שלום לכל חברי קהילת הקוד הפתוח!

אנו זקוקים למתנדבים אחראים לאיוש תפקידים שונים לאורך הכנס ביום שישי הקרוב.

את כל הפרטים על הכנס - למי שעוד לא שמע - ניתן לקבל באתר הכנס [1]. אנא בקרו
שם מידי יום - האתר מתעדכן!

תחת הכותרת "נשמח לסיוע" ניתן להגיע לעמוד המתנדבים בוויקי של "המקור" - שם
מופיעים התפקידים הזקוקים לאיוש ואלה שכבר אוישו.

נשמח לשתבואו בהמוניכם!

עמיחי רוטמן - חבר ועד
[image: Inline image 1]

[1] http://august.penguin.org.il/

<<Hamakor_logo_88x25.png>>

_______________________________________________
Haifux mailing list
Haifux@haifux.org
http://haifux.org/mailman/listinfo/haifux

Reply via email to