gràcies Jordi ens ho mirem.


Quim.

2006/8/14, Jordi Mas <[EMAIL PROTECTED]>:

Hola a tothom,

Algú pot si us plau revisar aquests canvis i implemetar-los a Gimp-gap?
Són errades greus que s'haurien de corregir.

Gràcies,

Jordi,

;----------------------------------------------------------------------
--- gimp-gap.HEAD.ca.org        2006-08-14 12:58:02.000000000 +0200
+++ gimp-gap.HEAD.ca.po 2006-08-14 13:08:30.000000000 +0200
@@ -5501,7 +5501,7 @@
  #: ../gap/gap_player_dialog.c:3778
  #, c-format
  msgid "Delay %.2f"
-msgstr "Retrasa %.2f"
+msgstr "Retarda %.2f"

  #: ../gap/gap_player_dialog.c:5413
  #, c-format
@@ -5565,11 +5565,11 @@
  #. Volume
  #: ../gap/gap_player_dialog.c:5733 ../gap/gap_story_dialog.c:7018
  msgid "Volume:"
-msgstr "Volumen:"
+msgstr "Volum:"

  #: ../gap/gap_player_dialog.c:5753
  msgid "Audio Volume"
-msgstr "Volumen d'àudio:"
+msgstr "Volum d'àudio:"

  #  check button
  #. check button
@@ -5608,7 +5608,7 @@

  #: ../gap/gap_player_dialog.c:5809
  msgid "Reset offset and volume"
-msgstr "Reinicia el decalatge i el volumen"
+msgstr "Reinicia el decalatge i el volum"

  #  create wavfile button
  #. create wavfile button
@@ -5817,7 +5817,7 @@

  #: ../gap/gap_player_dialog.c:6869
  msgid "Reset playback speed to original (or previous) value"
-msgstr "Reinicia la velocitat de reproduccció al valor original (o previ)"
+msgstr "Reinicia la velocitat de reproducció al valor original (o previ)"

  #: ../gap/gap_player_dialog.c:6889
  msgid "Current playback speed (frames/sec)"
@@ -6577,7 +6577,7 @@

  #: ../gap/gap_stock.c:48
  msgid "Grab Path"
-msgstr "Graba el camí"
+msgstr "Agafa el camí"

  #: ../gap/gap_stock.c:49
  msgid "Insert Point"
@@ -7088,7 +7088,7 @@
  #: ../gap/gap_story_dialog.c:4767
  #, c-format
  msgid "Creating Index (decoder: %s)"
-msgstr "S'està creant l'índex (decodificador: %s)"
+msgstr "S'està creant l'índex (descodificador: %s)"

  #: ../gap/gap_story_dialog.c:4905
  #, c-format
@@ -7331,7 +7331,7 @@
  #. the (preferred) Decoder label
  #: ../gap/gap_story_dialog.c:6984 ../gap/gap_vex_dialog.c:2219
  msgid "Decoder:"
-msgstr "Decodificador:"
+msgstr "Descodificador:"

  #: ../gap/gap_story_dialog.c:6985
  msgid ""
@@ -7339,8 +7339,8 @@
  "selection.The decoder setting is only relevant if videoclips are used (but "
  "not for frames that are imagefiles)"
  msgstr ""
-"Seleccioneu la biblioteca del decodificador de vídeo preferit, i deixeu-lo "
-"buit per la selecció automàtica. Els paràmetres del decodificador només són "
+"Seleccioneu la biblioteca del descodificador de vídeo preferit, i deixeu-lo "
+"buit per la selecció automàtica. Els paràmetres del descodificador només són "
  "rellevants si s'utilitzen videoclips (però no per marcs, ja que són fitxers "
  "d'imatge)"

@@ -8002,7 +8002,7 @@
  "leave empty or select your preferred decoder (libmpeg3, libavformat, "
  "quicktime4linux)"
  msgstr ""
-"Deixeu-ho buit o seleccioneu el vostre decodificador preferit  (libmpeg3, "
+"Deixeu-ho buit o seleccioneu el vostre descodificador preferit  (libmpeg3, "
  "libavformat, quicktime4linux)"

  #: ../gap/gap_vex_dialog.c:2242
@@ -8013,7 +8013,7 @@
  #. the (Active) Decoder Label(s)
  #: ../gap/gap_vex_dialog.c:2266
  msgid "Active Decoder:"
-msgstr "Decodificador actiu:"
+msgstr "Descodificador actiu:"

  #: ../gap/gap_vex_dialog.c:2276 ../gap/gap_vex_dialog.c:2314
  msgid "****"
@@ -8550,7 +8550,7 @@
  "has NO audiotracks"
  msgstr ""
  "Temps de reproducció de pista de vídeo composat %.3f s (%d marcs)\n"
-"No té pistes d'audio"
+"No té pistes d'àudio"

  #: ../vid_common/gap_cme_gui.c:1380
  #, c-format
@@ -8950,7 +8950,7 @@

  #: ../vid_common/gap_cme_gui.c:2831
  msgid "Configuration of external audiotool program"
-msgstr "Configuració del programa extern d'eines d'audio"
+msgstr "Configuració del programa extern d'eines d'àudio"

  #. the audiotool (sox) label
  #: ../vid_common/gap_cme_gui.c:2841
@@ -9036,7 +9036,7 @@
  #. the Tmp audioinformation  label
  #: ../vid_common/gap_cme_gui.c:3023 ../vid_common/gap_cme_gui.c:3124
  msgid "WAV, 16 Bit stereo, rate: 44100"
-msgstr "Wav, 16 Bit estéreo, ràtio: 44100"
+msgstr "Wav, 16 Bit estèreo, ràtio: 44100"

  #. the audiofile total playtime information label
  #. the Tmp audio playtime information  label
@@ -9276,7 +9276,7 @@

  #: ../vid_enc_avi/gap_enc_avi_gui.c:416
  msgid "AVI Video Encode Parameters"
-msgstr "Paràmatres de codificació de vídeo AVI"
+msgstr "Paràmetres de codificació de vídeo AVI"

  #  the Video CODEC label
  #. the Video CODEC label
@@ -9512,7 +9512,7 @@

  #: ../vid_enc_avi/gap_enc_avi_main.c:208
  msgid "avi video encoding for anim frames. Menu: @AVI@"
-msgstr "Codificació de video avi per marcs animats. Menú: @AVI@"
+msgstr "Codificació de vídeo avi per marcs animats. Menú: @AVI@"

  #: ../vid_enc_avi/gap_enc_avi_main.c:209
  msgid ""
@@ -9649,7 +9649,7 @@

  #: ../vid_enc_avi/gap_enc_avi_main.c:711
  msgid "key_interval:"
-msgstr "Intèrval clau:"
+msgstr "Interval clau:"

  #: ../vid_enc_avi/gap_enc_avi_main.c:712
  msgid "for XVID Codec  max distance for keyframes (I-frames) "
@@ -9794,7 +9794,7 @@

  #: ../vid_enc_ffmpeg/gap_enc_ffmpeg_gui.c:1172
  msgid "The video codec"
-msgstr "El còdec de video"
+msgstr "El còdec de vídeo"

  #: ../vid_enc_ffmpeg/gap_enc_ffmpeg_gui.c:1195
  msgid "The audio codec"
@@ -10084,7 +10084,7 @@
  #. the MB_DECISION label
  #: ../vid_enc_ffmpeg/gap_enc_ffmpeg_gui.c:1703
  msgid "MB Decision:"
-msgstr "Desició del macroblock:"
+msgstr "Decisió del macroblock:"

  #. the MB_DECISION combo
  #: ../vid_enc_ffmpeg/gap_enc_ffmpeg_gui.c:1711

;----------------------------------------------------------------------
--

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a