

Please do not install this pre-releae of GIMP 2.2 into the same prefix
as GIMP 2.0. It would overwrite most of the GIMP 2.0 installation. To
install in parallel to 2.0, please use a different prefix which is not
in your default library search path. If you wish to replace GIMP 2.0
with this pre-release, then please remove the GIMP 2.0 installation
before installing this software.

The GIMP 2.2 plug-in API is fully backward compatible to GIMP 2.0.
Plug-ins for GIMP 2.0 should continue to work and don't need to be
recompiled. We do however hope that plug-in authors will update their
plug-ins for GIMP 2.2 and adapt the GUI changes we did with this
version.

It might turn out that we have to do some late changes to the newly
added API before the final 2.2.0 release, so don't consider the API
strictly frozen yet. The API is however guaranteed to be backward
compatible (source and binary) with the GIMP 2.0 API. If you find that
your 2.0 plug-in break when used with the GIMP 2.2 libraries, or if
you cannot compile a GIMP 2.0 plug-in against the GIMP 2.2 header
files, please report that as a bug.

If you want to hack on The GIMP, please read the file HACKING. For
detailed installation instructions, see the file INSTALL.


1. Web Resources
================

The GIMP's home page is at:

    http://www.gimp.org/

Please be sure to visit this site for information, documentation,
tutorials, news, etc. All things GIMP-ish are available from there.

The automated plug-in registry is located at:

    http://registry.gimp.org/

There you can get the latest versions of plug-ins, using a convenient
forms-based interface.

The latest version of The GIMP can be found at:

    http://www.gimp.org/downloads/


2. Mailing Lists
================

We have several mailing lists dedicated to GIMP user and development
discussion. There is more info at

    https://lists.xcf.berkeley.edu/mailman/listinfo/<listname>

with <listname> replaced by "gimp-announce", "gimp-user", "gimp-win-users"
or "gimp-developer" (without the quotes, of course) depending on the list
you want to subscribe to. Links to the mailing list archives can be
found at the same addresses as given above.

Gimp-announce is a low-traffic list with announcements about new
releases of GIMP and plug-ins. Gimp-user is a mailing list dedicated
to user problems, hints and tips, discussion of cool effects, etc.
Gimp-developer is oriented to GIMP core and plug-in developers. Most
people will only want to be subscribed to gimp-user. If you want to
help develop The GIMP, the gimp-developer mailing list is a good
starting point.

There is also a mailing list, "gimpwin-users", dedicated to users of the
Win32 port. To subscribe, send an empty message to

    [EMAIL PROTECTED]

You can also use the web interface at
http://www.egroups.com/group/gimpwin-users/. Note that as this mailing
list is hosted on egroups.com, the messages from the list contain
relatively unintrusive and easily ignored advertisements at the
end. But if you are absolutely allergic to ads, don't subscribe.


3. IRC
======

And finally, for the real junkies, there is an IRC channel devoted to
the GIMP. On Byxnet (a private mostly-GIMP network) there is #gimp.
Many of the developers hang out there. One of the Byxnet servers are:

    irc.gimp.org:6667


4. Customizing
==============

The look of GIMP's interface can be customized like any other GTK app
by editing the ~/.gtkrc-2.0 file or by using "themes" (ready-made
customizations). For downloadable themes and further details, see
http://gtk.themes.org. Additionally, GIMP reads ~/.gimp-2.2/gtkrc so
you can have settings that only apply to The GIMP.

Included is a set of keybindings similar to those in Adobe Photoshop.
You can find them in the ps-menurc file. To use them, copy this file
to ~/.gimp-2.2/menurc. You can also manually change the keybindings to
any of your choice by editing ~/.gimp-2.2/menurc.


Have fun,

 Spencer Kimball
 Peter Mattis
 Federico Mena
 Manish Singh
 Sven Neumann
 Michael Natterer
 Dave Neary

Respondre per correu electrònic a