Jordi el problema és que estic incorporant canvis del gimp2.3 al gimp2.2 això fa que detecti també els comentaris al gimp.2.3


el que estic fent és

    msgcat  --more-than=1 --no-location --use-first -o dup.po ca.gimp2.3.po ca.gimp2.2.po

    msgmerge dup.po ca.po > canviat.po

    diff -u ca.po canviat.po > canvis.diff

    cp ca.gimp.2.2.po final.po

    patch final.po canvis.diff

Respondre per correu electrònic a