#: tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly."
msgstr ""
"Premeu <tt>Alt</tt>-clic en la previsualització de la màscara de capa en el "
"diàleg de capes, per commutar la visualització de la màscara directament ."

-- La coma està incorrectament situada (no hi pot anar), i sobra un
espai abans del punt final

#: tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
msgstr ""
"Premeu <tt>Ctrl</tt>-clic en la previsualització de la màscara de capa en el "
"diàleg de capes, per commutar l'efecte de la màscara de capa."

-- la coma és incorrecta, no hi pot anar coma

#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Premeu <tt>Ctrl</tt>-i arrossegueu amb l'eina gira per forçar l'angle de gir "
"en 15 graus."

-- jo treuria el guió davant de la i, no és necessari i pot confondre
l'usuari pensant que ha de fer ctrl-i

#: tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Premeu <tt>majúscules</tt>-clic en l'icona ull del diàleg de capes per "
"amagar totes les capes menys una. Premeu <tt>majúscules</tt>-clic de nou per "
"mostrar-les totes."

-- la icona


#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP."
msgstr ""
"Després d'activar &quot;Dreceres de teclat dinàmiques&quot; en el diàleg "
"preferències podeu reassignar tecles de dreceres. Fareu això si, dins dels "
"menú, seleccioneu un element, i premeu la combinació de tecles desitjada. Si "
"&quot;Desa dreceres de teclat&quot; està activat, la tecla escollida es "
"desarà quan sortiu del GIMP."

-- do so by... per fer això, ...
-- dins dels menú -> del menú

#: tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
"ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
"guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
"Per crear un cercle exacte, manteniu premuda <tt>majúscules</tt> mentre "
"s'està fent una selecció d'el·lipse. Per col·locar un cercle amb precisió, "
"arrossegueu les guies horitzontals i verticals tangents al cercle que "
"vulgueu seleccionar, situar el cursor a la intersecció de les guies, i la "
"selecció resultant tot just tocarà les guies."

-- situar : situeu

Salut!

2006/9/22, Joaquim Perez <[EMAIL PROTECTED]>:
Hola,

A veure si per separ arriben els fitxers de les noves traduccions per al
Gimp 2.2.12

Salut,

Quim Perez.
--
Google talk: xavi.conde a gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ticking away the moments that make up a dull day
You fritter and waste the hours in an off hand way
Kicking around on a piece of ground in your home town
Waiting for someone or something to show you the way

Pink Floyd | Brain Damage | Dark side of the moon
-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripci� a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a