Hola a tothom,

Algú pot si us plau revisar aquests canvis i implemetar-los a Gimp-gap?
Són errades greus que s'haurien de corregir.

Gràcies,

Jordi,

;----------------------------------------------------------------------
--- gimp-gap.HEAD.ca.org    2006-08-14 12:58:02.000000000 +0200
+++ gimp-gap.HEAD.ca.po 2006-08-14 13:08:30.000000000 +0200
@@ -5501,7 +5501,7 @@
 #: ../gap/gap_player_dialog.c:3778
 #, c-format
 msgid "Delay %.2f"
-msgstr "Retrasa %.2f"
+msgstr "Retarda %.2f"

 #: ../gap/gap_player_dialog.c:5413
 #, c-format
@@ -5565,11 +5565,11 @@
 #. Volume
 #: ../gap/gap_player_dialog.c:5733 ../gap/gap_story_dialog.c:7018
 msgid "Volume:"
-msgstr "Volumen:"
+msgstr "Volum:"

 #: ../gap/gap_player_dialog.c:5753
 msgid "Audio Volume"
-msgstr "Volumen d'àudio:"
+msgstr "Volum d'àudio:"

 # check button
 #. check button
@@ -5608,7 +5608,7 @@

 #: ../gap/gap_player_dialog.c:5809
 msgid "Reset offset and volume"
-msgstr "Reinicia el decalatge i el volumen"
+msgstr "Reinicia el decalatge i el volum"

 # create wavfile button
 #. create wavfile button
@@ -5817,7 +5817,7 @@

 #: ../gap/gap_player_dialog.c:6869
 msgid "Reset playback speed to original (or previous) value"
-msgstr "Reinicia la velocitat de reproduccció al valor original (o previ)"
+msgstr "Reinicia la velocitat de reproducció al valor original (o previ)"

 #: ../gap/gap_player_dialog.c:6889
 msgid "Current playback speed (frames/sec)"
@@ -6577,7 +6577,7 @@

 #: ../gap/gap_stock.c:48
 msgid "Grab Path"
-msgstr "Graba el camí"
+msgstr "Agafa el camí"

 #: ../gap/gap_stock.c:49
 msgid "Insert Point"
@@ -7088,7 +7088,7 @@
 #: ../gap/gap_story_dialog.c:4767
 #, c-format
 msgid "Creating Index (decoder: %s)"
-msgstr "S'està creant l'índex (decodificador: %s)"
+msgstr "S'està creant l'índex (descodificador: %s)"

 #: ../gap/gap_story_dialog.c:4905
 #, c-format
@@ -7331,7 +7331,7 @@
 #. the (preferred) Decoder label
 #: ../gap/gap_story_dialog.c:6984 ../gap/gap_vex_dialog.c:2219
 msgid "Decoder:"
-msgstr "Decodificador:"
+msgstr "Descodificador:"

 #: ../gap/gap_story_dialog.c:6985
 msgid ""
@@ -7339,8 +7339,8 @@
 "selection.The decoder setting is only relevant if videoclips are used (but "
 "not for frames that are imagefiles)"
 msgstr ""
-"Seleccioneu la biblioteca del decodificador de vídeo preferit, i deixeu-lo "
-"buit per la selecció automàtica. Els paràmetres del decodificador només són "
+"Seleccioneu la biblioteca del descodificador de vídeo preferit, i deixeu-lo "
+"buit per la selecció automàtica. Els paràmetres del descodificador només són "
 "rellevants si s'utilitzen videoclips (però no per marcs, ja que són fitxers "
 "d'imatge)"

@@ -8002,7 +8002,7 @@
 "leave empty or select your preferred decoder (libmpeg3, libavformat, "
 "quicktime4linux)"
 msgstr ""
-"Deixeu-ho buit o seleccioneu el vostre decodificador preferit (libmpeg3, "
+"Deixeu-ho buit o seleccioneu el vostre descodificador preferit (libmpeg3, "
 "libavformat, quicktime4linux)"

 #: ../gap/gap_vex_dialog.c:2242
@@ -8013,7 +8013,7 @@
 #. the (Active) Decoder Label(s)
 #: ../gap/gap_vex_dialog.c:2266
 msgid "Active Decoder:"
-msgstr "Decodificador actiu:"
+msgstr "Descodificador actiu:"

 #: ../gap/gap_vex_dialog.c:2276 ../gap/gap_vex_dialog.c:2314
 msgid "****"
@@ -8550,7 +8550,7 @@
 "has NO audiotracks"
 msgstr ""
 "Temps de reproducció de pista de vídeo composat %.3f s (%d marcs)\n"
-"No té pistes d'audio"
+"No té pistes d'àudio"

 #: ../vid_common/gap_cme_gui.c:1380
 #, c-format
@@ -8950,7 +8950,7 @@

 #: ../vid_common/gap_cme_gui.c:2831
 msgid "Configuration of external audiotool program"
-msgstr "Configuració del programa extern d'eines d'audio"
+msgstr "Configuració del programa extern d'eines d'àudio"

 #. the audiotool (sox) label
 #: ../vid_common/gap_cme_gui.c:2841
@@ -9036,7 +9036,7 @@
 #. the Tmp audioinformation label
 #: ../vid_common/gap_cme_gui.c:3023 ../vid_common/gap_cme_gui.c:3124
 msgid "WAV, 16 Bit stereo, rate: 44100"
-msgstr "Wav, 16 Bit estéreo, ràtio: 44100"
+msgstr "Wav, 16 Bit estèreo, ràtio: 44100"

 #. the audiofile total playtime information label
 #. the Tmp audio playtime information label
@@ -9276,7 +9276,7 @@

 #: ../vid_enc_avi/gap_enc_avi_gui.c:416
 msgid "AVI Video Encode Parameters"
-msgstr "Paràmatres de codificació de vídeo AVI"
+msgstr "Paràmetres de codificació de vídeo AVI"

 # the Video CODEC label
 #. the Video CODEC label
@@ -9512,7 +9512,7 @@

 #: ../vid_enc_avi/gap_enc_avi_main.c:208
 msgid "avi video encoding for anim frames. Menu: @AVI@"
-msgstr "Codificació de video avi per marcs animats. Menú: @AVI@"
+msgstr "Codificació de vídeo avi per marcs animats. Menú: @AVI@"

 #: ../vid_enc_avi/gap_enc_avi_main.c:209
 msgid ""
@@ -9649,7 +9649,7 @@

 #: ../vid_enc_avi/gap_enc_avi_main.c:711
 msgid "key_interval:"
-msgstr "Intèrval clau:"
+msgstr "Interval clau:"

 #: ../vid_enc_avi/gap_enc_avi_main.c:712
 msgid "for XVID Codec max distance for keyframes (I-frames) "
@@ -9794,7 +9794,7 @@

 #: ../vid_enc_ffmpeg/gap_enc_ffmpeg_gui.c:1172
 msgid "The video codec"
-msgstr "El còdec de video"
+msgstr "El còdec de vídeo"

 #: ../vid_enc_ffmpeg/gap_enc_ffmpeg_gui.c:1195
 msgid "The audio codec"
@@ -10084,7 +10084,7 @@
 #. the MB_DECISION label
 #: ../vid_enc_ffmpeg/gap_enc_ffmpeg_gui.c:1703
 msgid "MB Decision:"
-msgstr "Desició del macroblock:"
+msgstr "Decisió del macroblock:"

 #. the MB_DECISION combo
 #: ../vid_enc_ffmpeg/gap_enc_ffmpeg_gui.c:1711

;----------------------------------------------------------------------
--

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a