fitxers per la branca gimp-2-2 actualitzades amb els canvis del gimp 2.3

Attachment: final.po
Description: Binary data

--- po-libgimp/ca.po	2006-10-26 23:00:40.000000000 +0200
+++ po-libgimp/canviat.po	2006-10-29 16:53:01.000000000 +0100
@@ -42,7 +47,7 @@
 #: ../libgimp/gimpexport.c:233 ../libgimp/gimpexport.c:242
 #, c-format
 msgid "%s can only handle layers as animation frames"
-msgstr "%s només pot gestionar les capes com a marcs d'animació"
+msgstr "%s només pot gestionar les capes com a fotogrames de l'animació"
 
 #: ../libgimp/gimpexport.c:234 ../libgimp/gimpexport.c:243
 msgid "Save as Animation"
@@ -141,7 +146,7 @@
 
 #: ../libgimp/gimpexport.c:381
 msgid "Confirm Save"
-msgstr "Comfirmeu que voleu desar"
+msgstr "Confirmeu que voleu desar"
 
 #: ../libgimp/gimpexport.c:387
 msgid "Confirm"
@@ -197,7 +202,7 @@
 msgstr "Selecció de tipus de lletra"
 
 #: ../libgimp/gimpgradientmenu.c:104
 msgid "Gradient Selection"
-msgstr "Selecció de gradient"
+msgstr "Selecció de degradat"
 
 #: ../libgimp/gimpmenu.c:406 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:167
@@ -577,7 +593,7 @@
 
 #: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:120
 msgid "_Reset"
-msgstr "_Redefineix"
+msgstr "_Recupera"
 
 #: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:121
 msgid "Visible"
@@ -585,7 +601,7 @@
 
 #: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:154 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:158
 msgid "_Stroke"
-msgstr "_Traça"
+msgstr "_Pinta el traçat"
 
 #: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:170
 msgid "L_etter Spacing"
@@ -641,7 +657,7 @@
 "a given \"random\" operation"
 msgstr ""
 "Utilitzeu aquest valor com a generador de nombres aleatoris. Això us "
-"permetrà repetir una operació \"aleatòria\" ja feta"
+"permetrà repetir una operació «aleatòria» ja feta"
 
 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1005
 msgid "_New Seed"
@@ -720,7 +738,7 @@
 
 #: ../modules/cdisplay_proof.c:138
 msgid "Color proof filter using ICC color profile"
-msgstr "Filtre de prova de color que usa un perfil de color ICC"
+msgstr "Filtre de prova de color que empra un perfil de color ICC"
 
 #: ../modules/cdisplay_proof.c:238
 msgid "Color Proof"

Respondre per correu electrònic a