On 4 September 2016 at 18:18, Michael <keybou...@gmail.com> wrote:

> git  clone --verbose --depth 1  --shallow-submodules git://
> git.ffmpeg.org/rtmpdump
>

It also fails for me without any good reason.
However the whole repository it only 1.7MB

Regards
Martin


-- 
Til uvedkommende, der læser med: Der er ingen grund til at læse min
mail. Jeg har intet at gøre med FARC, al-Jihad, al-Qaida, Hamas, Hizb
al-Mujahidin eller ETA. Jeg har aldrig gjort Zakat, går ikke ind for
Istishad, har ikke lavet en bilbombe eller kernevåben og jeg ved
dårligt nok, hvad Al Manar og бомба betyder.  Men tak for den udviste
interesse.

Leve Ligemageriet!
Styrk pøbelvældet!
Bevar misundelsesafgifterne og cafepengene!
Hurra for ældrebyrden!

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Git 
for human beings" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to git-users+unsubscr...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to