Us explico el meu cas per si us serveix d'alguna cosa :P

Per començar, dir-vos que disposo d'ip Fixe ( 80 28 206 48).
Vaig donar d'alta el domini node.cat a zonedit.com.
Primer de tot vaig crear el HOST a zoneedit.com : server.node.cat apuntant a
la meva IP publica d'internet.
Tot seguit hi vaig afegir el meu server com a NS (nameserver) d'internet. És
a dir una cop server.node.cat ja existia, el vaig donar d'alta com a
NameServer. Els nameservers d'internet no son cap tonteria ni convé
remenar-los sense tenir-ne experiència ja que podriem fer un xafastre
important ja que les adreces que afegiu al vostre DNS es publicaran a
internet.

Un cop en meu server es comporta com a NS replicant d'internet vaig procedir
a afegir-hi més hosts al bind.
server.node.cat
www.node.cat
etc..
Ara ja no em cal fer-ho a zoneedit.com, ho faig al meu server.

Degut a que el que posu al meu DNS es publica a internet, vaig haber
d'afegir uns filtres al named.conf perquè es comportés diferent dependent on
on arrivi la petició, desde internet o desde la LAN (guifinet en aquest
cas).
Si la petició arriva desde internet i s'intenta resoldre www.node.cat el
resultat és 80 28 206 48.
Si ariva desde guifi el resultat és 10.138.4.66.
Això es pot aconseguir amb la comanda: view
exemple de petició Interna:

view "internal" {
  match-clients { 127.0.0.1; 10.0.0.0/8; 172.0.0.0/8;
};
  recursion yes;

  zone "node.cat" IN {
    type master;
    file "node.cat.local";
        allow-transfer { any; };
        allow-update { none; };
  };
etc...

Exemple de petició externa:

view "external" {
  match-clients { any; };
  recursion no;

  zone "node.cat" IN {
    type master;
    file "node.cat.internet";
    allow-transfer { none; };
        allow-update { none; };
  };
etc...

Com veieu, la zona és la mateixa : node.cat
Però degut als filtres, fa servir un fixter de configuració, o altre:
node.cat.local o node.cat.internet

Un cop fet això desde internet, tots els hosts que creo, ténen sempre la
mateixa ip.
Després amb l'ajuda del apache i el mod PROXY, puc fer que desde internet
puguin veure per exemple la web de la ràdio de la teulada posant el nom
barriosona.node.cat que en principi no te res a veure amb la ip d'internet
sino que és una privada. 10.138.4.65.

Apart he aporfitat per posar la configuració de DNS invers que pel que veig
els dns de guifi.net no fan servir, és a dir:
--
C:\>nslookup 10.138.4.65
Servidor: server.node.cat
Address: 127.0.0.1
Nombre: barriosona.node.cat
Address: 10.138.4.65
--------------
C:\>nslookup barriosona.node.cat
Servidor: server.node.cat
Address: 127.0.0.1
Nombre: barriosona.node.cat
Address: 10.138.4.65
---------------
I un exemple amb la ip resolta desde un NS d'internet (tais.rediris.es)
C:\>nslookup barriosona.node.cat tais.rediris.es
Servidor: tais.rediris.es
Address: 130.206.1.39
Respuesta no autoritativa:
Nombre: server.node.cat
Address: 80.28.206.48
Aliases: barriosona.node.cat
--
Adjunto els fitxers del meu bind per si algu els vol com exemple :P

Miquel Martos

Attachment: named.rar
Description: application/download

_______________________________________________
guifi-usuaris mailing list
guifi-usuaris@llistes.projectes.lafarga.org
https://llistes.projectes.lafarga.org/cgi-bin/mailman/listinfo/guifi-usuaris

Respondre per correu electrònic a