------------------------------------------------------------------------


 BÜLENT ESİNOĞLU . MERSİN LİMANINI SATARAK MUTLU OLMAK!*Akfen*Firması Mersin Limanındaki hisselerinin *%40*’nı
Avusturalyalı*İFM İvestor*firmasına sattı.

Bildiğiniz gibi Mersin Limanının *%50*’lik hisseleri de, Singapurlu bir
şirkete daha önce satılmıştı.

Anlayacağımız, milletin dişinden tırnağından artırarak meydana getirdiği
Mersin Limanı artık Türk Milletine ait olmayan bir mülk olmuştur.

*Mülkü üzerinde iktidarı olmayanların milliyetçilik taslaması ne garip
değil mi?*

Neo liberal ekonomik hegemonyanın son yağması Mersin Limanı oldu.

Özelleştirmeler olurken bu hegemonyanın sözcüleri bize ne diyordu.
Özelleştirmelerden sonra, her şey ucuzlayacak, üretim artacak,
teknolojik gelişmeler olacak, sermaye tabana yayılacak.

Milletin malını önce yerli sermayeye, sonra da yabancı çok uluslu
şirketlere satılmasının retoriği buydu.

Neoliberal ideolojinin çıkmaza girdiğini ve bu ideolojinin ulus
devletleri çok uluslu şirketlere teslim etme yolu olduğunu, bu
ideolojinin sahipleri bile itiraf ederken, biz hala milletin malını çok
uluslu şirketlere satmaya devam ediyoruz.

*Milletin ekonomisini yabancılara satarak mutluluk sahibi olan mandacı
bir akla sahibiz*.

Vatan toprakları içindeki tüm mal ve mülkler yabancıların olacak, sonra
biz dönüp bağımsızlığımızdan, milli devlet olduğumuzdan söz edeceğiz.

Elin oğlu gelip buradaki hazır tesisleri alıp kendi karına işletecek,
biz de diyeceğiz ki, yabancı yatırımcıyı ülkemize çektik.

Neoliberal hegemonyanın, yani dışardaki çok uluslu şirketlerin, ulus
devleri yok etmede kullandığı propagandayı övünerek ifade edeceğiz!

Siyasal İslam-ı benimseyenler, diyecek ki, benim dinime bir şey olmasın
da, malları satarlarsa satsınlar. Öte yanda da laikler diyecek ki,
laikliğime bir şey olmasın da neyi satarlarsa satsınlar.

İyi de, mallar elden giderse, yani senin gücünü başkaları denetler,
kumanda ederse, senin çıkarlarını savunacak bir güç ortada kalmazsa,
vatan diye bir şey olur mu?

Ülkenin stratejik değerlerini satarak, yabancı sermaye getirdik diye
sevinenlere hayret ediyorum. O stratejik kurumları, kendin doğru dürüst
işletsen olmaz mı?

Özelleştirmeler olursa verimlilik artacak yalanı vardı. Verimliliğin
artması demek; teknolojinin üretim ve hizmet hayatının içinde olması
demektir.

Aradan geçen*20 yıl* içinde sattığımız ürünlerin içindeki teknolojik
ürünler miktarı %*1*,*5* dur. Özelleştirmelerden önce de bu rakam aynıydı.

Mersin limanının stratejik öneminin, Kıbrıs’tan daha önemli olduğunu
kimse bana anlatamaz. Akdeniz’in en büyük stratejik tesisi, yani
evimizin kapısını artık, çok uluslu Amerikan şirketleri denetleyecekler.

Efendim, olağan üstü bir durumda veya bir savaş sırasında, stratejik
tesisleri devletin emrine alırım. Savaş görmemiş anlayışın ifade
edebileceği bir görüştür. Ortalık karışıkken ben iç cepheyle mi
uğraşacağım, yoksa Amerikan çok uluslu şirketin elindeki limanlarla mı
uğraşacağım?

Savaşta hiçbir şeyin *malları satmak* kadar kolay olmayacağını bilmeliyiz.

İşsizliğin temel kaynağı olan özelleştirmelerden artık vaz geçmeliyiz.
Yoksa egemenliğimizden vaz geçme noktasına geliriz.

*4*.*8.2017*, *bulentesino...@gmail.com*

 
------------------------------------------------------------------------
a45UyF587661-170809222654 Oraj Poyraz At 0raj.p0y...@neomailbox.net
0raj.p0y...@neomailbox.net
2017/08/10 09:00 6 64 turanca...@googlegroups.com

 
-- 

Kokunu begenmeyen dal ve dalini benimsemeyen meyve, olmadan curur.

Necip Fazil

Biriniz evinde namazi kilar da sonra namaz kilmakta olan imama
yetisirse, onun arkasinda namaza dursun.
Ikinci kildigi onun icin nafile olur.

Ibn-i Kuteybe, Hadis Mudafasi
***
Bir namazi gunde iki defa kilmayin.

Ebu Davud 2/56

Kim size Peygamberimiz in ayakta kucuk tuvaletini yaptigini soylerse
inanmayin.

Suneni Nesei 1-2/25
***
Peygamberimiz bir kavmin supruntusune varip ayakta kucuk tuvaletini yapti.

Buhari 1/167

Biliyor musunuz, mutfak masasinin etrafinda 30 sene once batan bir
sistemin onlari nasil becerdigini.

George Carlin


Grup eposta komutlari ve adresleri   :    
Gruba mesaj gondermek icin   :    ozgur_gun...@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin  :    ozgur_gundem-subscr...@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin  :    ozgur_gundem-unsubscr...@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin   :    ozgur_gundem-ow...@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz  :    http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz   :
http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo

 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Gugukluhayat" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to gugukluhayat+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to gugukluhayat@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/gugukluhayat.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap