9 ปี กรือเซะ  28 เมษายน 2556

        ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 เกิดความ
รุนแรงขึ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึง 11 จุด ในวันเดียวกัน แต่เหตุการณ์ที่
ต้องจดจำกันไปอีกนานก็คือ กรณีเหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี 
กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจำนวนหนึ่งได้บุกเข้าโจมตีจุดตรวจของตำรวจ ทหาร
ที่กรือเซะและปล้นอาวุธปืน กระสุนปืนไปจำนวนหนึ่ง ฆ่า และพยายามฆ่า
เจ้าพนักงานซึ่งกำลังทำหน้าที่แล้วได้หลบหนีเข้าไปยึดครองมัสยิดกรือเซะ
ซึ่งเป็นศาสนสถานและโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่
ตำรวจและทหารได้เข้าดำเนินการควบคุมสถานการณ์โดยอ้างอำนาจตาม
กฎหมายจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ณ มัสยิดกรือเซะ รวมจำนวน 32 คน
        ระเบิดคาร์บอมบ์ได้บ่งบอกถึงศักยภาพของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
คำถามก็คือ ยังมีระเบิดคาร์บอมบ์อีกเท่าไหร่ และจะนำมาใช้งานอีกเมื่อไร
และที่ไหน เมื่อการเจรจายังไม่ประสบความสำเร็จ ก็อดคิดไม่ได้ว่า
“การล้างแค้นจะมีขึ้นไหม” ในช่วงเทศการสงกรานต์เจ้าหน้าที่
ถูกระดมไปดูแลรักษาความสงบและการเดินทางของพี่น้องชาวไทยเป็น
จำนวนมาก หลังจากนั้นความอ่อนล้าและความต้องการพักผ่อนของ
เจ้าหน้าที่ก็จะเป็นจุดอ่อนได้ อย่าให้เขาใช้ 28 เมษายน มาเป็นวันทำลาย
ความสุขของคนไทย อยากให้พี่น้องชาวไทยช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้
ใครหน้าไหนมาทำร้ายทำลายชีวิตคนไทยอีกเลย ก็เขียนเตือนๆกันไว้

Reply via email to