Ben bu makaleyi Nuray Mert'in şahsında bütün cahiller için internet
toplumuna iletiyorum.
Yıllardır teori nedir, hipotez nedir, tez nedir, yasa nedir gırtlak
patlatmaktan dilimde tüy bitti, hala cahiller bitmedi tükenmedi.
Ve görüyoruz ki, bir de okumuş, entellektüel cahiller türedi.

Son zamanların modası bilimsel tezlerin haklı ya da geçerli olup
olmadığının demokratik oylamalarla belirlenmesi.
Bir başka eğilim, akademik kariyeri kuvvetli bilim adamlarının
meydanlarda bağırtılarak bilimsel tezlerin haklılığının kanıtlanması.
Yine bilimsel kariyer sahibi insanlardan oluşan kalabalıklar
oluşturularak azınlıkta kalanların haksız ilan edilmesi.
Şarlatanlıktır bunlar.

Bilim böyle bir şey değildir.
Bilim gözlem, vakıa seri üzerine kuruludur.
Seriniz vakıanız kadar konuşursunuz.

Kişisel tecrübeler işe yaramaz.
Bana göre, bence, benim düşünceme göre diye bir şey yoktur.
Yüz bin vakıalık çift kör seri oluşturmuş çalışmanın karşısına on
vakıalık seriyle çıkıp aşık atamazsınız.
Bana göre, bence deyip sayıklayamazsınız.
Ben profesörüm, ben falanca kişiyim deyip, otorite taslayarak böyle bir
seriyle baş edemezsiniz.
Kim olursanız olun, böyle bir vakıa serisine saygı duymak ve itibar
etmek zorundasınız.
O çalışma şöyleydi, böyleydi, o çalışmayı yapanların kaşının altında
gözü vardı, onlar esmerdi, kıldı, tüydü diye pislik de atamazsınız.
Bunlar hep bilimsel ahlaksızlık kapsamına girer.
Kanıtlamanız gerekir.

Şüpheniz varsa, yapacağınız tek şey.
Daha güçlü bir seri oluşturmaktan ibarettir.
İstatistiksel açıdan anlamlı ve yeterli olan seriler.
Elbette istatistik hokkabazlıkları, veri uydurukçuluğu, sahtekarlıklara
sapmadan.

Oraj POYRAZ ( 0raj.p0y...@neomailbox.net
<mailto:0raj.p0y...@neomailbox.net> / oraj.poy...@openmail.cc /
oraj_poy...@alpinaasia.com )
      L2fSIJNoA0xfSNxA   

------------------------------------------------------------------------


 NURAY MERT İÇİN'BİLİMSEL' YAZI YAZMA REHBERİ

/*DİKKAT: Yazının içerdiği aşırı doz cehalet bilincinizde kalıcı hasara
neden olabilir!*/

*/*"Cahil ama pabuç dilliler"*/**için **/*"antipozitivist
bilim"*/**çeşitlemeleri*

 *

  Bence yer çekimi diye bir şey olmayabilir; cisimleri yer çekiyor
  olabileceği gibi gök de itiyor olabilir. Yerin cisimleri çektiği
  iddiası pozitivist bir dayatmadır. Dolayısıyla fizik derslerinde yer
  çekimi görüşü kadar gök itimi görüşüne de yer verilmelidir.

 *

  Tıp Fakültelerinde sadece embriyoloji derslerini okutmak tekçi bir
  yaklaşımdır. Sonuçta insanın nasıl oluştuğuyla ilgili farklı
  teoriler de vardır. Bebekleri leyleklerin getirdiğine ben de
  inanmıyorum ama bu görüşün de temsil edilmesi gerektiğini
  düşünüyorum. Katılmadığımız görüşlere de tahammül edebilmeliyiz.
  Sonuçta /*"bebekleri leyleklerin getirdiği" */görüşü de yabana
  atılmaması gereken bir görüştür. Halk, embriyoloji dersinin yanında
  /*"Leylek teorisi"*/ni de okusun ve insanın nasıl oluştuğuna bırakın
  özgür iradeleriyle halk karar versin.

 *

  Dünya yuvarlak ise dünyanın alt tarafındakiler niye aşağı düşmüyor?
  /*"Galileist-Keplerist-Kopernikist"*/ paradigmanın hep gözlerden
  kaçırdığı bu cesur soruları sormanın zamanı gelmiştir

 *

  Wegener’in öne sürdüğü /*"Levha tektoniği teorisi"*/ adı üstünde bir
  teori yani varsayımdır. Depremleri açıklayan bu teoriden başka
  /*"İçki içen günahkar İzmir teorisi (Prezervatifli Kamil Hoca)"*/,
  /*"Zina yapıyorlar Allah cezalarını veriyor teorisi (Bakkal Arif
  Efendi), "*/Erotik seks teorisi (Bakkal Arif’in çırağı)/*",
  "*/Öküzün boynuzu teorisi (babaannem) gibi birçok teori mevcuttur.
  Jeologların ve bilim insanlarının bu Wegenerci dayatmasına karşı
  diğer görüşler de özgürce tartışılmalıdır. Bu tür pozitivist
  dayatmalarla toplum özgürleşemez.

 *

  Dünyanın güneş etrafında döndüğü iddiası /*"Avrupamerkezci"*/
  pozitivist bir paradigma olan Kopernikçi bir dogmadır. Bu paradigma
  karşısında /*"Kopernik yalanı, Batlamyus gerçeği"*/ görüşü de
  görmezden gelinmemeli ve özgürce tartışılmalıdır.

 *

  Ben mikrop teorisine inanmıyorum. Gözle görülmeyen küçük canlılar
  diye bizlere dayatılan bu teori /*"Avrupamerkezci"*/,
  /*"Pastörist"*/ bir paradigmadır ve birçok başka paradigmadan
  yalnızca biridir.

 *

  Elektromanyetik teori, adı üstünde bir teoridir. Maxwell böyle dedi
  diye bunun ders kitaplarında okutulması yine /*"Avrupamerkezci"*/
  bir dayatmadır. Bilimin yerine geçirilmesine karşıyım.

 *

  Hücre teorisi alt tarafı bir teoridir yani varsayımdır. Canlıların
  hücrelerden oluştuğu iddiaları bana çok saçma geliyor. Bence böyle
  değil.

 *

  Planck sabitinin bu derece sabit kalmasını oldukça otoriter bir
  yaklaşım olarak görüyorum.

 *

  Astronominin okutulmasına karşı değilim ancak astronominin yanında
  astroloji de okutulmalıdır. Sonuçta bu konuda tek bir görüş yok ve
  her görüşe yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

 *

  Bence Atom teorisi ve /*"proton iddiası"*/ tekçi bilim çevrelerinin
  dayattığı pozitivist bir tahakkümdür. Yani bir takım bilim insanları
  böyle dedi diye buna inanmak zorunda değiliz. Hayatında hiç proton
  gören var mı? Kişisel olarak deneyimlemediğimiz bu türden
  paradigmaların zorla dayatılmasını doğru bulmuyorum.

 *

  E=mc*2* denklemi Einsteincı bir dayatmadır; diğer görüşlere de yer
  verilmelidir. E=fc*3*, m= Ea/*2* ya da n=ry/mrt gibi birçok başka
  denklem de en az diğeri kadar doğru olabilir. Bunların hepsi
  müfredatta yer almalıdır. İnsanlar her görüşü görsün ve bırakalım
  neyin doğru olduğuna halk karar versin.

 *

  Işık hızının saniyede*300 bin *kilometre olarak dayatılmasına
  karşıyım. Sonuçta ışığın farklı çeşitlerinin, daha yavaş veya daha
  hızlı olan ışıkların da birlikte var olmasına izin verilmesi
  gerektiğini düşünüyorum.

 *

  Öklid geometrisine göre üçgenin iç açılarının toplamının*180 derece*
  olmasını bağnaz bir yaklaşım olarak görüyorum. Başka açıların da
  varlığına şans tanımalı. Sonuçta her üçgen tek ve ayrı ayrı
  değerlidir. Bütün üçgenleri aynı kefeye koyan bu Avrupa merkezci
  görüşü jakoben bir anlayış olarak görüyorum. Üçgenin iç açılarının
  toplamı üçgeninden üçgenine değişir. İç açılarının topyekün
  toplanmasını da oldukça totaliter buluyorum.

 *

  Schrödinger’in denklemlerini kanıtlamak isterken yaptığı
  Schrödinger’in kedisi deneyini şiddetle kınıyorum. Hayvanlar
  üzerinde böyle deneylerin yapılmasına karşıyım.

 *

  Mutlak sıfır adı verilen *-273* C’yi dayatmacı bir anlayış olarak
  görüyorum. Sonuçta hiçbir sıcaklık derecesi diğerlerinden hiyerarşik
  olarak üstün olmamalıdır.

 *

  ***

Bilimin kenarından köşesinden geçmiş orta zekalı herhangi bir insan, şu
ana kadar yazılan cümlelerin birer zırva olduğunu kolayca anlamıştır.


  Peki ya şu cümleler?

//*"Evrim teorisi de, adından da anlaşılacağı gibi bir 'teori'dir, yani
varsayımdır."*// (*1*)

//*"…evrim teorisinin bilim yerine konmasına karşıyım. Adı üzerinde
evrim teorisi, ne kadar bilimsel kesinlik kazandırılmaya çalışılırsa
çalışılsın veya ne kadar bilimsel olarak çürütülmeye çalışılırsa
çalışılsın, nihayetinde insanın oluşumuna ilişkin bir akıl yürütme
biçimi…"*// (*2*)

Bu cümleler, yukarıda yazılanlarla eşdeğerdedir; zırvalık bakımından
onlarla yarışacak kadar cehalet doludur.

***

Bu ve benzeri zırvaları dünyanın bilimsel bilgiden nasibini almış
herhangi bir yerinde,*ABD*’den Rusya’ya, Japonya’dan Küba’ya, Çin’den
Avusturalya’ya, İngiltere’den Hindistan’a dünyanın ilk*500
üniversitesinin* ilgili bölümlerinde söyleseydiniz bunları şaka olarak
düşünürlerdi. Eğer bunları akademik bir titrle söyleseydiniz akıl
sağlığınızdan şüphelenir, o akademik titri nasıl aldığınızı sorgularlardı.

Her paragrafınızda iki kez /*"pozitivist"*/ yazmanız da, her satırınızda
on kez /*"sığ"*/ demeniz de evrim teorisi hakkında yazdıklarınızın
cehaletini saklamaya yetmez. (*3*)

***

Yukarıdaki cümleleri yazacak kadar bilgisiz, yukarıdaki cümleleri
yazacak kadar cüretkâr birine gerekli olan tek şey, herşeyden önce
teorinin, varsayımın, bilimin temel kavramlarının ve bilimsel düşüncenin
ne olduğunun öğretildiği /*"Bilim101"*/ dersidir.


  *Bu son derece***ACİL BİR DURUMDUR***!*

***

/*"Cahil"*/ sözcüğünün Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı şudur:

//*"Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan."*////(*4*)

/*"Zırcahil"*/ sözcüğünün Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı ise
/*"çok cahil"*/dir.

Peki Türkiye’deki durum nedir?

Türkiye’de ise cehaletin bu vücut bulmuş halini, zırcahilliğiyle,
acınası bilgisizliğiyle alır köşe yazarı yaparlar ve bu köşe yazarı hiç
bilmediği bir konuda hadsizce sayfalar dolusu yazı yazıp hâlâ kendisinin
çok haklı olduğunu zanneder. (*5*)

***

Evrim teorisi ve bilim hakkında bu denli /*"yeterli bilgisi olmayan"*/
birisinin, bu konuda yazdığı köşe yazılarının en başına şu uyarı konmalıdır:

/*DİKKAT: Yazının içerdiği aşırı doz cehalet bilincinizde kalıcı hasara
neden olabilir!*/

/Kaynaklar/:

(*1*)
/*http://www.radikal.com.tr/yazarlar/nuray-mert/bilim-budalaligi-828153/*/

(*2*)
/*http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/787918/Yeni_Turkiye_nin_tarih_ya...*
<http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/787918/Yeni_Turkiye_nin_tarih_yazimi.html>/

(*3*)
/*http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/790970/_Evrim_teorisi_.html*/

(*4*) /*http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=CAH%C4%B0L*/

(*5*)
/*http://t24.com.tr/haber/nuray-mert-evrim-teorisi-uzerine-yazdiklarim-ned...*
<http://t24.com.tr/haber/nuray-mert-evrim-teorisi-uzerine-yazdiklarim-nedeniyle-kiyamet-koparildi-fanatizm-pespayelik,417154>/

Not: Bu yazı Nuray Mert Cumhuriyet gazetesinden ayrılmadan önce yazılmıştır.

*taylankara...@gmail.com* <mailto:taylankara...@gmail.com>

*http://haber.sol.org.tr/yazarlar/taylan-kara/nuray-mert-icin-bilimsel-yazi-yazma-rehberi-205832*

 
------------------------------------------------------------------------
a45UyF587661-170811121308 Oraj Poyraz oraj.poy...@openmail.cc
2017/08/11 15:17 6 64 turanca...@googlegroups.com

 

Insan dogasi itibariyle ahlak sistemini iyilestirmek yerine yozlastirir.

Adam Ferguson

Gazze de, Myanmar da, Suriye de Muslumanlar olduruluyor, Sarki Turkistan
da oruclulara zorla su iciriliyor, Islam dunyasinin her yerinde zulum,
kan, kiyim, savas, kufur var.
Bizim dini butun, bu olup bitenleri ajans haberlerinden ogreniyor.

Mehmet Sevket Eygi
Murtecilerin cok sevdigi ve onemsedigi fikir adami.

Osmanli tebaasindan olan Ermeni unsurlari, gordukleri tesvik ve yardimin
neticesiyle de, milli namusumuzu yaralayacak taskinliklardan baslayarak,
nihayet hazin ve kanli safhalara girinceye kadar kustahane tecavuzlere
koyuldular.

Vatanin parcalanmasi soz konusu ve karar olarak, Dogu Vilayetlerimiz de
Ermenistan , Adana ve Kozan havalisinde Kilikya adi ile yine Ermenistan;
bu milletin, esarete, kolelik payesine indirilmesi ve nihayet bu
devletin tarih sayfasini kapatarak ebediyet mezarina defnetmek gibi,
insaniyet ve medeniyetle ve hele milliyet esaslariyla bagdasmayan
emeller kabul ve onay yeri bulmus ve goruluyor ki, tatbikat devresi de
baslamistir.

Bir istila fikri besleyen Ermeniler, Nahcivan dan Oltu ya kadar butun
Islam ahaliye baski ve bazi mahallerde katliam ve yagma yapiyorlar.
Sinirlarimiza kadar Islamlari mahva mahkum ve goce mecbur ederek Dogu
Vilayetleri miz hakkindaki emellerine dogru emniyetle yaklasmak ve bir
taraftan da 400 bin oldugunu iddia ettikleri Osmanli Ermenisini bir
dayanak olmak uzere memleketimize surmek istiyorlar.

Memleketimizde kulliyetli yabanci parasi ve bircok propagandalar cereyan
ediyor.
Bundaki gaye, pek a$ikardir ki, milli hareketi neticesiz birakmak,
Yunan, Ermeni emellerini ve vatanin bazi muhim kisimlarini isgal
gayelerini kolaylastirmaktir.

(23 Temmuz 1919)
K.ATATURK


Grup eposta komutlari ve adresleri   :    
Gruba mesaj gondermek icin   :    ozgur_gun...@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin  :    ozgur_gundem-subscr...@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin  :    ozgur_gundem-unsubscr...@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin   :    ozgur_gundem-ow...@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz  :    http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz   :
http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo

 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Gugukluhayat" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to gugukluhayat+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to gugukluhayat@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/gugukluhayat.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap