nckx pushed a commit to branch master
in repository guix.

commit 185ea4465d26b86f8fb6a15ae913d710e89496b1
Author: Tobias Geerinckx-Rice <m...@tobias.gr>
Date:  Thu Aug 10 23:23:30 2017 +0200

  gnu: ruby-net-http-persistent: Update to 3.0.0.
  
  * gnu/packages/ruby.scm (ruby-net-http-persistent): Update to 3.0.0.
---
 gnu/packages/ruby.scm | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/gnu/packages/ruby.scm b/gnu/packages/ruby.scm
index 442f145..2d55552 100644
--- a/gnu/packages/ruby.scm
+++ b/gnu/packages/ruby.scm
@@ -1080,13 +1080,13 @@ interface for Ruby programs.")
 (define-public ruby-net-http-persistent
  (package
   (name "ruby-net-http-persistent")
-  (version "2.9.4")
+  (version "3.0.0")
   (source (origin
        (method url-fetch)
        (uri (rubygems-uri "net-http-persistent" version))
        (sha256
        (base32
-        "1y9fhaax0d9kkslyiqi1zys6cvpaqx9a0y0cywp24rpygwh4s9r4"))))
+        "156rv95bgxfz6qw5y1r7c7bswr77918hygl8dyl14qzbqc5vyp18"))))
   (build-system ruby-build-system)
   (native-inputs
   `(("ruby-connection-pool" ,ruby-connection-pool)

Reply via email to