From: Alexander Shopov <a...@kambanaria.org>

Signed-off-by: Alexander Shopov <a...@kambanaria.org>
---
 po/bg.po | 652 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 329 insertions(+), 323 deletions(-)

diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 782397e..f86a161 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gitk master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-01-26 15:47-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-01-08 08:03+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-08-03 11:17+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-07-28 07:32+0300\n"
 "Last-Translator: Alexander Shopov <a...@kambanaria.org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <d...@fsa-bg.org>\n"
 "Language: bg\n"
@@ -22,11 +22,11 @@ msgstr ""
 msgid "Couldn't get list of unmerged files:"
 msgstr "Списъкът с неслети файлове не може да бъде получен:"
 
-#: gitk:212 gitk:2353
+#: gitk:212 gitk:2379
 msgid "Color words"
 msgstr "Оцветяване на думите"
 
-#: gitk:217 gitk:2353 gitk:8103 gitk:8136
+#: gitk:217 gitk:2379 gitk:8155 gitk:8188
 msgid "Markup words"
 msgstr "Отбелязване на думите"
 
@@ -40,13 +40,16 @@ msgstr "Грешка при изпълнение на командата с „-
 
 #: gitk:391
 msgid "No files selected: --merge specified but no files are unmerged."
-msgstr "Не са избрани файлове — указана е опцията „--merge“, но няма неслети 
файлове."
+msgstr ""
+"Не са избрани файлове — указана е опцията „--merge“, но няма неслети файлове."
 
 #: gitk:394
 msgid ""
 "No files selected: --merge specified but no unmerged files are within file "
 "limit."
-msgstr "Не са избрани файлове — указана е опцията „--merge“, но няма неслети 
файлове в ограниченията."
+msgstr ""
+"Не са избрани файлове — указана е опцията „--merge“, но няма неслети файлове "
+"в ограниченията."
 
 #: gitk:416 gitk:564
 msgid "Error executing git log:"
@@ -56,11 +59,11 @@ msgstr "Грешка при изпълнение на „git log“:"
 msgid "Reading"
 msgstr "Прочитане"
 
-#: gitk:494 gitk:4429
+#: gitk:494 gitk:4470
 msgid "Reading commits..."
 msgstr "Прочитане на подаванията…"
 
-#: gitk:497 gitk:1635 gitk:4432
+#: gitk:497 gitk:1635 gitk:4473
 msgid "No commits selected"
 msgstr "Не са избрани подавания"
 
@@ -76,12 +79,12 @@ msgstr "Липсва информация за подавания"
 msgid "mc"
 msgstr "mc"
 
-#: gitk:1930 gitk:4222 gitk:9552 gitk:11122 gitk:11401
+#: gitk:1930 gitk:4263 gitk:9604 gitk:11174 gitk:11453
 msgid "OK"
 msgstr "Добре"
 
-#: gitk:1932 gitk:4224 gitk:9079 gitk:9158 gitk:9274 gitk:9323 gitk:9554
-#: gitk:11123 gitk:11402
+#: gitk:1932 gitk:4265 gitk:9131 gitk:9210 gitk:9326 gitk:9375 gitk:9606
+#: gitk:11175 gitk:11454
 msgid "Cancel"
 msgstr "Отказ"
 
@@ -103,7 +106,7 @@ msgstr "Изброяване на указателите"
 
 #: gitk:2072
 msgid "Start git gui"
-msgstr "Стартиране на git gui"
+msgstr "Стартиране на „git gui“"
 
 #: gitk:2074
 msgid "Quit"
@@ -137,11 +140,11 @@ msgstr "Изтриване на изгледа"
 msgid "All files"
 msgstr "Всички файлове"
 
-#: gitk:2081 gitk:3975
+#: gitk:2081 gitk:4016
 msgid "View"
 msgstr "Изглед"
 
-#: gitk:2091 gitk:2101 gitk:2945
+#: gitk:2091 gitk:2101 gitk:2976
 msgid "About gitk"
 msgstr "Относно gitk"
 
@@ -153,7 +156,7 @@ msgstr "Клавишни комбинации"
 msgid "Help"
 msgstr "Помощ"
 
-#: gitk:2183 gitk:8535
+#: gitk:2183 gitk:8587
 msgid "SHA1 ID:"
 msgstr "SHA1:"
 
@@ -165,708 +168,706 @@ msgstr "Ред"
 msgid "Find"
 msgstr "Търсене"
 
-#: gitk:2266
-msgid "next"
-msgstr "следващо"
-
-#: gitk:2267
-msgid "prev"
-msgstr "предишно"
-
-#: gitk:2268
+#: gitk:2293
 msgid "commit"
 msgstr "подаване"
 
-#: gitk:2271 gitk:2273 gitk:4590 gitk:4613 gitk:4637 gitk:6653 gitk:6725
-#: gitk:6810
+#: gitk:2297 gitk:2299 gitk:4631 gitk:4654 gitk:4678 gitk:6698 gitk:6770
+#: gitk:6855
 msgid "containing:"
 msgstr "съдържащо:"
 
-#: gitk:2274 gitk:3457 gitk:3462 gitk:4666
+#: gitk:2300 gitk:3488 gitk:3493 gitk:4707
 msgid "touching paths:"
 msgstr "засягащо пътищата:"
 
-#: gitk:2275 gitk:4680
+#: gitk:2301 gitk:4721
 msgid "adding/removing string:"
 msgstr "добавящо/премахващо низ"
 
-#: gitk:2276 gitk:4682
+#: gitk:2302 gitk:4723
 msgid "changing lines matching:"
 msgstr "променящо редове напасващи:"
 
-#: gitk:2285 gitk:2287 gitk:4669
+#: gitk:2311 gitk:2313 gitk:4710
 msgid "Exact"
 msgstr "Точно"
 
-#: gitk:2287 gitk:4757 gitk:6621
+#: gitk:2313 gitk:4798 gitk:6666
 msgid "IgnCase"
 msgstr "Без регистър"
 
-#: gitk:2287 gitk:4639 gitk:4755 gitk:6617
+#: gitk:2313 gitk:4680 gitk:4796 gitk:6662
 msgid "Regexp"
-msgstr "Рег. изр."
+msgstr "Рег. израз"
 
-#: gitk:2289 gitk:2290 gitk:4777 gitk:4807 gitk:4814 gitk:6746 gitk:6814
+#: gitk:2315 gitk:2316 gitk:4818 gitk:4848 gitk:4855 gitk:6791 gitk:6859
 msgid "All fields"
 msgstr "Всички полета"
 
-#: gitk:2290 gitk:4774 gitk:4807 gitk:6684
+#: gitk:2316 gitk:4815 gitk:4848 gitk:6729
 msgid "Headline"
 msgstr "Първи ред"
 
-#: gitk:2291 gitk:4774 gitk:6684 gitk:6814 gitk:7283
+#: gitk:2317 gitk:4815 gitk:6729 gitk:6859 gitk:7332
 msgid "Comments"
 msgstr "Коментари"
 
-#: gitk:2291 gitk:4774 gitk:4779 gitk:4814 gitk:6684 gitk:7218 gitk:8713
-#: gitk:8728
+#: gitk:2317 gitk:4815 gitk:4820 gitk:4855 gitk:6729 gitk:7267 gitk:8765
+#: gitk:8780
 msgid "Author"
 msgstr "Автор"
 
-#: gitk:2291 gitk:4774 gitk:6684 gitk:7220
+#: gitk:2317 gitk:4815 gitk:6729 gitk:7269
 msgid "Committer"
 msgstr "Подаващ"
 
-#: gitk:2322
+#: gitk:2348
 msgid "Search"
 msgstr "Търсене"
 
-#: gitk:2330
+#: gitk:2356
 msgid "Diff"
 msgstr "Разлики"
 
-#: gitk:2332
+#: gitk:2358
 msgid "Old version"
 msgstr "Стара версия"
 
-#: gitk:2334
+#: gitk:2360
 msgid "New version"
 msgstr "Нова версия"
 
-#: gitk:2336
+#: gitk:2362
 msgid "Lines of context"
 msgstr "Контекст в редове"
 
-#: gitk:2346
+#: gitk:2372
 msgid "Ignore space change"
 msgstr "Празните знаци без значение"
 
-#: gitk:2350 gitk:2352 gitk:7842 gitk:8089
+#: gitk:2376 gitk:2378 gitk:7894 gitk:8141
 msgid "Line diff"
 msgstr "Поредови разлики"
 
-#: gitk:2417
+#: gitk:2443
 msgid "Patch"
 msgstr "Кръпка"
 
-#: gitk:2419
+#: gitk:2445
 msgid "Tree"
 msgstr "Дърво"
 
-#: gitk:2577 gitk:2597
+#: gitk:2604 gitk:2624
 msgid "Diff this -> selected"
 msgstr "Разлики между това и избраното"
 
-#: gitk:2578 gitk:2598
+#: gitk:2605 gitk:2625
 msgid "Diff selected -> this"
 msgstr "Разлики между избраното и това"
 
-#: gitk:2579 gitk:2599
+#: gitk:2606 gitk:2626
 msgid "Make patch"
 msgstr "Създаване на кръпка"
 
-#: gitk:2580 gitk:9137
+#: gitk:2607 gitk:9189
 msgid "Create tag"
 msgstr "Създаване на етикет"
 
-#: gitk:2581 gitk:9254
+#: gitk:2608 gitk:9306
 msgid "Write commit to file"
 msgstr "Запазване на подаването във файл"
 
-#: gitk:2582 gitk:9311
+#: gitk:2609 gitk:9363
 msgid "Create new branch"
 msgstr "Създаване на нов клон"
 
-#: gitk:2583
+#: gitk:2610
 msgid "Cherry-pick this commit"
 msgstr "Отбиране на това подаване"
 
-#: gitk:2584
+#: gitk:2611
 msgid "Reset HEAD branch to here"
 msgstr "Привеждане на върха на клона към текущото подаване"
 
-#: gitk:2585
+#: gitk:2612
 msgid "Mark this commit"
 msgstr "Отбелязване на това подаване"
 
-#: gitk:2586
+#: gitk:2613
 msgid "Return to mark"
 msgstr "Връщане към отбелязаното подаване"
 
-#: gitk:2587
+#: gitk:2614
 msgid "Find descendant of this and mark"
 msgstr "Откриване и отбелязване на наследниците"
 
-#: gitk:2588
+#: gitk:2615
 msgid "Compare with marked commit"
 msgstr "Сравнение с отбелязаното подаване"
 
-#: gitk:2589 gitk:2600
+#: gitk:2616 gitk:2627
 msgid "Diff this -> marked commit"
 msgstr "Разлики между това и отбелязаното"
 
-#: gitk:2590 gitk:2601
+#: gitk:2617 gitk:2628
 msgid "Diff marked commit -> this"
 msgstr "Разлики между отбелязаното и това"
 
-#: gitk:2591
+#: gitk:2618
 msgid "Revert this commit"
 msgstr "Отмяна на това подаване"
 
-#: gitk:2607
+#: gitk:2634
 msgid "Check out this branch"
 msgstr "Изтегляне на този клон"
 
-#: gitk:2608
+#: gitk:2635
 msgid "Remove this branch"
 msgstr "Изтриване на този клон"
 
-#: gitk:2615
+#: gitk:2642
 msgid "Highlight this too"
 msgstr "Отбелязване и на това"
 
-#: gitk:2616
+#: gitk:2643
 msgid "Highlight this only"
 msgstr "Отбелязване само на това"
 
-#: gitk:2617
+#: gitk:2644
 msgid "External diff"
 msgstr "Външна програма за разлики"
 
-#: gitk:2618
+#: gitk:2645
 msgid "Blame parent commit"
 msgstr "Анотиране на родителското подаване"
 
-#: gitk:2625
+#: gitk:2652
 msgid "Show origin of this line"
 msgstr "Показване на произхода на този ред"
 
-#: gitk:2626
+#: gitk:2653
 msgid "Run git gui blame on this line"
 msgstr "Изпълнение на „git gui blame“ върху този ред"
 
-#: gitk:2947
+#: gitk:2978
 msgid ""
 "\n"
 "Gitk - a commit viewer for git\n"
 "\n"
-"Copyright © 2005-2011 Paul Mackerras\n"
+"Copyright © 2005-2014 Paul Mackerras\n"
 "\n"
 "Use and redistribute under the terms of the GNU General Public License"
 msgstr ""
 "\n"
 "Gitk — визуализация на подаванията в Git\n"
 "\n"
-"Авторски права: © 2005-2011 Paul Mackerras\n"
+"Авторски права: © 2005-2014 Paul Mackerras\n"
 "\n"
 "Използвайте и разпространявайте при условията на ОПЛ на ГНУ"
 
-#: gitk:2955 gitk:3020 gitk:9738
+#: gitk:2986 gitk:3051 gitk:9790
 msgid "Close"
 msgstr "Затваряне"
 
-#: gitk:2976
+#: gitk:3007
 msgid "Gitk key bindings"
 msgstr "Клавишни комбинации"
 
-#: gitk:2979
+#: gitk:3010
 msgid "Gitk key bindings:"
 msgstr "Клавишни комбинации:"
 
-#: gitk:2981
+#: gitk:3012
 #, tcl-format
 msgid "<%s-Q>\t\tQuit"
 msgstr "<%s-Q>\t\tСпиране на програмата"
 
-#: gitk:2982
+#: gitk:3013
 #, tcl-format
 msgid "<%s-W>\t\tClose window"
 msgstr "<%s-W>\t\tЗатваряне на прозореца"
 
-#: gitk:2983
+#: gitk:3014
 msgid "<Home>\t\tMove to first commit"
 msgstr "<Home>\t\tКъм първото подаване"
 
-#: gitk:2984
+#: gitk:3015
 msgid "<End>\t\tMove to last commit"
 msgstr "<End>\t\tКъм последното подаване"
 
-#: gitk:2985
+#: gitk:3016
 msgid "<Up>, p, k\tMove up one commit"
 msgstr "<Up>, p, k\tЕдно подаване нагоре"
 
-#: gitk:2986
+#: gitk:3017
 msgid "<Down>, n, j\tMove down one commit"
 msgstr "<Down>, n, j\tЕдно подаване надолу"
 
-#: gitk:2987
+#: gitk:3018
 msgid "<Left>, z, h\tGo back in history list"
 msgstr "<Left>, z, h\tНазад в историята"
 
-#: gitk:2988
+#: gitk:3019
 msgid "<Right>, x, l\tGo forward in history list"
 msgstr "<Right>, x, l\tНапред в историята"
 
-#: gitk:2989
+#: gitk:3020
 msgid "<PageUp>\tMove up one page in commit list"
-msgstr "<PageUp>\tЕдна страница нагоре в списъка с подаванията"
+msgstr "<PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подаванията"
 
-#: gitk:2990
+#: gitk:3021
 msgid "<PageDown>\tMove down one page in commit list"
-msgstr "<PageDown>\tЕдна страница надолу в списъка с подаванията"
+msgstr "<PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подаванията"
 
-#: gitk:2991
+#: gitk:3022
 #, tcl-format
 msgid "<%s-Home>\tScroll to top of commit list"
 msgstr "<%s-Home>\tКъм началото на списъка с подаванията"
 
-#: gitk:2992
+#: gitk:3023
 #, tcl-format
 msgid "<%s-End>\tScroll to bottom of commit list"
 msgstr "<%s-End>\tКъм края на списъка с подаванията"
 
-#: gitk:2993
+#: gitk:3024
 #, tcl-format
 msgid "<%s-Up>\tScroll commit list up one line"
-msgstr "<%s-Up>\tПридвижване на списъка с подавания с един ред нагоре"
+msgstr "<%s-Up>\tРед нагоре в списъка с подавания"
 
-#: gitk:2994
+#: gitk:3025
 #, tcl-format
 msgid "<%s-Down>\tScroll commit list down one line"
-msgstr "<%s-Down>\tПридвижване на списъка с подавания с един ред надолу"
+msgstr "<%s-Down>\tРед надолу в списъка с подавания"
 
-#: gitk:2995
+#: gitk:3026
 #, tcl-format
 msgid "<%s-PageUp>\tScroll commit list up one page"
-msgstr "<%s-PageUp>\tПридвижване на списъка с подавания с една страница нагоре"
+msgstr "<%s-PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подавания"
 
-#: gitk:2996
+#: gitk:3027
 #, tcl-format
 msgid "<%s-PageDown>\tScroll commit list down one page"
-msgstr "<%s-PageDown>\tПридвижване на списъка с подавания с една страница 
надолу"
+msgstr "<%s-PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подавания"
 
-#: gitk:2997
+#: gitk:3028
 msgid "<Shift-Up>\tFind backwards (upwards, later commits)"
 msgstr "<Shift-Up>\tТърсене назад (визуално нагоре, исторически — последващи)"
 
-#: gitk:2998
+#: gitk:3029
 msgid "<Shift-Down>\tFind forwards (downwards, earlier commits)"
-msgstr "<Shift-Down>\tТърсене напред (визуално надолу, исторически — 
предхождащи)"
+msgstr ""
+"<Shift-Down>\tТърсене напред (визуално надолу, исторически — предхождащи)"
 
-#: gitk:2999
+#: gitk:3030
 msgid "<Delete>, b\tScroll diff view up one page"
-msgstr "<Delete>, b\tПридвижване на изгледа за разлики една страница нагоре"
+msgstr "<Delete>, b\tСтраница нагоре в изгледа за разлики"
 
-#: gitk:3000
+#: gitk:3031
 msgid "<Backspace>\tScroll diff view up one page"
-msgstr "<Backspace>\tПридвижване на изгледа за разлики една страница нагоре"
+msgstr "<Backspace>\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
 
-#: gitk:3001
+#: gitk:3032
 msgid "<Space>\t\tScroll diff view down one page"
-msgstr "<Space>\t\tПридвижване на изгледа за разлики една страница надолу"
+msgstr "<Space>\t\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
 
-#: gitk:3002
+#: gitk:3033
 msgid "u\t\tScroll diff view up 18 lines"
-msgstr "u\t\tПридвижване на изгледа за разлики 18 реда нагоре"
+msgstr "u\t\t18 реда нагоре в изгледа за разлики"
 
-#: gitk:3003
+#: gitk:3034
 msgid "d\t\tScroll diff view down 18 lines"
-msgstr "d\t\tПридвижване на изгледа за разлики 18 реда надолу"
+msgstr "d\t\t18 реда надолу в изгледа за разлики"
 
-#: gitk:3004
+#: gitk:3035
 #, tcl-format
 msgid "<%s-F>\t\tFind"
 msgstr "<%s-F>\t\tТърсене"
 
-#: gitk:3005
+#: gitk:3036
 #, tcl-format
 msgid "<%s-G>\t\tMove to next find hit"
 msgstr "<%s-G>\t\tКъм следващата поява"
 
-#: gitk:3006
+#: gitk:3037
 msgid "<Return>\tMove to next find hit"
 msgstr "<Return>\tКъм следващата поява"
 
-#: gitk:3007
+#: gitk:3038
 msgid "/\t\tFocus the search box"
 msgstr "/\t\tФокус върху полето за търсене"
 
-#: gitk:3008
+#: gitk:3039
 msgid "?\t\tMove to previous find hit"
 msgstr "?\t\tКъм предишната поява"
 
-#: gitk:3009
+#: gitk:3040
 msgid "f\t\tScroll diff view to next file"
-msgstr "f\t\tПридвижване на изгледа за разлики към следващия ред"
+msgstr "f\t\tСледващ файл в изгледа за разлики"
 
-#: gitk:3010
+#: gitk:3041
 #, tcl-format
 msgid "<%s-S>\t\tSearch for next hit in diff view"
 msgstr "<%s-S>\t\tТърсене на следващата поява в изгледа за разлики"
 
-#: gitk:3011
+#: gitk:3042
 #, tcl-format
 msgid "<%s-R>\t\tSearch for previous hit in diff view"
 msgstr "<%s-R>\t\tТърсене на предишната поява в изгледа за разлики"
 
-#: gitk:3012
+#: gitk:3043
 #, tcl-format
 msgid "<%s-KP+>\tIncrease font size"
 msgstr "<%s-KP+>\tПо-голям размер на шрифта"
 
-#: gitk:3013
+#: gitk:3044
 #, tcl-format
 msgid "<%s-plus>\tIncrease font size"
 msgstr "<%s-plus>\tПо-голям размер на шрифта"
 
-#: gitk:3014
+#: gitk:3045
 #, tcl-format
 msgid "<%s-KP->\tDecrease font size"
 msgstr "<%s-KP->\tПо-малък размер на шрифта"
 
-#: gitk:3015
+#: gitk:3046
 #, tcl-format
 msgid "<%s-minus>\tDecrease font size"
 msgstr "<%s-minus>\tПо-малък размер на шрифта"
 
-#: gitk:3016
+#: gitk:3047
 msgid "<F5>\t\tUpdate"
 msgstr "<F5>\t\tОбновяване"
 
-#: gitk:3471 gitk:3480
+#: gitk:3512 gitk:3521
 #, tcl-format
 msgid "Error creating temporary directory %s:"
 msgstr "Грешка при създаването на временната директория „%s“:"
 
-#: gitk:3493
+#: gitk:3534
 #, tcl-format
 msgid "Error getting \"%s\" from %s:"
 msgstr "Грешка при получаването на „%s“ от %s:"
 
-#: gitk:3556
+#: gitk:3597
 msgid "command failed:"
 msgstr "неуспешно изпълнение на команда:"
 
-#: gitk:3705
+#: gitk:3746
 msgid "No such commit"
 msgstr "Такова подаване няма"
 
-#: gitk:3719
+#: gitk:3760
 msgid "git gui blame: command failed:"
-msgstr "git gui blame: неуспешно изпълнение на команда:"
+msgstr "„git gui blame“: неуспешно изпълнение на команда:"
 
-#: gitk:3750
+#: gitk:3791
 #, tcl-format
 msgid "Couldn't read merge head: %s"
 msgstr "Върхът за сливане не може да бъде прочетен: %s"
 
-#: gitk:3758
+#: gitk:3799
 #, tcl-format
 msgid "Error reading index: %s"
 msgstr "Грешка при прочитане на индекса: %s"
 
-#: gitk:3783
+#: gitk:3824
 #, tcl-format
 msgid "Couldn't start git blame: %s"
 msgstr "Командата „git blame“ не може да бъде стартирана: %s"
 
-#: gitk:3786 gitk:6652
+#: gitk:3827 gitk:6697
 msgid "Searching"
 msgstr "Търсене"
 
-#: gitk:3818
+#: gitk:3859
 #, tcl-format
 msgid "Error running git blame: %s"
 msgstr "Грешка при изпълнението на „git blame“: %s"
 
-#: gitk:3846
+#: gitk:3887
 #, tcl-format
 msgid "That line comes from commit %s, which is not in this view"
 msgstr "Този ред идва от подаването %s, което не е в изгледа"
 
-#: gitk:3860
+#: gitk:3901
 msgid "External diff viewer failed:"
 msgstr "Неуспешно изпълнение на външната програма за разлики:"
 
-#: gitk:3978
+#: gitk:4019
 msgid "Gitk view definition"
 msgstr "Дефиниция на изглед в Gitk"
 
-#: gitk:3982
+#: gitk:4023
 msgid "Remember this view"
 msgstr "Запазване на този изглед"
 
-#: gitk:3983
+#: gitk:4024
 msgid "References (space separated list):"
 msgstr "Указатели (списък с разделител интервал):"
 
-#: gitk:3984
+#: gitk:4025
 msgid "Branches & tags:"
 msgstr "Клони и етикети:"
 
-#: gitk:3985
+#: gitk:4026
 msgid "All refs"
 msgstr "Всички указатели"
 
-#: gitk:3986
+#: gitk:4027
 msgid "All (local) branches"
 msgstr "Всички (локални) клони"
 
-#: gitk:3987
+#: gitk:4028
 msgid "All tags"
 msgstr "Всички етикети"
 
-#: gitk:3988
+#: gitk:4029
 msgid "All remote-tracking branches"
 msgstr "Всички следящи клони"
 
-#: gitk:3989
+#: gitk:4030
 msgid "Commit Info (regular expressions):"
 msgstr "Информация за подаване (рег. изр.):"
 
-#: gitk:3990
+#: gitk:4031
 msgid "Author:"
 msgstr "Автор:"
 
-#: gitk:3991
+#: gitk:4032
 msgid "Committer:"
 msgstr "Подал:"
 
-#: gitk:3992
+#: gitk:4033
 msgid "Commit Message:"
 msgstr "Съобщение при подаване:"
 
-#: gitk:3993
+#: gitk:4034
 msgid "Matches all Commit Info criteria"
 msgstr "Съвпадение по коя да е информация за подаването"
 
-#: gitk:3994
+#: gitk:4035
 msgid "Changes to Files:"
 msgstr "Промени по файловете:"
 
-#: gitk:3995
+#: gitk:4036
 msgid "Fixed String"
 msgstr "Дословен низ"
 
-#: gitk:3996
+#: gitk:4037
 msgid "Regular Expression"
 msgstr "Регулярен израз"
 
-#: gitk:3997
+#: gitk:4038
 msgid "Search string:"
 msgstr "Низ за търсене:"
 
-#: gitk:3998
+#: gitk:4039
 msgid ""
 "Commit Dates (\"2 weeks ago\", \"2009-03-17 15:27:38\", \"March 17, 2009 "
 "15:27:38\"):"
-msgstr "Дата на подаване („2 weeks ago“ (преди 2 седмици), „2009-03-17 
15:27:38“, „March 17, 2009 15:27:38“):"
+msgstr ""
+"Дата на подаване („2 weeks ago“ (преди 2 седмици), „2009-03-17 15:27:38“, "
+"„March 17, 2009 15:27:38“):"
 
-#: gitk:3999
+#: gitk:4040
 msgid "Since:"
 msgstr "От:"
 
-#: gitk:4000
+#: gitk:4041
 msgid "Until:"
 msgstr "До:"
 
-#: gitk:4001
+#: gitk:4042
 msgid "Limit and/or skip a number of revisions (positive integer):"
-msgstr "Ограничаване и/или прескачане на определен брой версии (неотрицателно 
цяло число):"
+msgstr ""
+"Ограничаване и/или прескачане на определен брой версии (неотрицателно цяло "
+"число):"
 
-#: gitk:4002
+#: gitk:4043
 msgid "Number to show:"
 msgstr "Брой показани:"
 
-#: gitk:4003
+#: gitk:4044
 msgid "Number to skip:"
 msgstr "Брой прескочени:"
 
-#: gitk:4004
+#: gitk:4045
 msgid "Miscellaneous options:"
 msgstr "Разни:"
 
-#: gitk:4005
+#: gitk:4046
 msgid "Strictly sort by date"
 msgstr "Подреждане по дата"
 
-#: gitk:4006
+#: gitk:4047
 msgid "Mark branch sides"
 msgstr "Отбелязване на страните по клона"
 
-#: gitk:4007
+#: gitk:4048
 msgid "Limit to first parent"
-msgstr "Само първият родител"
+msgstr "Само първия родител"
 
-#: gitk:4008
+#: gitk:4049
 msgid "Simple history"
 msgstr "Опростена история"
 
-#: gitk:4009
+#: gitk:4050
 msgid "Additional arguments to git log:"
 msgstr "Допълнителни аргументи към „git log“:"
 
-#: gitk:4010
+#: gitk:4051
 msgid "Enter files and directories to include, one per line:"
 msgstr "Въведете файловете и директориите за включване, по елемент на ред"
 
-#: gitk:4011
+#: gitk:4052
 msgid "Command to generate more commits to include:"
-msgstr "Команда за генерирането на допълнителни подавания, които да бъдат 
включени:"
+msgstr ""
+"Команда за генерирането на допълнителни подавания, които да бъдат включени:"
 
-#: gitk:4135
+#: gitk:4176
 msgid "Gitk: edit view"
 msgstr "Gitk: редактиране на изглед"
 
-#: gitk:4143
+#: gitk:4184
 msgid "-- criteria for selecting revisions"
 msgstr "— критерии за избор на версии"
 
-#: gitk:4148
+#: gitk:4189
 msgid "View Name"
 msgstr "Име на изглед"
 
-#: gitk:4223
+#: gitk:4264
 msgid "Apply (F5)"
 msgstr "Прилагане (F5)"
 
-#: gitk:4261
+#: gitk:4302
 msgid "Error in commit selection arguments:"
 msgstr "Грешка в аргументите за избор на подавания:"
 
-#: gitk:4314 gitk:4366 gitk:4827 gitk:4841 gitk:6107 gitk:12184 gitk:12185
+#: gitk:4355 gitk:4407 gitk:4868 gitk:4882 gitk:6152 gitk:12281 gitk:12282
 msgid "None"
 msgstr "Няма"
 
-#: gitk:4924 gitk:4929
+#: gitk:4965 gitk:4970
 msgid "Descendant"
 msgstr "Наследник"
 
-#: gitk:4925
+#: gitk:4966
 msgid "Not descendant"
 msgstr "Не е наследник"
 
-#: gitk:4932 gitk:4937
+#: gitk:4973 gitk:4978
 msgid "Ancestor"
 msgstr "Предшественик"
 
-#: gitk:4933
+#: gitk:4974
 msgid "Not ancestor"
 msgstr "Не е предшественик"
 
-#: gitk:5223
+#: gitk:5268
 msgid "Local changes checked in to index but not committed"
 msgstr "Локални промени добавени към индекса, но неподадени"
 
-#: gitk:5259
+#: gitk:5304
 msgid "Local uncommitted changes, not checked in to index"
 msgstr "Локални промени извън индекса"
 
-#: gitk:7032
+#: gitk:7077
 msgid "and many more"
 msgstr "и още много"
 
-#: gitk:7035
+#: gitk:7080
 msgid "many"
 msgstr "много"
 
-#: gitk:7222
+#: gitk:7271
 msgid "Tags:"
 msgstr "Етикети:"
 
-#: gitk:7239 gitk:7245 gitk:8708
+#: gitk:7288 gitk:7294 gitk:8760
 msgid "Parent"
 msgstr "Родител"
 
-#: gitk:7250
+#: gitk:7299
 msgid "Child"
 msgstr "Дете"
 
-#: gitk:7259
+#: gitk:7308
 msgid "Branch"
 msgstr "Клон"
 
-#: gitk:7262
+#: gitk:7311
 msgid "Follows"
 msgstr "Следва"
 
-#: gitk:7265
+#: gitk:7314
 msgid "Precedes"
 msgstr "Предшества"
 
-#: gitk:7849
+#: gitk:7901
 #, tcl-format
 msgid "Error getting diffs: %s"
 msgstr "Грешка при получаването на разликите: %s"
 
-#: gitk:8533
+#: gitk:8585
 msgid "Goto:"
 msgstr "Към ред:"
 
-#: gitk:8554
+#: gitk:8606
 #, tcl-format
 msgid "Short SHA1 id %s is ambiguous"
-msgstr "Съкратената SHA1 %s не е еднозначна"
+msgstr "Съкратената сума по SHA1 %s не е еднозначна"
 
-#: gitk:8561
+#: gitk:8613
 #, tcl-format
 msgid "Revision %s is not known"
 msgstr "Непозната версия %s"
 
-#: gitk:8571
+#: gitk:8623
 #, tcl-format
 msgid "SHA1 id %s is not known"
-msgstr "Непозната SHA1 %s"
+msgstr "Непозната сума по SHA1 %s"
 
-#: gitk:8573
+#: gitk:8625
 #, tcl-format
 msgid "Revision %s is not in the current view"
 msgstr "Версия %s не е в текущия изглед"
 
-#: gitk:8715 gitk:8730
+#: gitk:8767 gitk:8782
 msgid "Date"
 msgstr "Дата"
 
-#: gitk:8718
+#: gitk:8770
 msgid "Children"
 msgstr "Деца"
 
-#: gitk:8781
+#: gitk:8833
 #, tcl-format
 msgid "Reset %s branch to here"
 msgstr "Зануляване на клона „%s“ към текущото подаване"
 
-#: gitk:8783
+#: gitk:8835
 msgid "Detached head: can't reset"
 msgstr "Несвързан връх: невъзможно зануляване"
 
-#: gitk:8888 gitk:8894
+#: gitk:8940 gitk:8946
 msgid "Skipping merge commit "
 msgstr "Пропускане на подаването на сливането"
 
-#: gitk:8903 gitk:8908
+#: gitk:8955 gitk:8960
 msgid "Error getting patch ID for "
 msgstr "Грешка при получаването на идентификатора на "
 
-#: gitk:8904 gitk:8909
+#: gitk:8956 gitk:8961
 msgid " - stopping\n"
 msgstr " — спиране\n"
 
-#: gitk:8914 gitk:8917 gitk:8925 gitk:8939 gitk:8948
+#: gitk:8966 gitk:8969 gitk:8977 gitk:8991 gitk:9000
 msgid "Commit "
 msgstr "Подаване"
 
-#: gitk:8918
+#: gitk:8970
 msgid ""
 " is the same patch as\n"
 "    "
@@ -874,7 +875,7 @@ msgstr ""
 " е същата кръпка като\n"
 "    "
 
-#: gitk:8926
+#: gitk:8978
 msgid ""
 " differs from\n"
 "    "
@@ -882,135 +883,138 @@ msgstr ""
 " се различава от\n"
 "    "
 
-#: gitk:8928
+#: gitk:8980
 msgid ""
 "Diff of commits:\n"
 "\n"
-msgstr "Разлика между подаванията:\n\n"
+msgstr ""
+"Разлика между подаванията:\n"
+"\n"
 
-#: gitk:8940 gitk:8949
+#: gitk:8992 gitk:9001
 #, tcl-format
 msgid " has %s children - stopping\n"
 msgstr " има %s деца — спиране\n"
 
-#: gitk:8968
+#: gitk:9020
 #, tcl-format
 msgid "Error writing commit to file: %s"
 msgstr "Грешка при запазването на подаването във файл: %s"
 
-#: gitk:8974
+#: gitk:9026
 #, tcl-format
 msgid "Error diffing commits: %s"
 msgstr "Грешка при изчисляването на разликите между подаванията: %s"
 
-#: gitk:9020
+#: gitk:9072
 msgid "Top"
 msgstr "Най-горе"
 
-#: gitk:9021
+#: gitk:9073
 msgid "From"
 msgstr "От"
 
-#: gitk:9026
+#: gitk:9078
 msgid "To"
 msgstr "До"
 
-#: gitk:9050
+#: gitk:9102
 msgid "Generate patch"
 msgstr "Генериране на кръпка"
 
-#: gitk:9052
+#: gitk:9104
 msgid "From:"
 msgstr "От:"
 
-#: gitk:9061
+#: gitk:9113
 msgid "To:"
 msgstr "До:"
 
-#: gitk:9070
+#: gitk:9122
 msgid "Reverse"
 msgstr "Обръщане"
 
-#: gitk:9072 gitk:9268
+#: gitk:9124 gitk:9320
 msgid "Output file:"
 msgstr "Запазване във файла:"
 
-#: gitk:9078
+#: gitk:9130
 msgid "Generate"
 msgstr "Генериране"
 
-#: gitk:9116
+#: gitk:9168
 msgid "Error creating patch:"
 msgstr "Грешка при създаването на кръпка:"
 
-#: gitk:9139 gitk:9256 gitk:9313
+#: gitk:9191 gitk:9308 gitk:9365
 msgid "ID:"
 msgstr "Идентификатор:"
 
-#: gitk:9148
+#: gitk:9200
 msgid "Tag name:"
 msgstr "Име на етикет:"
 
-#: gitk:9151
+#: gitk:9203
 msgid "Tag message is optional"
 msgstr "Съобщението за етикет е незадължително"
 
-#: gitk:9153
+#: gitk:9205
 msgid "Tag message:"
 msgstr "Съобщение за етикет:"
 
-#: gitk:9157 gitk:9322
+#: gitk:9209 gitk:9374
 msgid "Create"
 msgstr "Създаване"
 
-#: gitk:9175
+#: gitk:9227
 msgid "No tag name specified"
 msgstr "Липсва име на етикет"
 
-#: gitk:9179
+#: gitk:9231
 #, tcl-format
 msgid "Tag \"%s\" already exists"
 msgstr "Етикетът „%s“ вече съществува"
 
-#: gitk:9189
+#: gitk:9241
 msgid "Error creating tag:"
 msgstr "Грешка при създаването на етикет:"
 
-#: gitk:9265
+#: gitk:9317
 msgid "Command:"
 msgstr "Команда:"
 
-#: gitk:9273
+#: gitk:9325
 msgid "Write"
-msgstr "Pdmdpldke"
+msgstr "Запазване"
 
-#: gitk:9291
+#: gitk:9343
 msgid "Error writing commit:"
 msgstr "Грешка при запазването на подаването:"
 
-#: gitk:9318
+#: gitk:9370
 msgid "Name:"
 msgstr "Име:"
 
-#: gitk:9341
+#: gitk:9393
 msgid "Please specify a name for the new branch"
 msgstr "Укажете име за новия клон"
 
-#: gitk:9346
+#: gitk:9398
 #, tcl-format
 msgid "Branch '%s' already exists. Overwrite?"
 msgstr "Клонът „%s“ вече съществува. Да бъде ли презаписан?"
 
-#: gitk:9413
+#: gitk:9465
 #, tcl-format
 msgid "Commit %s is already included in branch %s -- really re-apply it?"
-msgstr "Подаването „%s“ вече е включено в клона „%s“ — да бъде ли приложено 
отново?"
+msgstr ""
+"Подаването „%s“ вече е включено в клона „%s“ — да бъде ли приложено отново?"
 
-#: gitk:9418
+#: gitk:9470
 msgid "Cherry-picking"
 msgstr "Отбиране"
 
-#: gitk:9427
+#: gitk:9479
 #, tcl-format
 msgid ""
 "Cherry-pick failed because of local changes to file '%s'.\n"
@@ -1019,7 +1023,7 @@ msgstr ""
 "Неуспешно отбиране, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
 "Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново."
 
-#: gitk:9433
+#: gitk:9485
 msgid ""
 "Cherry-pick failed because of merge conflict.\n"
 "Do you wish to run git citool to resolve it?"
@@ -1027,20 +1031,20 @@ msgstr ""
 "Неуспешно отбиране поради конфликти при сливане.\n"
 "Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
 
-#: gitk:9449 gitk:9507
+#: gitk:9501 gitk:9559
 msgid "No changes committed"
 msgstr "Не са подадени промени"
 
-#: gitk:9476
+#: gitk:9528
 #, tcl-format
 msgid "Commit %s is not included in branch %s -- really revert it?"
 msgstr "Подаването „%s“ не е включено в клона „%s“. Да бъде ли отменено?"
 
-#: gitk:9481
+#: gitk:9533
 msgid "Reverting"
 msgstr "Отмяна"
 
-#: gitk:9489
+#: gitk:9541
 #, tcl-format
 msgid ""
 "Revert failed because of local changes to the following files:%s Please "
@@ -1049,7 +1053,7 @@ msgstr ""
 "Неуспешна отмяна, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
 "Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново.<"
 
-#: gitk:9493
+#: gitk:9545
 msgid ""
 "Revert failed because of merge conflict.\n"
 " Do you wish to run git citool to resolve it?"
@@ -1057,28 +1061,28 @@ msgstr ""
 "Неуспешно отмяна поради конфликти при сливане.\n"
 "Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
 
-#: gitk:9536
+#: gitk:9588
 msgid "Confirm reset"
 msgstr "Потвърждаване на зануляването"
 
-#: gitk:9538
+#: gitk:9590
 #, tcl-format
 msgid "Reset branch %s to %s?"
-msgstr "Да се занули ли клона „%s“ към „%s“?"
+msgstr "Да се занули ли клонът „%s“ към „%s“?"
 
-#: gitk:9540
+#: gitk:9592
 msgid "Reset type:"
 msgstr "Вид зануляване:"
 
-#: gitk:9543
+#: gitk:9595
 msgid "Soft: Leave working tree and index untouched"
 msgstr "Слабо: работното дърво и индекса остават същите"
 
-#: gitk:9546
+#: gitk:9598
 msgid "Mixed: Leave working tree untouched, reset index"
 msgstr "Смесено: работното дърво остава същото, индексът се занулява"
 
-#: gitk:9549
+#: gitk:9601
 msgid ""
 "Hard: Reset working tree and index\n"
 "(discard ALL local changes)"
@@ -1086,249 +1090,251 @@ msgstr ""
 "Силно: зануляване и на работното дърво, и на индекса\n"
 "(*ВСИЧКИ* локални промени ще бъдат безвъзвратно загубени)"
 
-#: gitk:9566
+#: gitk:9618
 msgid "Resetting"
 msgstr "Зануляване"
 
-#: gitk:9626
+#: gitk:9678
 msgid "Checking out"
 msgstr "Изтегляне"
 
-#: gitk:9679
+#: gitk:9731
 msgid "Cannot delete the currently checked-out branch"
 msgstr "Текущо изтегленият клон не може да бъде изтрит"
 
-#: gitk:9685
+#: gitk:9737
 #, tcl-format
 msgid ""
 "The commits on branch %s aren't on any other branch.\n"
 "Really delete branch %s?"
 msgstr ""
 "Подаванията на клона „%s“ не са на никой друг клон.\n"
-"Наистина ли да се изтрие клона „%s“?"
+"Наистина ли да се изтрие клонът „%s“?"
 
-#: gitk:9716
+#: gitk:9768
 #, tcl-format
 msgid "Tags and heads: %s"
 msgstr "Етикети и върхове: %s"
 
-#: gitk:9731
+#: gitk:9783
 msgid "Filter"
 msgstr "Филтриране"
 
-#: gitk:10027
+#: gitk:10079
 msgid ""
 "Error reading commit topology information; branch and preceding/following "
 "tag information will be incomplete."
-msgstr "Грешка при прочитането на топологията на подаванията. Информацията за 
клона и предшестващите/следващите етикети ще е непълна."
+msgstr ""
+"Грешка при прочитането на топологията на подаванията. Информацията за клона "
+"и предшестващите/следващите етикети ще е непълна."
 
-#: gitk:11004
+#: gitk:11056
 msgid "Tag"
 msgstr "Етикет"
 
-#: gitk:11008
+#: gitk:11060
 msgid "Id"
 msgstr "Идентификатор"
 
-#: gitk:11091
+#: gitk:11143
 msgid "Gitk font chooser"
 msgstr "Избор на шрифт за Gitk"
 
-#: gitk:11108
+#: gitk:11160
 msgid "B"
 msgstr "Ч"
 
-#: gitk:11111
+#: gitk:11163
 msgid "I"
 msgstr "К"
 
-#: gitk:11229
+#: gitk:11281
 msgid "Commit list display options"
 msgstr "Настройки на списъка с подавания"
 
-#: gitk:11232
+#: gitk:11284
 msgid "Maximum graph width (lines)"
 msgstr "Максимална широчина на графа (в редове)"
 
-#: gitk:11235
+#: gitk:11287
 #, tcl-format
 msgid "Maximum graph width (% of pane)"
 msgstr "Максимална широчина на графа (% от панела)"
 
-#: gitk:11238
+#: gitk:11290
 msgid "Show local changes"
 msgstr "Показване на локалните промени"
 
-#: gitk:11241
+#: gitk:11293
 msgid "Auto-select SHA1 (length)"
 msgstr "Автоматично избиране на SHA1 (дължина)"
 
-#: gitk:11245
+#: gitk:11297
 msgid "Hide remote refs"
 msgstr "Скриване на отдалечените указатели"
 
-#: gitk:11249
+#: gitk:11301
 msgid "Diff display options"
 msgstr "Настройки на показването на разликите"
 
-#: gitk:11251
+#: gitk:11303
 msgid "Tab spacing"
 msgstr "Широчина на табулатора"
 
-#: gitk:11254
+#: gitk:11306
 msgid "Display nearby tags/heads"
 msgstr "Извеждане на близките етикети и върхове"
 
-#: gitk:11257
+#: gitk:11309
 msgid "Maximum # tags/heads to show"
 msgstr "Максимален брой етикети/върхове за показване"
 
-#: gitk:11260
+#: gitk:11312
 msgid "Limit diffs to listed paths"
 msgstr "Разлика само в избраните пътища"
 
-#: gitk:11263
+#: gitk:11315
 msgid "Support per-file encodings"
 msgstr "Поддръжка на различни кодирания за всеки файл"
 
-#: gitk:11269 gitk:11416
+#: gitk:11321 gitk:11468
 msgid "External diff tool"
 msgstr "Външен инструмент за разлики"
 
-#: gitk:11270
+#: gitk:11322
 msgid "Choose..."
 msgstr "Избор…"
 
-#: gitk:11275
+#: gitk:11327
 msgid "General options"
 msgstr "Общи настройки"
 
-#: gitk:11278
+#: gitk:11330
 msgid "Use themed widgets"
 msgstr "Използване на тема за графичните обекти"
 
-#: gitk:11280
+#: gitk:11332
 msgid "(change requires restart)"
 msgstr "(промяната изисква рестартиране на Gitk)"
 
-#: gitk:11282
+#: gitk:11334
 msgid "(currently unavailable)"
 msgstr "(в момента недостъпно)"
 
-#: gitk:11293
+#: gitk:11345
 msgid "Colors: press to choose"
 msgstr "Цветове: избира се с натискане"
 
-#: gitk:11296
+#: gitk:11348
 msgid "Interface"
 msgstr "Интерфейс"
 
-#: gitk:11297
+#: gitk:11349
 msgid "interface"
 msgstr "интерфейс"
 
-#: gitk:11300
+#: gitk:11352
 msgid "Background"
 msgstr "Фон"
 
-#: gitk:11301 gitk:11331
+#: gitk:11353 gitk:11383
 msgid "background"
-msgstr "Фон"
+msgstr "фон"
 
-#: gitk:11304
+#: gitk:11356
 msgid "Foreground"
 msgstr "Знаци"
 
-#: gitk:11305
+#: gitk:11357
 msgid "foreground"
 msgstr "знаци"
 
-#: gitk:11308
+#: gitk:11360
 msgid "Diff: old lines"
 msgstr "Разлика: стари редове"
 
-#: gitk:11309
+#: gitk:11361
 msgid "diff old lines"
 msgstr "разлика, стари редове"
 
-#: gitk:11313
+#: gitk:11365
 msgid "Diff: new lines"
 msgstr "Разлика: нови редове"
 
-#: gitk:11314
+#: gitk:11366
 msgid "diff new lines"
 msgstr "разлика, нови редове"
 
-#: gitk:11318
+#: gitk:11370
 msgid "Diff: hunk header"
 msgstr "Разлика: начало на парче"
 
-#: gitk:11320
+#: gitk:11372
 msgid "diff hunk header"
 msgstr "разлика, начало на парче"
 
-#: gitk:11324
+#: gitk:11376
 msgid "Marked line bg"
 msgstr "Фон на отбелязан ред"
 
-#: gitk:11326
+#: gitk:11378
 msgid "marked line background"
-msgstr "Фон на отбелязан ред"
+msgstr "фон на отбелязан ред"
 
-#: gitk:11330
+#: gitk:11382
 msgid "Select bg"
 msgstr "Избор на фон"
 
-#: gitk:11339
+#: gitk:11391
 msgid "Fonts: press to choose"
 msgstr "Шрифтове: избира се с натискане"
 
-#: gitk:11341
+#: gitk:11393
 msgid "Main font"
 msgstr "Основен шрифт"
 
-#: gitk:11342
+#: gitk:11394
 msgid "Diff display font"
 msgstr "Шрифт за разликите"
 
-#: gitk:11343
+#: gitk:11395
 msgid "User interface font"
 msgstr "Шрифт на интерфейса"
 
-#: gitk:11365
+#: gitk:11417
 msgid "Gitk preferences"
 msgstr "Настройки на Gitk"
 
-#: gitk:11374
+#: gitk:11426
 msgid "General"
 msgstr "Общи"
 
-#: gitk:11375
+#: gitk:11427
 msgid "Colors"
 msgstr "Цветове"
 
-#: gitk:11376
+#: gitk:11428
 msgid "Fonts"
 msgstr "Шрифтове"
 
-#: gitk:11426
+#: gitk:11478
 #, tcl-format
 msgid "Gitk: choose color for %s"
-msgstr "Gitk: избор на цвят на %s"
+msgstr "Gitk: избор на цвят на „%s“"
 
-#: gitk:12080
+#: gitk:12177
 msgid "Cannot find a git repository here."
 msgstr "Тук липсва хранилище на Git."
 
-#: gitk:12127
+#: gitk:12224
 #, tcl-format
 msgid "Ambiguous argument '%s': both revision and filename"
 msgstr "Нееднозначен аргумент „%s“: има и такава версия, и такъв файл"
 
-#: gitk:12139
+#: gitk:12236
 msgid "Bad arguments to gitk:"
 msgstr "Неправилни аргументи на gitk:"
 
-#: gitk:12242
+#: gitk:12339
 msgid "Command line"
 msgstr "Команден ред"
-- 
1.9.3

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe git" in
the body of a message to majord...@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html

Reply via email to