En/na Joaquim Perez ha escrit:
Hola

Aquesta és la segona part dels fitxers de traducció del Gimp 2.2.12

Salut,


Hola Quim

Bona feina. Això el que he vist al PO principal:

#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:320
msgid "Enable to display a handy GIMP tip on startup."
msgstr "Habiliteu-lo pèr visualitzar un consell del GIMP a l'inici."

pèr->per

#: ../app/core/core-enums.c:30
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgstr "_Tranfereix canal alfa de la capa"

Tranfereix->Transfereix

#: ../app/core/core-enums.c:1047
msgid "Linked item"
msgstr "Element amb cadau"

Element enllaçat?

#: ../app/core/core-enums.c:1079
msgid "Set item linked"
msgstr "Posa candau"

Candau no existeix en català, és pany. Però aquí crec que, com en l'anterior, fa referència a un enllaç.

#: ../app/core/gimpenvirontable.c:303
#, c-format
msgid "Illegal variable name in environment file %s: %s"
msgstr "Nom de variable ilegal en entorn de fitxer %s: %s"

ilegal->il·legal però penso és més correcte "no vàlida"

#. Extended Input Devices
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2038
msgid "Extended Input Devices"
msgstr "Dispositius d'entrada extesos:"

extesos->estesos
Sobre els dos punts al final de la frase

#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2307
msgid "Select Palette Folders"
msgstr "Selecciona lcarpetes de paletes"

lcarpetes ?

#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:276
msgid "Select Range to Modify"
msgstr "Seleciona el rang a modificar"

Seleciona -> Selecciona

#: ../app/tools/gimppenciltool.c:52
msgid "Paint hard edged pixels"
msgstr "Dibuixa amb el llapis per acoseguir formes amb les vores afilades"

acoseguir -> aconseguir

#: ../app/tools/gimptextoptions.c:183
msgid "Modify line spacing"
msgstr "Modifica l'espaiat de la linia"

linia->línia

#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:113
msgid "Restrict editing to polygons"
msgstr "Restringeix l'edició a poligons"

poligons->polígons

#: ../app/vectors/gimpvectors.c:232
msgid "Scale Path"
msgstr "Escala el cami"

cami->camí

#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1220
msgid "Click-Drag to change the shape of the curve. (SHIFT: symmetrical)"
msgstr "Cliqueu i arrossegueu per canviar la forma de la corba. (Maj: simétriques)"

simétriques->simètriques

#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:93
msgid "Scroll Down (Shift + Control + Alt)"
msgstr "Desplaçament avall (Maj + Contol + Alt)"

Contol->Control


#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:622
#, c-format
msgid "Displaying [%0.6f, %0.6f]"
msgstr "S'esta visualitzant [%0.6f, %0.6f]"

esta->està

#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:233
msgid "Color _dithering:"
msgstr "Tramat _de color"

#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:135
msgid "Std Dev:"
msgstr "Desviació estàndard"

#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:437
msgid "Color_space:"
msgstr "E_spai de color"

#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:455
msgid "Comme_nt:"
msgstr "Come_ntari"

Calen dos punts al final en totes les anteriors

msgid "Flip..."
msgstr "Capgira"

msgid "Perspective..."
msgstr "Perspectiva"

#: ../app/core/gimpimage-convert.c:879
msgid "Converting to indexed (stage 2)..."
msgstr "Converteix la imatge a indexat"

#: ../app/core/gimpimage-convert.c:923
msgid "Converting to indexed (stage 3)..."
msgstr "Converteix la imatge a indexat"

#: ../app/actions/plug-in-actions.c:85
msgid "Reset all Filters..."
msgstr "Inicialitza els filtres"

#: ../app/actions/edit-actions.c:78
msgid "Clear undo history..."
msgstr "Neteja l'historial de desfer"

#: ../app/actions/file-actions.c:106
msgid "Re_vert..."
msgstr "Torna a l'estat anterior" (falta _ també)

Calen punts suspensius (indiquen que hi ha més UI al seleccionar la interfíce) en les anteriors.

Això el que he vist al PO principal de libgimp:

#: ../libgimp/gimpexport.c:381
msgid "Confirm Save"
msgstr "Comfirmeu que voleu desar"

Comfirmeu->Confirmeu

Salut,
--

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a