Ja està empaquetat el Gimp 2.2.7 per a win32 a

ftp://ftp.softcatala.org/pub/softcatala/gimp/2.2.7/win32/

Quan hem dongueu llum verda, envio la notícia i li dic amb en Jordi Mas que em canviï l'enllaç del prog142

I també tinc preperada la notícia (veure swx adjunt).

Salut,

Quim Perez i Noguer


Attachment: noticia.sxw
Description: OpenOffice Writer document

Respondre per correu electrònic a