Ep,

M'he adonat que el quadre de diàleg dels consells del Gimp és molt
ample, fa 864 píxels d'amplada sense comptar les decoracions de la
finestra (vegeu la captura adjunta).

Un dels motius de que sigui tan ample deu ser aquesta cadena:
"Mostra un consell la propera vegada que s'iniciï el GIMP"
i que als botons hi diu:
"Consell anterior" i "Consell següent".

Voldria proposar de abreujar-ho una mica d'aquesta manera, que al text
hi digui:
"Mostra sempre un consell" o "Mostre sempre un consell a l'inici"
I que als botons simplement hi digui "Anterior" i "Següent", perquè ja
s'entén que ens referim a consells.

Salut!

/Josep

Attachment: consell.png
Description: PNG image

Respondre per correu electrònic a