Una altra errada:

Colors > Mapa > Mapa de la pal·leta

*** paleta

salut,

sílvia

Respondre per correu electrònic a