L'equip de traducció del GIMP hem estat preparant durant aquest tot l'any
2006 la traducció de la  propera versió del GIMP.

Finalment presentem una versió de proves preliminar GIMP 2.3.

Aquesta versió està pensada per a qualsevol que vulgui ajudar a repassar o
proposar millores a la traducció.

La versió de proves està disponible només per a GNU/Linux (per exemple en un
UBUNTU 6.06).

ubicació:
http://www.softcatala.cat/projectes/gimp/pencaires/gimp2.3.prova1.tar.bz2

Per a instal·lar-ho cal descomprimir el contingut del fitxer i posar-ho a
/usr/local/

Per fer-ho podeu seguir els següents passos

1) Descarregar el fitxer gimp2.3.prova1.tar.bz
2) Descomprimir el contingut en una carpeta (per exemple CarpetaInst)
3) Escriure en una consola:
  sudo cp --recursive  --preserve=mode  CarpetaInst/*  /usr/local/

Avís: El fitxer inclou la última versió del GIMP i de la GLIB, també inclou
el GTK/GDK i el PANGO.

Quim Perez i Noguer

Respondre per correu electrònic a