Chào các bác,

Không rõ có chương trình tốc ký nào cho tiếng Việt không các bác nhỉ?

Phần mềm LinuxVnKey được tích hợp nhiều luật tốc ký và khẳng định
điều này làm tăng 40% tốc độ gõ tiếng Việt [1]

Plover: http://stenoknight.com/plover/
Plover is the world's first free, open source stenography program. It is currently for Linux only. Future releases are planned for other platforms.

[1] http://vietpali.sourceforge.net/binh/TocKyChuViet.htm
_______________________________________________
POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
_______________________________________________
HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/

Trả lời cho