“จับได้ว่า Ambranews ใช้ศาสนาเป็นอาวุธ”
    เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ เวปไซต์ ambranews จัดตั้งและดำเนินงานอยู่
ในประเทศมาเลเซีย ได้นำเสนอข่าวเป็นภาษามาเลเซียโจมตีการทำงานของเจ้าหน้าที่ไทย 
โดยใช้คำว่า “คนมาลายู” แทนคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อกรณียิงกราด 6 
ศพว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ เพียงเพราะคนร้ายสวมกางเกงลายพรางแบบที่ทหาร
ใช้กันอยู่เท่านั้นเอง นอกจากนี้ยังได้เสนอบทความที่สร้างความแตกแยกระหว่างคนไทย
มุสลิมกับคนไทยพุทธว่า งานประเพณีของคนไทยขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม โดย
ยกตัวอย่างงานกาชาดว่า ทำให้ “คนมาลายู” ไม่สบายใจเนื่องจากงานกาชาดมีดนตรีและ
การเต้นรำ มีผู้หญิงนุ่งสั้นขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม ในพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน 
เห็นว่า
สถานที่ไม่ควรเข้าใกล้จัดอยู่ในประเภท “อโคจร” เหมือนกันก็แค่การเตือนสติไม่ได้นำไป
สร้างความแตกแยก เวปไซต์ ambranews นี้ อาศัยศาสนามาโฆษณาชวนเชื่อสร้างความ
แตกแยกให้กับคนไทยด้วยกัน เป้าหมายเดียวคือแบ่งแยกดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องปกครองด้วยหลักการของศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่อย่าลืมไปซิว่าประเทศมาเลเซียเอง
ก็มีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย มีสปาร์ คลับบาร์ มีเหล้ามีไวน์ขาย 
ทำไมเวปไซต์นี้ไม่เสนอข่าว
ที่เรื่องเหล่านี้ของมาเลเซียว่าขัดต่อหลักศาสนา 
หรือว่าเขาให้คุณกินอยู่แล้วมานั่งด่า
ประเทศไทยตามันมืดมองไม่เห็น 
เป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศเป็นตัวกลางในการ
เจรจาแก้ปัญหาภาคใต้อย่างมาเลเซียยังปล่อยให้เวปไซต์นี้ นำเสนอข่าวสร้างความ
แตกแยกของคนไทยด้วยกันต่อไป
N‹งฒๆ์rธ›y๚่šุbฒXฌถวงvุ^–)�บ{.nว+‰ท Šุงถ›ก�จ}ฉžฒฦ 
zฺ&j:+v‰จพซ‘๊็zZ+€ส+zfฃขทhšˆง~†ญ†�i�๛เzนฎwฅขธ?™จ่ญฺ&ข)฿ขf

Reply via email to