* YILMAZ ÖZDİL: TEKZİP METNİ <#mozTocId230650>
 * AL SANA TEKZİP! <#mozTocId718579>


------------------------------------------------------------------------


 *YILMAZ ÖZDİL*: TEKZİP METNİ*09.05.2017* tarihinde Yılmaz*ÖZDİL* imzasıyla yayımlanan ‘'Tescilli
Atatürk Düşmanı" başlıklı köşe yazısında yer alan hususlara ilişkin
olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirmesini sağlamak üzere, aşağıdaki
açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bahse konu köşe yazısında,*MHP* İstanbul Milletvekili Prof. Dr.
Ekmeleddin Mehmet*İHSANOĞLU*'nun şahsı hakkında birtakım temelsiz
iddialara dayanılarak yapılan yorum gerçeği yansıtmadığı gibi halkı kin
ve düşmanlığa tahrik etmektedir.

*1*- Köşe yazısında, derginin genel yayın yönetmeni ve*17 kişilik*
danışma kurulu üyeleri arasında sadece sayın İhsanoğlu Atatürk düşmanı
olarak gösterilmiş, bu derginin Sayın İhsanoğlu'nun gözetim ve
denetiminde hazırlandığı ifade edilmiştir.

‘'Karşıdevrimci Mustafa Armağan, dergisini yayına hazırlarken kime
danışıyordu yani ? Ekmek için Ekmeleddin'e!" ifadesiyle, Sayın
İhsanoğlu, Derin Tarih dergisinin Atatürk'e hakaret içeren*Mayıs 2017
sayısının* danışmanı olarak gösterilmiştir.

*2*- Sayın İhsanoğlu, bu derginin Danışma Kuruluna, dergi yönetimi
tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği görevini
yürüttüğü*Haziran 2012 tarihinde* yurtdışında bulunurken dahil
edilmiş,*Haziran 2014 yılında* Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan
edildikten sonra çıkarılmıştır.

*3*- Sayın İhsanoğlu'nun dergi Danışma Kuruluna dahil edildiği*Haziran
2012 tarihinde* Halil İnalcık, Şükrü Hanioğlu, Semavi Eyice, Kemal
Karpat ve Orhan Okay başta olmak üzere Fahri Aral, Ali Birinci, Zeynep
Tarım Ertuğ, Mehmet Genç, Cemal Kafadar, İsmail Kara, Mahmut Erol Kılıç,
Emine Gürsoy Naskali, Mim Kemal Öke, Abdülkadir Özcan, Norman Stone da
bu kurul içerisinde yer almaktadır. Ayrıca*Mayıs 2017 itibariyle* Sayın
İhsanoğlu bu kurulun bir üyesi değildir. Sayın İhsanoğlu'nun derginin
tasarımı, içeriği, yazarları, kapak konusu, mizanpajı vs editoryal bir
görevi ve sorumluluğu bulunmadığı gibi, danışmanlığı vaki değildir.

Bu bilgiler ışığında, Mustafa Armağan'ın; Derin Tarih dergisinin*Mayıs
2017 sayısını* hazırlarken Sayın İhsanoğlu'na danıştığı iddiası
iftiradır, gerçek dışıdır.

Sayın İhsanoğlu bilinçli bir şekilde derginin danışmanı olduğu
iftirasıyla /*"tescilli Atatürk düşmanı"*/ olarak gösterilmektedir.
Başka danışma kurulu üyelerinin değil de eski bir tarihte bu kurulda yer
alan İhsanoğlu'na yazıda yer verilmesi kasıtlı bir şekilde hedef
göstermektir; İhsanoğlu'nun şahsında halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etmektir. Yılmaz Özdil tarafından muhtelif tarihlerde yayınlanan ve
Sayın İhsanoğlu'nun şahsını hedef alan tamamen gerçek dışı iftiraların
değerlendirmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

—————————————————–


 *AL SANA TEKZİP*!Yeni Chp'nin cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu bana tekzip gönderdi.

*

Tescilli Atatürk düşmanı, feto tetikçisi Mustafa Armağan'ın genel yayın
yönetmenliğini yaptığı Derin Tarih dergisinin /*"danışma kurulu üyesi"*/
olduğunu… Bu danışmanlık görevini*2014*'teki cumhurbaşkanlığı seçimine
kadar sürdürdüğünü yazmıştım.

*

Somut gerçek mi bu bilgi?

Somut gerçek.

Belgeli mi?

Belgeli.

Derginin künyesinde /*"danışma kurulu üyeleri"*/ arasında ismi var.

*

(Buyrun, derginin*temmuz 2014 sayısına* ait künyesini yayınlıyorum.)

*

Zaten tekzip metnini okuduğunuzda, inkar etmiyor, aynen kabul ediyor.
Bizzat kendi ağzıyla /*"haziran 2014'te cumhurbaşkanı adayı olana kadar
bu derginin danışma kurulunda yeraldığını"*/ söylüyor.

*

E ben ne yazmışım?

*

Tescilli Atatürk düşmanı, feto tetikçisi Mustafa Armağan'ın genel yayın
yönetmenliğini yaptığı Derin Tarih dergisinin /*"danışma kurulu üyesi"*/
olduğunu… Bu danışmanlık görevini*2014*'teki cumhurbaşkanlığı seçimine
kadar sürdürdüğünü yazmışım.

*

(Ne yazdığımı okumamış olanlar,*9 Mayıs 2017 tarihli* /*"Tescilli
Atatürk düşmanı"*/ başlıklı yazımı, internetten bulup, teyit edebilirler.)

*

Buna rağmen, tekzip göndermiş.

Tescilli Atatürk düşmanı, feto tetikçisinin dergisinde /*"danışma kurulu
üyesi"*/ olduğunu afişe ettiğim için, bana hakaretler sıralamış.

/*"İftira"*/ attığımı söylemiş.

/*"Yalan"*/ söylediğimi söylemiş.

Kendisini /*"kasıtlı"*/ şekilde hedef gösterdiğimi söylemiş.

/*"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğimi"*/ söylemiş.

*

Kendisi, tescilli Atatürk düşmanı, feto tetikçisi Mustafa Armağan'ın
genel yayın yönetmenliğini yaptığı dergide /*"danışma kurulu üyesi"*/
olunca sorun olmayacak, ben bu kepazeliği halka anlatınca /*"halkı kin
ve düşmanlığa tahrik etmiş"*/ olacağım öyle mi?

*

Yeni Chp'nin genel başkan yardımcısı /*"hapse tıkılmam"*/ için savcılığa
suç duyurusunda bulunmuştu, Yeni Chp'nin iki milletvekili /*"hapse
tıkılmam"*/ için yalancı şahitlik yapmıştı, şimdi de, Yeni Chp'nin
cumhurbaşkanı adayı /*"halk düşmanlığı"*/ndan tekzip gönderdi.

*

Yeni Chp'nin beni şu ana kadar mahkemeye vermeyen*TBMM* başkan
adaylarını kınıyorum… Bi dahaki /*"adalet"*/ yürüyüşüne kadar bu vahim
eksikliğin tamamlanmasını temenni ediyorum!

*

Ve, bu vesileyle bir kez daha soruyorum… Partide kimsenin haberi yokken,
adı bile geçmiyorken, bu Ekmeleddin efendi kimin talimatıyla zart diye
cumhurbaşkanı adayı yapıldı?

Seçime beş gün kala Pensilvanya'da vaaz veren feto, açık açık /*"her
tavrımızda iman-ı ekmel, İslam-ı ekmel, ihsan-ı ekmel, ihlas-ı ekmel,
rıza-yı ekmel, yakin-i ekmel demeliyiz, düşsek, sürçsek bile,
kalktığımızda el-ihsan demeliyiz"*/ derken… Atatürk için canını bile
vermeye hazır olan gerçek*CHP*'liler, Mustafa Kemal'in askerleri, kimin
kumpasıyla Ekmeleddin İhsanoğlu'na mecbur bırakıldı?

*

Değil suç duyurusu, değil tekzip, istersen boynumuzu vur…

Peşini bırakacağımızı mı sanıyorsunuz?

 
------------------------------------------------------------------------
a45UyF587661-170809223213 Oraj Poyraz At 0raj.p0y...@neomailbox.net
0raj.p0y...@neomailbox.net
2017/08/10 13:05 6 64 turanca...@googlegroups.com

 
-- 

Dunya, sonsuzluk icinde kucuk bir parantezdir.

Thomas browne

Kecinin yemesi sonucu Kuran dan cikan taslama ayetini Omer Kuran a
tekrar sokmak istedi; ancak halkin dedikodusundan korktugu icin cesaret
edemedi.

Buhari 53/5; 54/9; 83/3; 93/21; Muslim, Hudud 8/1431; Ebu Davut 41/1;
Itkan 2/34

Hatali oldugunuzu ya da yanlis yaptiginizi asla kabul etmeyin.

Joseph GOEBBELS
(Hitler in Propaganda Bakani)


Grup eposta komutlari ve adresleri   :    
Gruba mesaj gondermek icin   :    ozgur_gun...@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin  :    ozgur_gundem-subscr...@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin  :    ozgur_gundem-unsubscr...@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin   :    ozgur_gundem-ow...@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz  :    http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz   :
http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo

 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Gugukluhayat" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to gugukluhayat+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to gugukluhayat@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/gugukluhayat.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap