Memleket harbi şarlatan doldu.
Mahkemeler, meclisler, kurullar, konseyler her taraf.
İmza sahibi, mühür sahibi, koltuk, memuriyet, yetki sahibi herkes çürüdü.
Devlet sapır sapır dökülüyor.
Artık bir iş nasıl yapılmaz, nasıl yanlış yapılır, nasıl ahlaksız, nasıl
namussuz olunur onun örnekleri sergileniyor her gün.
Bütün bunlar kıyamet alametidir elbette.
Kıyamet denilince aklınıza dinsel kıyamet gelmesin.
Bildiğiniz kıyamete benzer bir çöküş, iç savaş, istila, yabancı
müdahale, yıkımdan bahsediyorum.
Kan, ızdırap, gözyaşından bahsediyorum.

Oraj POYRAZ ( 0raj.p0y...@neomailbox.net
<mailto:0raj.p0y...@neomailbox.net> / oraj.poy...@openmail.cc /
oraj_poy...@alpinaasia.com )
      L2fSIJNoA0xfSNxA   

------------------------------------------------------------------------


 *YARGITAY'DA GİZLİ HÂKİM*

Referandumda mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayan*YSK* üyeleri
hakkında yapılan*90 suç* duyurusunu, Yargıtay /*"kopyala yapıştır"*/
yöntemiyle reddetti. Hâkimlerin imzaları ve isimleri kararda yer
almazken hukukçular uygulamayı /*"hukuka aykırı"*/ olarak niteledi.


  _Ozan Çepni_
  <http://www.cumhuriyet.com.tr/haberkaynagi/1310/Ozan_Cepni.html>*06
  Ağustos 2017 *

*16 Nisan *referandumunda mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayan*YSK*
üyeleri hakkında yapılan suç duyurusu, Yargıtay’dan döndü. Yüksek
mahkeme;*CHP*,*HDP*, İstanbul Barosu, İzmir Barosu’nun da aralarında
bulunduğu yaklaşık*90 suç* duyurusu dilekçesini *‘kopyala yapıştır’*
yöntemle reddetti. Başvuruculara tebliğ edilen ret kararının oybirliği
ile alındığı belirtilse de kararı alan hâkimlerin imzalarının,
isimlerinin kararda yer almaması dikkat çekti.

*16 Nisan *referandumunda*YSK*’nin mühürsüz oyları geçerli sayması
kararının ardından başlayan hukuki tartışma devam ediyor. Referandumun
ardından*YSK* üyeleri hakkında soruşturma yapılarak, cezalandırılmaları
yönündeki talepler Yargıtay tarafından reddedildi.


  *Karar mı, üye mi?*

Yargıtay,*YSK* üyelerinin yargılanmasının talep edilmiş olmasına karşın;
anayasanın /*"Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları aleyhine başka bir
mercie başvurulamaz"*/ hükmüne bağlanması dikkat çekti. Yargıtay,
mühürsüz oyları geçerli ilan eden*YSK* üyelerinin, /*"Anayasanın YSK’ye
verdiği yetki dahilinde sonuçlandırmak dışında bir eylemlerinin
bulunmadığı, şikâyet edenlerce gerçekleştirilen bu iş ve işlemlerin ceza
veya disiplin soruşturmasını gerektirir mahiyette bulunmadığı
anlaşılmakla dosyaların işlemden kaldırılmasına"*/ hükmetti.


  *Kopyala yapıştır karar*

*YSK* üyelerinin suç işlediğini iddia eden yaklaşık*90 kurum* ve kişi
Yargıtay’ın kopyala yapıştır kararı ile karşılaştı.
Aralarında*CHP*,*HDP*, İstanbul Barosu, İzmir Barosu,*TMMOB* Mimarlar
Odası, Birleşik Kamu İş, Tüketici Hakları Derneği’nin de bulunduğu
başvuruculara tebliğ edilen*3 sayfalık* karar, /*"1 buçuk sayfa
başvurucuların isim ve dilekçe tarihleri"*/, /*"yarım sayfa
şikayetlerinin özeti"*/, /*"yarım sayfalık mevzuat"*/ ve /*"birkaç
cümlelik hüküm"*/den oluştu.


  *Gizli hâkim*

Yargıtay ve Danıştay’ın son dönemde bu tip başvuruları genel kurul
gündemine alarak değelendirdiğini ve kararlarda hâkim imzalarının yer
almadığını belirten İstanbul Barosu vekili Avukat Atilla Özen, /*"Karar
oybirliği ile alınsa da bu bir mahkeme kararıdır ve başvurucunun kararı
kimin aldığını bilmeye hakkı vardır. Karar ‘aslı gibidir’ ibaresi ile
gönderilmiş, kararın aslı mahkemede ve esas kararda imzaların bulunması
gerekse de bize iletilen kararlarda imzalar yer almamakta"*/ dedi.

*YSK* üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan ve kopyala yapıştır
kararla karşılaşan Avukat İsmail Sami Çakmak da kararın /*"şeklen sakat
ve hukuka aykırı"*/ olduğunu belirterek, /*"Yargılama aşamalarında,
muhbirin adı gizli, tanığın adı gizli, bilirkişinin adı gizli,
soruşturanın adı gizli, sorgulayanın adı gizli, ‘Hazırun’un adı gizli,
onaylayanın adı gizli, karar verenin adı gizli olması bir gelenek, bir
kural haline getirilmek üzeredir. Söz konusu uygulama da bu tür
uygulamalara icazet veren türdendir. Bir kâğıdı mahkeme kararı yapan
altındaki hâkimin imzasıdır"*/ değerlendirmesinde bulundu.


  *İtiraz yolu neresi?*

Mahkemenin başvurulara ilişkin gönderdiği kararda herhangi bir itiraz
yolu göstermemesi de dikkat çekti.*YSK* üyelerine yargı yolunun
açılmasına ilişkin taleplerin reddedilmesinin idari bir karar olduğunu
belirten hukukçular, dosyaların işlemden kaldırılması hakkındaki karara
karşı itiraza ilişkin bir açıklama olmamasına tepki gösterdi.


  *Karar nasıl alındı?*

Gizli tutulan bilgilerle gerçeğe ulaşılamayacağını belirten Çakmak,
/*"kararın bir inceleme- soruşturma yapılarak mı alındığı, yoksa resen
mi alındığı da anlaşılamamaktadır. Kararda bu yolda bir açıklık yoktur.
Bu karar sonuçta yargılamanın da önünü kesmiş olan bir karardır"*/
diyerek Yargıtay Başkanlar Kurulu’na yaptığı yeni başvuruda karara
yapacağı itiraz için de kararı alanların isim ve sıfatlarını gösteren
bir örneği, karar bir soruşturma yapılarak verildi ise soruşturma
raporunun onaylı bir örneğini talep etti.

[Haber görseli]

*http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/797161/Yargitay_da_gizli_h_kim.html#*

 
------------------------------------------------------------------------
a45UyF587661-170806161528 Oraj Poyraz At Alpinaasia
oraj_poy...@alpinaasia.com
2017/08/06 15:56 6 64 turanca...@googlegroups.com

 
-- 

degecek

Resulullah sav buyurdular ki:
Cocuklari diri olarak topraga gomen de gomulen de atestedir.

Ebu Davud, Sunnet, 18, 4717

Hayat, her hangi bir tabiat harici etkenin mudahalesi olmaksizin dunya
uzerinde tabii ve zaruri bir kimya ve fizik seyri neticesidir

Mustafa Kemal ATATURK
(Afet Inan Ataturk Hakkinda 1930)


Grup eposta komutlari ve adresleri   :    
Gruba mesaj gondermek icin   :    ozgur_gun...@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin  :    ozgur_gundem-subscr...@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin  :    ozgur_gundem-unsubscr...@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin   :    ozgur_gundem-ow...@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz  :    http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz   :
http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo

 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Gugukluhayat" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to gugukluhayat+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to gugukluhayat@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/gugukluhayat.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap