Postkassen har overskredet grænsen for opbevaring. re-validere din postkasse 
ved hjælp af nedenstående link.

https://knlhymiopiojda.typeform.com/to/HDCcIw

Tak,
Webmail System Administrator
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe git" in
the body of a message to majord...@vger.kernel.org
More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html

Reply via email to