On 29 May 2016 at 02:19, 'dev_aka' via Git for human beings <
git-users@googlegroups.com> wrote:

> Hi,
>
> I am having trouble pushing my referenced library to git, I am working on
> eclipse and i am using a jar file which is inside lib package
> (Project/src/lib). When i push the project the referenced library inside
> that folder is not pushed. How can I fix this?
>
>
I suggest that you first read:
http://www.catb.org/esr/faqs/smart-questions.html

Regards
Martin


> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Git for human beings" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to git-users+unsubscr...@googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>-- 
Til uvedkommende, der læser med: Der er ingen grund til at læse min
mail. Jeg har intet at gøre med FARC, al-Jihad, al-Qaida, Hamas, Hizb
al-Mujahidin eller ETA. Jeg har aldrig gjort Zakat, går ikke ind for
Istishad, har ikke lavet en bilbombe eller kernevåben og jeg ved
dårligt nok, hvad Al Manar og бомба betyder.  Men tak for den udviste
interesse.

Leve Ligemageriet!
Styrk pøbelvældet!
Bevar misundelsesafgifterne og cafepengene!
Hurra for ældrebyrden!

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Git 
for human beings" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to git-users+unsubscr...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to