Gitweb:   
http://git.kernel.org/git/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git;a=commit;h=3bab1f5dda3443043cc8fe68c5ae75530339f28f
Commit:   3bab1f5dda3443043cc8fe68c5ae75530339f28f
Parent:   671d6564796e0c90398aab30f89b5e48fc5a3fbe
Author:   Avi Kivity <[EMAIL PROTECTED]>
AuthorDate: Fri Dec 29 16:49:48 2006 -0800
Committer: Linus Torvalds <[EMAIL PROTECTED]>
CommitDate: Sat Dec 30 10:56:44 2006 -0800

  [PATCH] KVM: Move common msr handling to arch independent code
  
  Signed-off-by: Avi Kivity <[EMAIL PROTECTED]>
  Signed-off-by: Andrew Morton <[EMAIL PROTECTED]>
  Signed-off-by: Linus Torvalds <[EMAIL PROTECTED]>
---
 drivers/kvm/kvm.h   |  5 +--
 drivers/kvm/kvm_main.c |  71 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 drivers/kvm/svm.c   |  47 +------------------------------
 drivers/kvm/vmx.c   |  59 +++++++--------------------------------
 4 files changed, 84 insertions(+), 98 deletions(-)

diff --git a/drivers/kvm/kvm.h b/drivers/kvm/kvm.h
index c2db421..2670219 100644
--- a/drivers/kvm/kvm.h
+++ b/drivers/kvm/kvm.h
@@ -374,9 +374,8 @@ void set_cr4(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long cr0);
 void set_cr8(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long cr0);
 void lmsw(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned long msw);
 
-#ifdef CONFIG_X86_64
-void set_efer(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 efer);
-#endif
+int kvm_get_msr_common(struct kvm_vcpu *vcpu, u32 msr, u64 *pdata);
+int kvm_set_msr_common(struct kvm_vcpu *vcpu, u32 msr, u64 data);
 
 void fx_init(struct kvm_vcpu *vcpu);
 
diff --git a/drivers/kvm/kvm_main.c b/drivers/kvm/kvm_main.c
index 0631407..567121d 100644
--- a/drivers/kvm/kvm_main.c
+++ b/drivers/kvm/kvm_main.c
@@ -1103,6 +1103,47 @@ void realmode_set_cr(struct kvm_vcpu *vcpu, int cr, 
unsigned long val,
    }
 }
 
+int kvm_get_msr_common(struct kvm_vcpu *vcpu, u32 msr, u64 *pdata)
+{
+    u64 data;
+
+    switch (msr) {
+    case 0xc0010010: /* SYSCFG */
+    case 0xc0010015: /* HWCR */
+    case MSR_IA32_PLATFORM_ID:
+    case MSR_IA32_P5_MC_ADDR:
+    case MSR_IA32_P5_MC_TYPE:
+    case MSR_IA32_MC0_CTL:
+    case MSR_IA32_MCG_STATUS:
+    case MSR_IA32_MCG_CAP:
+    case MSR_IA32_MC0_MISC:
+    case MSR_IA32_MC0_MISC+4:
+    case MSR_IA32_MC0_MISC+8:
+    case MSR_IA32_MC0_MISC+12:
+    case MSR_IA32_MC0_MISC+16:
+    case MSR_IA32_UCODE_REV:
+        /* MTRR registers */
+    case 0xfe:
+    case 0x200 ... 0x2ff:
+        data = 0;
+        break;
+    case MSR_IA32_APICBASE:
+        data = vcpu->apic_base;
+        break;
+#ifdef CONFIG_X86_64
+    case MSR_EFER:
+        data = vcpu->shadow_efer;
+        break;
+#endif
+    default:
+        printk(KERN_ERR "kvm: unhandled rdmsr: 0x%x\n", msr);
+        return 1;
+    }
+    *pdata = data;
+    return 0;
+}
+EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_get_msr_common);
+
 /*
 * Reads an msr value (of 'msr_index') into 'pdata'.
 * Returns 0 on success, non-0 otherwise.
@@ -1115,7 +1156,7 @@ static int get_msr(struct kvm_vcpu *vcpu, u32 msr_index, 
u64 *pdata)
 
 #ifdef CONFIG_X86_64
 
-void set_efer(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 efer)
+static void set_efer(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 efer)
 {
    if (efer & EFER_RESERVED_BITS) {
        printk(KERN_DEBUG "set_efer: 0x%llx #GP, reserved bits\n",
@@ -1138,10 +1179,36 @@ void set_efer(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 efer)
 
    vcpu->shadow_efer = efer;
 }
-EXPORT_SYMBOL_GPL(set_efer);
 
 #endif
 
+int kvm_set_msr_common(struct kvm_vcpu *vcpu, u32 msr, u64 data)
+{
+    switch (msr) {
+#ifdef CONFIG_X86_64
+    case MSR_EFER:
+        set_efer(vcpu, data);
+        break;
+#endif
+    case MSR_IA32_MC0_STATUS:
+        printk(KERN_WARNING "%s: MSR_IA32_MC0_STATUS 0x%llx, nop\n",
+           __FUNCTION__, data);
+        break;
+    case MSR_IA32_UCODE_REV:
+    case MSR_IA32_UCODE_WRITE:
+    case 0x200 ... 0x2ff: /* MTRRs */
+        break;
+    case MSR_IA32_APICBASE:
+        vcpu->apic_base = data;
+        break;
+    default:
+        printk(KERN_ERR "kvm: unhandled wrmsr: 0x%x\n", msr);
+        return 1;
+    }
+    return 0;
+}
+EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_set_msr_common);
+
 /*
 * Writes msr value into into the appropriate "register".
 * Returns 0 on success, non-0 otherwise.
diff --git a/drivers/kvm/svm.c b/drivers/kvm/svm.c
index 6cd97c6..fa04287 100644
--- a/drivers/kvm/svm.c
+++ b/drivers/kvm/svm.c
@@ -1068,25 +1068,6 @@ static int emulate_on_interception(struct kvm_vcpu 
*vcpu, struct kvm_run *kvm_ru
 static int svm_get_msr(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned ecx, u64 *data)
 {
    switch (ecx) {
-    case 0xc0010010: /* SYSCFG */
-    case 0xc0010015: /* HWCR */
-    case MSR_IA32_PLATFORM_ID:
-    case MSR_IA32_P5_MC_ADDR:
-    case MSR_IA32_P5_MC_TYPE:
-    case MSR_IA32_MC0_CTL:
-    case MSR_IA32_MCG_STATUS:
-    case MSR_IA32_MCG_CAP:
-    case MSR_IA32_MC0_MISC:
-    case MSR_IA32_MC0_MISC+4:
-    case MSR_IA32_MC0_MISC+8:
-    case MSR_IA32_MC0_MISC+12:
-    case MSR_IA32_MC0_MISC+16:
-    case MSR_IA32_UCODE_REV:
-        /* MTRR registers */
-    case 0xfe:
-    case 0x200 ... 0x2ff:
-        *data = 0;
-        break;
    case MSR_IA32_TIME_STAMP_COUNTER: {
        u64 tsc;
 
@@ -1094,12 +1075,6 @@ static int svm_get_msr(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned 
ecx, u64 *data)
        *data = vcpu->svm->vmcb->control.tsc_offset + tsc;
        break;
    }
-    case MSR_EFER:
-        *data = vcpu->shadow_efer;
-        break;
-    case MSR_IA32_APICBASE:
-        *data = vcpu->apic_base;
-        break;
    case MSR_K6_STAR:
        *data = vcpu->svm->vmcb->save.star;
        break;
@@ -1127,8 +1102,7 @@ static int svm_get_msr(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned 
ecx, u64 *data)
        *data = vcpu->svm->vmcb->save.sysenter_esp;
        break;
    default:
-        printk(KERN_ERR "kvm: unhandled rdmsr: 0x%x\n", ecx);
-        return 1;
+        return kvm_get_msr_common(vcpu, ecx, data);
    }
    return 0;
 }
@@ -1152,15 +1126,6 @@ static int rdmsr_interception(struct kvm_vcpu *vcpu, 
struct kvm_run *kvm_run)
 static int svm_set_msr(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned ecx, u64 data)
 {
    switch (ecx) {
-#ifdef CONFIG_X86_64
-    case MSR_EFER:
-        set_efer(vcpu, data);
-        break;
-#endif
-    case MSR_IA32_MC0_STATUS:
-        printk(KERN_WARNING "%s: MSR_IA32_MC0_STATUS 0x%llx, nop\n"
-              , __FUNCTION__, data);
-        break;
    case MSR_IA32_TIME_STAMP_COUNTER: {
        u64 tsc;
 
@@ -1168,13 +1133,6 @@ static int svm_set_msr(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned 
ecx, u64 data)
        vcpu->svm->vmcb->control.tsc_offset = data - tsc;
        break;
    }
-    case MSR_IA32_UCODE_REV:
-    case MSR_IA32_UCODE_WRITE:
-    case 0x200 ... 0x2ff: /* MTRRs */
-        break;
-    case MSR_IA32_APICBASE:
-        vcpu->apic_base = data;
-        break;
    case MSR_K6_STAR:
        vcpu->svm->vmcb->save.star = data;
        break;
@@ -1202,8 +1160,7 @@ static int svm_set_msr(struct kvm_vcpu *vcpu, unsigned 
ecx, u64 data)
        vcpu->svm->vmcb->save.sysenter_esp = data;
        break;
    default:
-        printk(KERN_ERR "kvm: unhandled wrmsr: %x\n", ecx);
-        return 1;
+        return kvm_set_msr_common(vcpu, ecx, data);
    }
    return 0;
 }
diff --git a/drivers/kvm/vmx.c b/drivers/kvm/vmx.c
index e5358a8..5561c59 100644
--- a/drivers/kvm/vmx.c
+++ b/drivers/kvm/vmx.c
@@ -344,8 +344,7 @@ static int vmx_get_msr(struct kvm_vcpu *vcpu, u32 
msr_index, u64 *pdata)
        data = vmcs_readl(GUEST_GS_BASE);
        break;
    case MSR_EFER:
-        data = vcpu->shadow_efer;
-        break;
+        return kvm_get_msr_common(vcpu, msr_index, pdata);
 #endif
    case MSR_IA32_TIME_STAMP_COUNTER:
        data = guest_read_tsc();
@@ -359,36 +358,13 @@ static int vmx_get_msr(struct kvm_vcpu *vcpu, u32 
msr_index, u64 *pdata)
    case MSR_IA32_SYSENTER_ESP:
        data = vmcs_read32(GUEST_SYSENTER_ESP);
        break;
-    case 0xc0010010: /* SYSCFG */
-    case 0xc0010015: /* HWCR */
-    case MSR_IA32_PLATFORM_ID:
-    case MSR_IA32_P5_MC_ADDR:
-    case MSR_IA32_P5_MC_TYPE:
-    case MSR_IA32_MC0_CTL:
-    case MSR_IA32_MCG_STATUS:
-    case MSR_IA32_MCG_CAP:
-    case MSR_IA32_MC0_MISC:
-    case MSR_IA32_MC0_MISC+4:
-    case MSR_IA32_MC0_MISC+8:
-    case MSR_IA32_MC0_MISC+12:
-    case MSR_IA32_MC0_MISC+16:
-    case MSR_IA32_UCODE_REV:
-        /* MTRR registers */
-    case 0xfe:
-    case 0x200 ... 0x2ff:
-        data = 0;
-        break;
-    case MSR_IA32_APICBASE:
-        data = vcpu->apic_base;
-        break;
    default:
        msr = find_msr_entry(vcpu, msr_index);
-        if (!msr) {
-            printk(KERN_ERR "kvm: unhandled rdmsr: %x\n", 
msr_index);
-            return 1;
+        if (msr) {
+            data = msr->data;
+            break;
        }
-        data = msr->data;
-        break;
+        return kvm_get_msr_common(vcpu, msr_index, pdata);
    }
 
    *pdata = data;
@@ -405,6 +381,8 @@ static int vmx_set_msr(struct kvm_vcpu *vcpu, u32 
msr_index, u64 data)
    struct vmx_msr_entry *msr;
    switch (msr_index) {
 #ifdef CONFIG_X86_64
+    case MSR_EFER:
+        return kvm_set_msr_common(vcpu, msr_index, data);
    case MSR_FS_BASE:
        vmcs_writel(GUEST_FS_BASE, data);
        break;
@@ -421,32 +399,17 @@ static int vmx_set_msr(struct kvm_vcpu *vcpu, u32 
msr_index, u64 data)
    case MSR_IA32_SYSENTER_ESP:
        vmcs_write32(GUEST_SYSENTER_ESP, data);
        break;
-#ifdef __x86_64
-    case MSR_EFER:
-        set_efer(vcpu, data);
-        break;
-    case MSR_IA32_MC0_STATUS:
-        printk(KERN_WARNING "%s: MSR_IA32_MC0_STATUS 0x%llx, nop\n"
-              , __FUNCTION__, data);
-        break;
-#endif
    case MSR_IA32_TIME_STAMP_COUNTER: {
        guest_write_tsc(data);
        break;
    }
-    case MSR_IA32_UCODE_REV:
-    case MSR_IA32_UCODE_WRITE:
-    case 0x200 ... 0x2ff: /* MTRRs */
-        break;
-    case MSR_IA32_APICBASE:
-        vcpu->apic_base = data;
-        break;
    default:
        msr = find_msr_entry(vcpu, msr_index);
-        if (!msr) {
-            printk(KERN_ERR "kvm: unhandled wrmsr: 0x%x\n", 
msr_index);
-            return 1;
+        if (msr) {
+            msr->data = data;
+            break;
        }
+        return kvm_set_msr_common(vcpu, msr_index, data);
        msr->data = data;
        break;
    }
-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe git-commits-head" in
the body of a message to [EMAIL PROTECTED]
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html

Reply via email to