Ho hauré de comprovar, en el gimp 2.3 del cvs hi ha les mateixes traduccions.

Quim.

Respondre per correu electrònic a