*שלום לחברי מיט"ל,***

אנו מזמינים אתכם להשתתף *ביום עיון בנושא קוד פתוח:* *לקראת חינוך פתוח *בהשתתפות
ראשי מרלו ומומחים נוספים. יום העיון יתקיים *ביום חמישי, ה-21.2, במשרדי
מחב"א בתל אביב*, בין השעות 9:45-15:00.
למידע נוסף, סדר יום ורישום ליום
העיון<http://meital.iucc.ac.il/info/opencode.htm>
.

בנוסף, אנו מזמינים אתכם להשתתף בסדרת סדנאות (שנדחו מנובמבר) בהנחיית ראשי
מרלו וצוות מאו"ר (פרופ' סורל רייסמן, מנהל מרלו, וברברה ספרלינג, מנהלת
הפיתוח) שיתקיימו *ביום שלישי, ה-26.2, במשרדי מחב"א בתל אביב* בין השעות
9:30-14:30.
למידע נוסף ולרישום לסדנאות
הבאות<http://meital.iucc.ac.il/meital/Services/seminars.htm>
:
מאגר מאו"ר/מרלו – תפיסה, מאפיינים והפעלה (סדנה המיועדת למשתמשים חדשים)
חידושים במאגר מאו"ר/מרלו (סדנה המיועדת למשתמשים חדשים, ותיקים ומרצים)

*אנא הפיצו למתעניינים נוספים במוסד!!*

בברכה,
אלי שמואלי

-----------------------------------------------------------------
Eli Shmueli
Director
MEITAL - Inter University center for e-learning
Tel 03-6460550
Mobile 052-8749520
http://meital.iucc.ac.il
_______________________________________________
Haifux mailing list
Haifux@haifux.org
http://haifux.org/mailman/listinfo/haifux

Reply via email to