------------------------------------------------------------------------

 BİLGETÜRK : Sırrı Sakık'ın Adamı, 1924'te de İsyan Çıkarmıştı!

Aynı yolun yolcuları...

14 Mart 2016 Pazartesi 21:16


Sırrı Sakık, Ağrı’da Mareşal Fevzi Çakmak İsmini Sildi, Yerine İhsan
Nuri’yi Astı!


  Gizli Kalmış bir İhsan Nuri İsyanı

Bilinen Şeyh Said isyanını Teğmen Mustafa ve Teğmen Hasan Hüsnü’nün 13
Şubat 1925 günü Şeyh Abdurrahim’in köyünü sarması, evin sarıldığını
gören Şeyh Sait ve Şeyh Abdurrrahim’in askerlerin üzerine ateş açmasıyla
başlatır ve de 15 Nisan’da Şeyh Said’in ele geçirilmesiyle bitirir isek,
bu isyan 13 Şubat’ta başlamış, 15 Nisan’da bastırılmıştır.

Ancak bundan önce çıkarılmış bir isyan daha vardı ve zaten Şeyh Said
isyanını tetikleyen de bu isyan olmuştu.


  Neydi bu isyan?

Bu isyan, Şeyh Said’ten bir yıl önce 3/4 Eylül 1924’te çıkarılmıştı…

Bu isyana dikkatimizi çeken Uğur Mumcu’dur.

Mumcu, Nesturi isyanı(1924) sırasında İhsan Nuri’nin firarını bildiriyor
ve her iki olay arasındaki ilişkiye şöyle dikkatimizi çekiyor;

/*"16 Eylül 1924 günü, Trabzon’da bir yurt gezisinde bulunan Gazi
Paşa’ya, Başbakan İsmet İnönü’den gizli bir yazı geldi. Konu, Nasturi
ayaklanmasıydı. Nasturi ayaklanmasını bastırmak için görevlendirilen
alaydan subay(İhsan Nuri) ve erlerin kaçmaları Ankara’yı
kuşkulandırmıştı. Bitlis milletvekili Yusuf Ziya ve kardeşi teğmen Ali
Rıza arasında ele geçen şifreli telgraflar kuşkuları büsbütün artırmıştı…"*/

Gerçekten de İhsan Nuri, Ali Rıza ve beraberlerindeki erlerle, 3/4 Eylül
1924’te firar etmiş ve Van-Bitlis-Siirt bölgesinde bir ayaklanma
başlatmıştı.

Şeyh Sait isyanını planlayanların ve tertipleyenlerin asıl isyan öncesi
böyle bir ayaklanmaya geçtikleri, İsmet Paşa’nın Gazi Paşa’ya gönderdiği
şu gizli yazıdan anlaşılıyor;

/*"Beytüşşebap Grubu’na dahil olan Ziya’nın kardeşi Rıza’nın yanında
bulunduğu 18’nci Alay’dan dört subay ve 400 er de Eylül’ün 3/4 gecesi
firar etmişlerdir. Telgraf muhaberatı ve Yusuf Ziya’nın olay önce firar
edeceğinden söz edişi, kıtalarının firari ile içerde Van, Bitlis, Siirt
yörelerinde ayaklanma düzenlenmiş olduğunu ve bu ayaklanma sırasında
bizzat Erzurum’da bulunarak ya bizzat düzenlemiş olduğunu gizlemek veya
Erzurum yöresinde bir yolda dayanak ve katılım sağlamak istendiğini
düşündürmüştür. Kaçak subaylardan birinin(İhsan Nuri) Zaho’da
İngilizlere katılmış olması, ayaklanmanın İngilizlerce düzenlendiği
olasılığını akla getirmektedir."*/

Uğur Mumcu siyasi Kürt hareketi ile isyanlar arasındaki odak noktasının
Halidi Nakşi Tarikatı olduğu gerçeğine zaten ulaşmıştı;

/*"Kürt miralayı Cibranlı Halit bey, Varto, Bulanık, Malazgirt, Hınıs,
Karlıova, Solhan ve Çapakçur yörelerindeki muhtarlardan aldığı mühürlü
başvuru dilekçesini Kürt Teali Cemiyeti’ne gönderdi. Bu dilekçeler,
Cemiyet aracılığıyla Kürt Nemrut Paşa ve Paris’teki Kürt Şerif Paşa’ya
ulaştırıldı.*/

/*Cumhuriyet’in ilanı, arkasından halifeliğin kaldırılması, Kürt
aşiretleri arasında tepkiyle karşılanmıştı. 1924 yılı yazında Erzurum’da
bir araya gelen Şeyh Said, Cibranlı Halid ve Muşlu Musa bey kararlarını
vermişlerdi. Bu dinsiz düzene boyun eğmeyecekler, karşı koyacaklar,
direnecekler ve yakalanmayacaklardı.*/

/*Ayaklanmanın odak noktası Nakşibendi tarikatıydı. Hem şeyh Said hem
Seyit Abdulkadir aynı Nakşibendi kolundan geliyorlardı. Her ikisinin
dedesi de Mevlana Halid’in öğrencileriydi"*/

Uğur Mumcu, öte yanda, bu isyanı hem Halid-i Nakşi şeyhlerine bağlamış,
hem de isyanı tertipleyen ve yönlendiren yönetici kadrolarla Seyit
Abdulkadir ve ardındaki siyasi Kürtçü örgütlerin ilişkilerini de açığa
çıkarmıştı.

Gerçekten de bu ayaklanma ile Nesturi ayaklanması aynı süreçte
çıkarılmış olduğundan, birbirini destekliyordu. Nitekim Nesturi isyanı
sırasında Irak/Zaho’daki İngiliz birliklerine katılan İhsan Nuri,
Barzanilerle birleşerek Şemdinli/Bembo’daki Yüzbaşı Hilmi Bey’in
jandarma karakoluna saldırmıştı.

Hepsi aynı sürecin ayrılmaz bir parçasıydı. Bu isyanda Seyit
Abdulkadir’in başı çektiği siyasi hareket Patrik Ağa Petros’un
Nesturilerini doğrudan desteklemişti üstelik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı…

Bu noktada açıktır ki bu isyanın işbirlikçileri Bedirhanlar ve Seyit
Abdulkadir’dir.

Yakında karşılaşacağımız 1927 Ermeni Taşnaksutyun-HOYBUN ittifakında
Celadet Bedirhan ve Şeyh Sait isyanında yer alan Bozan(Berazi, Barazin)
aşireti reisi Şahin Bey’in ortaya çıkacak varlıkları da bu
tespitlerimizin doğruluğunu kanıtlayacaktır.

Bu kişiliklere, 1930 Ağrı Ermeni isyanında İhsan Nuri yeniden eklenecektir.

Şimdi hepimizin asıl sorması gereken soru şudur;

*Peygamber sülalesinden geldiği iddia eden bir seyit, Seyit Abdulkadir,
Müslümanlık içinde kendine önemli bir mevki bulmuş ve halkın güvenini
kazanmış olan bir şeyh, Şeyh Said, neden devlete başkaldırır?*

**

*Neden Müslüman olduğu halde Hıristiyanlarla işbirliği yapar ve kutsal
dinimizi siyasi ve şahsi çıkarlarına alet eder ve masum halkı devletine
karşı kışkırtır?*

Bugün oynanan oyunlar işte hep bu eksen üzerinde gitmektedir…

Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık’ın, kurutuluş savaşı kahramanı Mareşal
Fevzi Çakmak’ın ismini silip yerine İhsan Nuri yazması ve mevcut
siyasetin buna ses çıkarmayışı…

Yine mevcut siyasetin isyancı Şeyh Said’e sözde itibar iadesi adı
altında toplum üzerinde dini etkinlik kazandırmak çalışmalarına ses
çıkarmayışı…

Mevcut siyasetin, aynı tarikat üyesi Barzani ile ilişkiler geliştirip
Türk askerine kurşun atan Molla Mustafa Barzani’yi neredeyse kahraman
ilan edişi, /*"Türkiye seninle gurur duyuyor"*/ şeklinde Barzani
çığlıklarının atılmasına zemin hazırlayışı…

Tüm bunlar, tüm bunların aynı yolun yolcusu olduğunu düşündürüyor…

BİLGETÜRK

http://www.bilgeturksam.com/siyaset/sirri-sakik-in-adami-1924-te-de-isyan-cikarmisti-h351.html

 
------------------------------------------------------------------------
a45UyF587661-160324163753 Oraj Poyraz cimc...@neomailbox.net
2016/05/16 10:48 5 4 gercekegitimci...@googlegroups.com

 


Grup eposta komutlari ve adresleri   :    
Gruba mesaj gondermek icin   :    ozgur_gun...@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin  :    ozgur_gundem-subscr...@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin  :    ozgur_gundem-unsubscr...@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin   :    ozgur_gundem-ow...@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz  :    http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz   :
http://orajpoyraz.blogspot.com/


 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Gugukluhayat" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to gugukluhayat+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to gugukluhayat@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/gugukluhayat.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap