------------------------------------------------------------------------

 *İBRAHİM VARLI : *VENEZUELA’DA YAŞANAN AÇIK BİR SINIF SAVAŞIDIR

08.08.2017

Venezuela’da neler oluyor? Yaşananların arka planında ne var? Neler olup
bittiğine dair yaşanan bilgi kirliliğiyle gerçeklerin üstü örtülmeye
çalışılsa da Latin Amerika’nın petrol zengini ülkesi Venezuela’da
yaşanan açık bir sınıf savaşıdır. Bir tarafta oligarşinin öte tarafta
Bolivarcı sol iktidarın yer aldığı bu savaş, son*10 yılda* Honduras’la
başlayan Paraguay ve Brezilya ile devam eden Latin Amerika’daki solcu
iktidarlara karşı gerçekleştirilen*ABD* destekli sağcı kalkışmanın son
halkasıdır. Petrol gelirleri başta olmak üzere ülke zenginliğinin nasıl
ve kimler arasında ne şekilde bölüşüleceğine dair yaşanan kavga, sağ
muhalefet tarafından bir özgürlük ve demokrasi kavgası şeklinde
yansıtılmak isteniyor.


  Venezuela’da yaşananlara dair yalanlar ve gerçekler;


   *1*- Muhalefet özgürlük ve demokrasi mi istiyor?

Ukrayna’da, Suriye’de tekrarlanan senaryonun bir başka versiyonu da
Venezuela’da sahnelenmek isteniyor. Sorun*ABD* emperyalizminin desteğini
arkasına alan sağcı muhalefetin iddia ettiği üzere bir /*"özgürlük ve
demokrasi"*/ sorunu değil. Venezuela’da yaşanan açık bir sınıf
savaşıdır. Chavez’in temelini attığı*21*. Yüzyıl Sosyalizmi’ne
karşı*ABD* destekli Venezuela oligarşisinin Katolik Kilisesi’ni,
tüccarları, büyük toprak sahiplerini ve sağcı muhalefeti yanına alarak
kalkıştığı bir karşı devrim başkaldırısıdır.


   *2*- Olayların nedeni Maduro’nun tek adam yönetimi mi?

Venezuela’da yaşananlar yeni değil ve Maduro’nun işbaşına gelmesiyle de
başlamadı. Krizin evveliyatı var. Olaylar Chavez’in işbaşına geldiği
andan itibaren başladı. Daha Chavez’in işbaşına geldiği ilk dönemde,*11
Nisan 2002*’de, benzer bir darbe girişiminde bulunulmuş, halkın kararlı
duruşu sayesinde Chavez iki gün süren darbenin ardından yeniden görevine
dönmüştü.*2002*’deki darbe girişiminde başarısız olan muhalefetin
ısrarlı girişimi*6 Ağustos 2017 Pazar* günü kendisini bir kez daha
askeri müdahale olarak gösterdi.


   *3*- Kalkışma bir halk isyanı mı?

Hayır. Ülke zenginliğini kimselerle paylaşmak istemeyen bir avuç
sömürücü oligarşik gücün arkasına sağ muhalefeti de takarak sokağa
çıkmasıdır. Muhalefetin talepleri arasında halkın, ezilenlerin yararına
bir tek talep yok. Muhalefete liderlik yapanlar Capriles gibi oligarklar
var.*ABD* tarafından muhalefet liderlerinin Washington’da ağırlanması
kalkışmanın neden bir halk isyanı olmadığını gözler önüne seriyor.
Washington’da ağırlanan her seferinde dış müdahale çağrısında bulunan
muhalefetten Venezuela’ya bir fayda gelmez.


   *4*- Her sokak hareketi desteklenir mi?

Hayır, yakın siyasi tarih de göstermiştir ki her sokağa çıkan
desteklenmez. Bir hareketin desteklenmesi için o hareketin amaçlarına,
taleplerine, ittifak yapısına, kimlerle iş tuttuğuna, emperyalizmle
kurduğu ilişkiye bakılır. Vakti zamanında Şili’de sosyalist Allende
yönetimini devirenler de, Polonya’da /*"reel sosyalist"*/ yönetime karşı
ayaklananlar da muhalifti! Venezuela’daki sağ-faşist muhalefet bloku
fena halde Ukrayna’da Maidan Meydanı’nı işgal eden Sağ Sektör hareketine
benziyor. Kiev’de /*"demokrasi"*/ adına kurulan çadırlardan, Suriye’de
/*"özgürlük adına"*/ yapılan eylemlerden ne tür bir /*"demokrasi"*/
çıktığı ortada. Ukrayna tipi faşist bir darbe şimdi de Venezuela’da
tezgâhlanıyor.


   *5*-*ABD* emperyalizmi krizin neresinde?

Chavez’e karşı girişilen darbede olduğu gibi Maduro yönetimine karşı
yapılan kalkışmanın merkezinde de*ABD* var.*ABD*’nin /*"Arka
Bahçe"*/deki Bolivarcı yönetimin halkçı, kamucu, solcu politikaları
Washington’da rahatsızlık nedeni. Hükümeti ele geçirme meselesi,*ABD*
emperyalizmi için giderek daha acil bir ihtiyaç haline geliyor. Krizi
kullanan ve zaman zaman sokak şiddetini de kışkırtarak büyüten*ABD*
destekli sağ liberal muhalefet Washington’un dümenine su taşıyor.
Brezilya’da*ABD* destekli eylemlerin ardından yapılan meclis darbesiyle
görevden alınan Rousseff’in yerine, Washington destekli Temer’in
getirilmesi gibi benzer bir süreç burada da hayata geçirilmek isteniyor.


   *6*- Venezuela neden önemli, düşerse ne olur?

Venezuela düşerse Latin Amerika’daki solcu iktidarlar kuşağı ağır bir
darbe almış olur. Hem ekonomik hem de siyasi olarak Küba, Bolivya ve
Ekvator gibi kıtanın bir avuç kalmış solcu iktidarlarının en büyük
dayanaklarından birisi Venezuela. Karakas yönetimi ucuz petrol dahil
birçok konuda bu ülkeleri destekliyor. Maduro’nun *‘düşmesi’* ve*ABD*
destekli neoliberal bir hükümetin kurulması demek, Latin Amerika’da bir
süredir sol/ sosyal demokrat hükümetlerin ittifakıyla sarsılan*ABD*’nin
çıkarlarını yeniden ve daha güçlü tesis etmesi demek.


   *7*- Venezuela küresel hegemonya savaşının neresinde?

Venezuela’daki sınıf savaşının üzerinden sürdürülen bir hegemonya ve
paylaşım savaşı da var.*ABD*, Latin Amerika’daki sol/sosyalist
yönetimleri devirerek bölge ülkelerini sömürgeleştirme arayışında.
Venezuela sadece ekonomik olarak değil siyasi olarak da*ABD*’nin önünde
bir tehdit. Samir Amin’in ifadesiyle /*"Kürenin emek gücünü aşırı
derecede sömürmeye devam eden tarihsel emperyalist güçlerin (Amerika,
Avrupa ve Japonya) niyeti ‘tarihsel ayrıcalıklarını’ sürdürmek ve
hükmedilen çevre ülkelerin mevcut statülerinden sıyrılmalarını
engellemek."*/ Yeniden sömürgeleştirme hamlesinin odak noktalarından
birisi de Venezuela. Ve*ABD* arkasına dizdiği Kolombiya, Şili,
Guatemala, Meksika, Panama, Peru gibi ülkelerdeki sağcı iktidarlarla
kurucu Meclis seçimlerini kabul etmedi.


   *8*- Ne yapmalı?

Hegemonya, paylaşım ve yeniden sömürgeleştirme savaşları kızışırken
yapılması gerekenleri yine Samir Amin’in ifadeleriyle özetlersek, /*"Tüm
dünyadaki işçiler ve halklardan oluşan bir enternasyonal cephe inşa
etmek, günümüz emperyalist kapitalizminin yayılan saldırısına karşı
koyabilecek bir mücadelenin ana hedefi olmak zorundadır."*/ Çünkü
emperyalist güçlerin, küçük ya da büyük hiçbir çevre ülkesinin bu
boyunduruk altından kendini kurtarmasına müsaade etmeye niyeti yok.

 
http://www.birgun.net/haber-detay/venezuela-da-yasanan-acik-bir-sinif-savasidir-173696.html
------------------------------------------------------------------------
a45UyF587661-170810210752 Oraj Poyraz oraj.poy...@openmail.cc
2017/08/11 09:13 6 64 turanca...@googlegroups.com

 

Din Terore Sifat Olamaz.

Recep Tayyip ERDOGAN(RTE)
Turkiye denilen ulkenin basbakani

Kahrolasi insan ne nankordur (inkarcidir) (ABESE 80/17)
O size istediginiz her seyden verdi.
ALLAH in ni metlerini sayacak olsaniz sayamazsiniz.
Dogrusu insan zalim ve keffardir (nankordur) (IBRAHIM14/34)

Prestij ve karizma sahibi lider, propaganda isini cok kolaylastirir.

Joseph GOEBBELS
(Hitler in Propaganda Bakani)


Grup eposta komutlari ve adresleri   :    
Gruba mesaj gondermek icin   :    ozgur_gun...@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin  :    ozgur_gundem-subscr...@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin  :    ozgur_gundem-unsubscr...@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin   :    ozgur_gundem-ow...@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz  :    http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz   :
http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo

 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Gugukluhayat" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to gugukluhayat+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to gugukluhayat@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/gugukluhayat.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap