Hola Xavier

M'he mirat els teus canvis. En principi dir que estan molt bé, molt bona
feina de veritat. Per la meva banda només he trobat aquests que crec que no
cal canviar-los.

Si de cas discutim si els canvis us estan bé i els pugem un cop hi estem
d'acord

Salut,

Quim


-- Crec que ni una ni l'altre: dockable és encastable, però encastat hauria
de ser docked.

#: ../app/actions/actions.c:126
msgid "Dock"
-msgstr "Plafó encastable"
+msgstr "Plafó encastat"


---  És una tooltip d'ajuda amb un element de menú per tant ja estava bé com
estava abans:

msgid "Create a duplicate of this channel and add it to the image"
-msgstr "Crea un duplicat d'aquest canal i l'afageix a la imatge"
+msgstr "Crea un duplicat d'aquest canal i afegeix-lo a la imatge"


---  Zoom in és ampliar, i Zoom out és reduir, però Zoom sol no se sap si és
amplicació o reducicó

+# En altre missatges es fa servir ampliació també (XC)
msgid "_Zoom"
-msgstr "_Lupa"
+msgstr "_Ampliació"--- La millor abreviació de número és núm. en català

msgid "Edit colormap entry #%d"
-msgstr "Edita l'entrada #%d del mapa de color"
+msgstr "Edita l'entrada nº %d del mapa de color"


-- la nova traducció no parla del diàleg de capes (Layers dialog)

"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all
layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
-"Premeu <tt>majúscules</tt>-clic a la icona ull del diàleg de capes per a "
-"amagar totes les capes menys una. Premeu <tt>majúscules</tt>-clic de nou
per "
+"Premeu <tt>majúscules</tt>-clic a la icona ull d'una capa per a "
+"amagar totes les altres capes. Premeu <tt>majúscules</tt>-clic de nou per
"
"a mostrar-les totes."


--- "sense patir per la vostra imatge", perquè la imatge de treball, pot ser
un fotograma d'una filmació, un pinzell, un patró, ... no queda massa clar,
crec que era millor abans

"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
"experiment."
msgstr ""
-"El GIMP us permet desfer la majoria de canvis a la imatge, així que podeu
"
-"experimentar sense patir."
+"El GIMP us permet desfer la majoria de canvis, així podeu "
+"experimentar sense patir per la vostra imatge."


--- En la llsita d'opcions del canal també hi ha "erase" que s'ha traduït
com "esborra"

msgid "Anti erase"
-msgstr "Anti-esborra"
+msgstr "Anti-esborrat"


-- Botó del cantó ???

msgid "Button Side"
-msgstr "Botó desplaçament"
+msgstr "Botó del cantó"

--- En principi tan fa, però per què no veus bé amunt ?

#: ../app/core/gimpimage.c:3252
msgid "Channel cannot be raised higher."
-msgstr "El canal no es pot apujar més amunt."
+msgstr "El canal no es pot apujar més."

msgid "Path cannot be raised higher."
-msgstr "El camí no es pot apujar més amunt."
+msgstr "El camí no es pot apujar més."


--- Tinc dubtes de què és millor, caldrà fer proves

msgid "_Open Display..."
-msgstr "_Nova pantalla..."
+msgstr "_Obre una pantalla..."

# Quim: strong undo desfà la última operació que no sigui una acció de
visibilitat
+# avançat és molt poc especific, però vaja... suggeriment (XC)
#: ../app/actions/edit-actions.c:84
msgid "Strong Undo"
-msgstr "Desfés operació"
+msgstr "Desfer avançat"

#: ../app/actions/edit-actions.c:85
msgid "Undo the last operation, skipping visibility changes"
@@ -1402,7 +1405,7 @@
# Quim: strong undo desfà la última operació que no sigui una acció de
visibilitat
#: ../app/actions/edit-actions.c:90
msgid "Strong Redo"
-msgstr "Refés operació"
+msgstr "Refer avançat"

#: ../app/actions/edit-actions.c:149
+# Això retalla/copia i anomena
msgid "Cu_t Named..."
-msgstr "Re_talla l'objecte anomenat..."
+msgstr "Re_talla i anomena..."

#: ../app/actions/edit-actions.c:154
msgid "_Copy Named..."
-msgstr "_Copia l'objecte anomenat..."
+msgstr "_Copia i anomena..."

msgid "Cut Named"
-msgstr "Retalla amb nom"
+msgstr "Retalla i anomena"

msgid "Copy Named"
-msgstr "Copia amb nom"
+msgstr "Copia i anomena"

Respondre per correu electrònic a