*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*
 { Sila lawat Laman Hizbi-Net - http://www.hizbi.net   }
 {    Hantarkan mesej anda ke: [EMAIL PROTECTED]     }
 {    Iklan barangan? Hantarkan ke [EMAIL PROTECTED]   }
 *~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*
     PAS : KE ARAH PEMERINTAHAN ISLAM YANG ADIL
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SEJARAH RINGKAS NUSANTARA 
-------------------------
Sebelum kedatangan Islam di Nusantara, penduduk di Asia Tenggara adalah terdiri 
daripada penganut fahaman Buddha Syinrawath ( Buddha Puja Dewa ). Pada ketika itu 
penganut-penganutnya sudah pun sedia mengamalkan perkara-perkara luar biasa yang 
menyalahi kebiasaan iaitu " Mencarik adat " yang lahir hasil daripada pemuJaan ‘ 
dewa-dewi’, jampi serapah atau yang seumpamanya. Keadaan ini berlaku adalah hasil 
daripada pertolongan jembalang-jembalang yang terdiri daripada Jin samada dengan 
menjelma ke dalam diri pemujanya ( Tanasukh Aruah ), Istidraj, Sihir atau silap mata. 
Semua amalan ini amat kuat pengaruhnya dalam kehidupan seharian mereka pada waktu 
itu. Mereka mengabdikan diri hanya kepada Dewa-Dewi semata-mata. Dalam konteks ini 
pegangan fahaman beragama adalah bersumberkan daripada Rahib-rahib yang dikatakan 
mendapat ilham dari tuhan dewa-dewi samada Dewa Rama, Dewa Sita, Dewa Siva dan yang 
seumpamanya. 
Ketika Islam tersebar luas di Semenanjung Arab hingga ke Eropah dan juga ke Asia, 
maka banyaklah mubaligh-mubaligh Islam dari kalangan orang-orang Arab dan bukan 
Arab yang datang membawa agama Islam ke sebelah Asia Tenggara sebagai pedagang. 
Dari situ Islam mula bertapak dengan kuatnya di negeri-negeri bawah angin ini. 

Gejala isma-isma yang tidak sihat pada waktu itu beransur-ansur hilang 
kegemilangannya bahkan di sesetengah tempat, umpamanya Acheh isma-isma tersebut telah 
di benteras sehingga ke akar umbinya. Inilah hasil daripada tarbiah dan didikan 
mubaligh-mubaligh dan para Daei Islam yang benar-benar alim lagi sufi. Kehadiran 
mubaligh-mubaligh tersebut seumpama membawa sirna kegemilangan dan kecemerlangan 
kepada penduduk tempatan sehingga pada satu ketika Acheh  mendapat jolokan sebagai 
Serambi Mekah. 
 
Setelah sekian lama gejala pemujaan jampi serapah hilang, akhirnya ia timbul semula 
setelah Portugis, Belanda, Spanyol, Perancis, Amerika dan Inggeris berusaha menakluki 
 Asia Tenggara dengan memperkenalkan agama Kristian di samping perdagangan yang 
menyebabkan orang Islam bangun menentang mereka. Pada suatu ketika Belanda telah 
membunuh lebih daripada 6,000 Ulama Islam di Tanah Jawa. Pada ketika itu ulama 
merupakan tokoh pemimpin yang utama dalam semua aktiviti harian bermula dari aspek 
agama, sosial dan kemasyarakatan, ketenteraan hinggalah kepada perubatan dan 
sebagainya. Mereka inilah yang banyak memainkan peranan penting dalam menggerakkan 
penentangan terhadap penjajahan barat, kerana merekalah yang terlebih dahulu 
mengenali erti hidup beragama serta beramal dengannya, lebih dahulu merasai bahang 
campurtangan asing, lebih dahulu menghidu bau najis Mughalazah penjajahan dalam 
kebudayaan, tipu daya pemerintahan dan tipu daya dalam ketenteraan dan sebagainya ke 
atas negerinya dan anak-anak bangsanya. 

Akibat daripada peristiwa itu, maka saki baki pahlawan Islam yang hilang pedoman telah 
 cuba meneruskan perjuangan menentang Belanda dan Inggeris dengan kekuatan dan 
keilmuan apa saja yang ada pada mereka asalkan mereka mampu. Dalam keadaan terdesak 
itu mereka berusaha memperolehi daya kekuatan yang yang luar biasa melalui 
amalan-amalan cara hulubalang, wirid-wirid, jampi serapah dan yang seumpama dengannya, 
 melalui kaedah biasa dan setengah daripada mereka melalui Uzlah ( bertapa dan riadah 
), maka datanglah pula jembalang-jembalang daripada Jin samada Jin Islam atau  Jin 
Kafir yang berhubung dengan mereka, dengan cara Tanasukh Aruah ( penjelmaan ke 
dalam diri ), istidraj, sihir atau silap mata yang menolong mereka menghasilkan 
hajat mereka, yang pada sangkaan mereka adalah malaikat-malaikat atau wali-wali atau 
Nabi Khaidir yang telah datang berhubung dengan mereka. 

Sementara itu di Tanah Jawa timbul pula fahaman Wahdatu Ujud yang tidak dapat 
membezakan di antara Wahdatul Ujud Marhumah ( dalam bab Sufi ) dengan  Wahdatul 
Ujud Mazmumah ( dalam I’tiqad di panggil Hulluliah, Mulhid, Zindik )  sehingga 
tertegaklah kerajaan yang seumpama itu, iaitu kerajaan Mataram. Fahaman ini adalah 
hasil daripada pengaruh Syiah. Bermula dari sinilah wujud semula berbagai-bagai 
rupa bentuk amalan kerohanian, wirid-wirid dan jampi serapah yang menyeleweng dari 
aqidah syari’at Ubudiah Islamiah yang sebenar ke hadrat Allah seperti yang 
dibentangkan oleh ulama-ulama terdahulu yang mahir dan ahli pada babnya di dalam 
kitab-kitab karangan mereka. 

Terdapat juga dari golongan ini yang memesongkan amalan-amalan mereka bagi 
kepentingan diri, dengan tujuan : 

1. Langkah mempertahankan diri bagi mendapatkan kemegahan dunia 
 ( hanya kepada bangsa semata-mata ) 
2. Amalan-amalan kebatinan dalam menuntut kemegahan. 
3. Perubatan ( bomoh, tok pawang, tok bidan dan sebagainya ) 
4. Berlagak jadi tok sufi ( wali ) yang sentiasa mendapat jazbah ketuhanan. 
 
Dari sini merebaklah amalan -amalan karut yang mendapat kekuatan luar biasa daripada 
bantuan Jin-Jin. Maka ramailah pahlawan-pahlawan Melayu mengambil amalan-amalan 
ini dengan tujuan untuk mempertahankan diri sendiri dan untuk menewaskan musuh di 
samping untuk kepentingan masyarakat sekitarnya. Akhirnya mereka telah lupa kepada 
ajaran-ajaran agama yang telah disampaikan kepada mereka, lalu mereka lebih 
mementingkan kekuatan material dan kebendaan semata-mata daripada kepentingan 
akhirat. Lebih jahat lagi, mereka menjadikan adat resam keturunan ke dalam syariat 
agama Islam sebagai satu amalan yang dimestikan, walaupun terang-terang amalan itu 
menyalahi ajaran Islam, samada dari segi Fiqh, Akidah, dan Akhlak. 
 
 
 --------------------------------------------------
 KEPERCAYAAN ORANG-ORANG MELAYU SEBELUM KEDATANGAN ISLAM 

-----------------------------------------------------

Sebelum kedatangan Islam ke Tanah Melayu, anutan masyarakat Melayu pada ketika itu, 
boleh di bahagikan kepada tiga kumpulan agama yang terbesar iaitu :- 

1. Agama Buddha Puja Dewa 
2. Agama Hindu Puja Dewi 
3. Amalan orang-orang Asli. ( Animisme ) 

Orang-orang Asli sangat kuat berpegang kepada berbagai-bagai kaedah pemujaan Jin 
sehingga Tok-tok Batin orang Asli di ukur akan kehebatan diri mereka, dengan had 
ukuran panjang rambut di kepala mereka. 

Percantuman 3 puak ini samada melalui nikah kahwin atau seumpamanya menghasilkan suatu 
 kemantapan yang kukuh dalam adat resam dan istiadat kebudayaan orang Melayu, di 
samping membuahkan pelbagai rupa bentuk ilmu, amalan dan kaedah pemujaan  dengan 
tujuan untuk mendapatkan sesuatu perkara yang luar biasa dan mencarik adat, 
berlumba-lumba untuk menjadi jaguh atau orang yang paling handal di kalangan mereka, 
untuk bermegah-megah, gagah, orang yang paling berkuasa, orang yang paling di hormati, 
di segani dan sebagainya. (Lihat carta amalan-amalan Khurafat ) 

Islam datang ke Asia Tenggara samada melalui Negeri China, Yaman, Parsi atau India dan 
bertapak kukuh sehingga lebih kurang 200 tahun sahaja. Selepas itu masuklah pula 
pengaruh agama Kristian melalui penjajahan kuasa-kuasa Barat. Manakala di dalam 
masyarakat Islam sendiri pula telah di pengaruhi oleh pengaruh-pengaruh Rafidiah, 
Kharijiah, Qadariah, Jabariah dan sebagainya sehingga menimbulkan berbagai-bagai 
kefahaman dan aliran dalam mempraktikan ajaran Islam. Keadaan ini menyebabkan 
sesetengahnya pula terjerumus kedalam gaung kesesatan berikut : 

1. Bida’ah Dholalah yang Karohah dan Bida’ah yang haram dalam Syariat 
2. Berada dalam salah satu daripada 72 puak yang sesat lagi menyesatkan dalam bab 
Aqidah. 
3. Berada dalam salah satu daripada 13 puak yang sesat lagi menyesatkan dalam bab Sufi 

Daripada pecahan di atas maka wujudlah berbagai-bagai kelompok masyarakat Melayu 
yang mempunyai fahaman dan amalan masing-masing . Dari situ lahirlah amalan-amalan 
yang di panggil amalan "Kebatinan ´ atau " Ilmu Hakikat " ( Ilmu Isi ) yang 
meninggalkan amal syariat sehinggakan sembahyang hanyalah dengan niat sahaja. 
Puak-puak yang sesat ini dapat di lihat menerusi amalan yang mereka lakukan dalam 
menunaikan ibadat kepada Allah. 

Ringkasnya apa jua amalan yang tidak mengikut garis panduan Al-Quran, Hadis 
Rasullullah s.a.w, Ijma dan Qias adalah termasuk dalam salah satu daripada 
fahaman-fahaman yang sesat daripada tiga kelompok besar di atas. 

Jenis Amalan Beragama Orang-Orang Melayu Sebelum Islam. 

Pada dasarnya amalan beragama orang-orang Melayu sebelum kedatangan Islam bolehlah 
dibahagikan kepada tiga kepercayaan yang besar iaitu :- 

1. Orang-orang Melayu yang beragama Buddha Puja Dewa 
2. Orang-orang Melayu yang beragama Hindu Puja Dewi 
3. Orang-orang Melayu yang berpegang dan beramal dengan amalan orang-orang Asli. ( 
Animisme ) 

Akibat dari ajaran dan pegangan mereka itu lahir dan wujudlah berbagai-bagai bentuk 
kebudayaan dan adat resam mengikut jenis agama dan kepercayaan yang mereka anuti. 
Kedatangan Islam ke Nusantara selepas itu telah berjaya membasmi kepercayaan karut 
dalam masyarakat Melayu pada ketika itu. Namun tidak semua masyarakat Melayu yang 
mahu meninggalkan kepercayaan mereka secara keseluruhan dan sehingga ke hari ini, 
kita masih dapat melihat betapa amalan Khurafat itu masih tegak dan tetap hidup 
dalam adat resam dan kebudayaan Melayu terutamanya dalam majlis perkahwinan, 
kematian, perbomohan dan perbidanan, latihan pertahanan diri dan sebagainya. Di 
samping itu kepercayaan kepada benda-benda keramat seperti keris, kubur, pokok besar, 
batu dan sebagainya begitu kuat sehingga dapat di lihat sesetengah orang Melayu yang 
masih menjaga dan menyimpan dengan baik keris pesaka sejak turun temurun, yang 
dikatakan sebagai "Penjaga keluarga." 

Kepercayaan seperti ini ada hubungannya dengan asal-usul orang Melayu yang 
kebanyakannya berasal dari Kepulauan Indonesia yang memang terkenal pada suatu masa 
dahulu dengan adat dan kepercayaan Hindu serta Buddha. Walaupun Islam mula bertapak 
di Mataram, Majapahit dan seluruh Kepulauan Jawa namum sisa-sisa peninggalan Hindu 
dan Buddha masih kuat dalam pegangan mereka. 

Di Semenanjung Malaysia sendiri terdapat berbagai keturunan seperti Melayu, Bugis, 
Mendiling, Rawa, Jawa, Banjar, Petani, Siam dan sebagainya dan terdapat juga yang 
berasal dari keturunan orang-orang Asli. Setelah memeluk Islam mereka telah membawa 
adat resam masing-masing di dalam agama Islam. Walaupun mereka berbeza dari segi suku 
keturunannya, namun mereka masih lagi tidak terlepas dari adat resam Hindu dan 
percampuran dengan adat dan amalan orang Asli. 

Amalan-amalan kuno seperti puja tanduk lembu/kerbau, hantaran perkahwinan, sireh 
junjung, nasi tinggi, kelapa-garam-gula dan sebagainya, lenggang perut, kenduri 
40/100 hari selepas kematian, sembelih ayam semasa buka gelanggang latihan 
pertahanan diri, sangkak/ancak untuk jamu Jin dan sebagainya adalah contoh amalan 
yang ada hubungan dengan pengaruh Hindu dalam adat resam orang-orang Melayu. Begitu 
juga adat resam, tingkah laku orang-orang asli sebelum Islam di ambil sebagai adat 
resam atau sebagai cara beragama yang mesti didahulukan, di tokok tambah lagi dengan 
redha dan lahapnya kita menerima membabi buta pengaruh kebudayaan penjajah yang 
memang merupakan suatu perancangan jangka panjang Yahudi dan Kristian khasnya untuk 
membunuh keperibadian muslim orang-orang Melayu yang berpegang teguh dengan agama 
Islam. 

Sehingga kini amalan-amalan tersebut masih lagi hidup subur, walaupun telah 
berkali-kali seruan dakwah sampai kepada mereka supaya meninggalkan amalan tersebut, 
namun bagi sesetengah daripada mereka itu telah beranggapan bahawa adat-adat tersebut 
seolah-olah sebahagian daripada ajaran Islam yang mereka anuti. Maka dengan sebab 
itulah mereka telah mencampuradukkan antara ajaran Islam yang suci ini dengan adat 
resam yang karut lagi menyesatkan itu, yang semata-mata mengikut khayalan, 
kebijaksanaan pemikiran dan tahsinul ‘aqli  mereka semata-mata sahaja.. 
 
Perkara Luar Biasa Yang Mencarik Adat 

Allah telah menganugerahkan kepada manusia khusus dan awam 8 perkara luar biasa yang 
mencarit adat  yang boleh berlaku ke atas manusia. Perkara luar biasa itu bolehlah 
dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu, 4 perkara yang di puji dan 4 perkara yang di keji 
dan menyalahi ajaran Islam. Ramai daripada kalangan orang Islam sendiri yang terkeliru 
 tentang konsep dan perbezaan perkara-perkara tersebut, kadang-kala masyarakat tidak 
dapat membezakan yang mana baik dan yang mana mesti dijauhi. Bagi menjelaskan 
kekeliruan itu maka diperturunkan serba ringkas tentang perkara-perkara tersebut, 
agar pembaca semua dapat membuat penilaian dengan sebaik-baiknya. 

Empat Perkara Yang Di Puji 

1.  Irhas. 

Irhas ialah perkara luar biasa yang di anugerahkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi dan 
rasul-rasul semasa baginda masih kecil. Contohnya seperti Nabi Isa boleh bercakap 
semasa baginda masih dalam buaian. Perkara ini tidak menjadi kekeliruan kerana Nabi 
dan rasul telah tiada pada masa sekarang. 

2.  Mukjizat. 

Mukjizat ialah suatu perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah hanya kepada 
Nabi-Nabi dan rasulnya sahaja bagi melancarkan usaha rasul-rasul tersebut menyampaikan 
dakwah dan risalah Allah. Contohnya seperti Mukjizat Nabi Sulaiman yang boleh 
memahami bahasa semua binatang. 

3.  Karamah. 

Karamah ialah suatu perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada orang-orang 
mukmin yang berakhlak rasul dan benar-benar berpegang dengan ajaran Islam zahir dan 
batin. Hal ini adalah perkara biasa bagi Mereka. Karamah merupakan suatu kemuliaan 
yang Allah kurniakan kepada diri zahir dan batin hamba-hambanya yang arif tentang 
Allah ( Arifbillah ) . 

Mereka ini adalah merupakan orang-orang yang alim dan sentiasa beramal soleh. Mereka 
mahir sekurang-kurangnya tentang ilmu fardhu Ain, Usuluddin, Fekah dan tasauf serta 
mereka sentiasa beramal dengannya pada setiap masa dan kelakuan. Ikatan diri mereka 
sentiasa dengan Allah tanpa dapat dipengaruhi oleh alam sekeliling. Mereka dimuliakan 
oleh ahli di langit dan diperhinakan oleh kebanyakan ahli di bumi. 

4.  Maunah. 

Maunah ialah perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada orang mukmin awam yang 
soleh, yang apabila di timpa sesuatu musibah atau hal ke atas dirinya, mereka terus 
melipat gandakan pergantungan dan keimanan kepada Allah serta memantapkanya melalui 
berbagai-bagai wirid, jampi dan doa serta amalan-amalan sunat yang lain. 

Maunah ini merupakan satu kemuliaan yang Allah kurniakan kepada diri zahir dan 
batin hamba-hambanya yang soleh. Mereka arif tentang ilmu fardhu Ain, Usuluddin, 
Fekah dan tasauf tetapi kemampuan beramal mereka adalah terhad. Apabila berlaku 
sesuatu hal ke atas diri mereka samada mutlak dari Allah atau yang bersangkut paut 
dengan manusia, mereka terus melipatgandakan pergantungan diri dan keimanan kepada 
Allah serta memantapkan lagi dengan berbagai-bagai wirid, jampi, doa dan segala 
amalan sunat. Mereka tidak merasa sedih atau kecewa sekiranya permintaan mereka tidak 
ditunaikan oleh Allah. 
 

Empat Perkara Yang Di Keji 

Perkara luar biasa yang di keji oleh Allah ialah perkara luar biasa yang berlaku ke 
atas orang biasa melalui pertolongan selain daripada Allah. Contohnya melalui 
pertolongan khadam-khadam yang terdiri daripada Jin dan Syaitan dan sebagainya. 
Perkara luar biasa jenis ini mestilah di jauhi oleh setiap orang Islam kerana ianya 
sesat dan menyesatkan. Perkara-perkara tersebut ialah :- 

1.  Istidraj 

Istidraj ialah perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada mereka yang 
berpura-pura beramal dengan amalan soleh, walaupun diri mereka mahir dengan fardhu 
ain, Usuluddin, fekah dan tasauf. Mereka berbangga dengan perkara luar biasa yang 
berlaku ke atas diri mereka sedangkan mereka mengetahui punca sebenar datangnya 
perkara luar biasa tersebut. Lazimnya golongan ini terikat dengan perjanjian serta 
mewujudkan pantang-larang yang selari dengan hukum syarak. Ini kerana 
khadam-khadam mereka adalah terdiri daripada golongan Jin Islam samada yang soleh, 
fasik atau terdiri daripada Jin yang kafir. 

Setiap amalan wirid, jampi dan doa itu ada penjaganya (Khadam). Orang yang beramal 
dengan kaedah ini kebiasaannya mempunyai suatu perasaan tidak baik yang telah 
tersemat dalam diri mereka. Antara matlamat mereka ialah :- 

 a) Ingin di puja.                             b) Ingin 
dikunjungi oleh orang ramai 
 c) Cinta kepada pangkat dan kebesaran          d) Ingin mendapatkan harta 
dan kuasa 

Golongan khadam ayat dari golongan puak rohani alam rendah  memang dijadikan Allah 
untuk menyukakan golongan yang seumpama itu dengan beberapa perkara luar biasa. Mereka 
pada zahirnya kelihatan seperti orang yang beriman dan sentiasa menjaga syariat 
Islam serta berakhlak Rasul tetapi sebenarnya mereka beramal dengan perkara-perkara 
kufur dan telah terjun ke lembah kekufuran, samada mereka sedari atau tidak. 

Punca kesesatan golongan ini ialah apabila rohani-rohani alam yang rendah mengunjungi 
mereka dalam tidur ataupun semasa jaga, dengan rupa atas nama-nama orang-orang soleh 
samada yang masih hidup ataupun yang telah mati atau mereka membuat Tajalli 
ketuhanan. Lazimnya mereka dibebankan dengan beberapa syarat yang menepati hukum 
syarak untuk diamalkan sebagai syarat perjanjian persahabatan dalam semua kelakuan 
melalui lidah, anggota dan hati, di semua tempat, waktu dan masa. Maka bermula di 
saat itu diri mereka berada di dalam Syirik Uluhiyyah dan segala rupa bentuk amalan 
syariatnya tidak ada nilai di sisi Allah. 

Mereka sebenarnya mengetahui dari mana datangnya zahir perkara luar biasa pada 
perkataan, perbuatan dan kasad hati, tetapi mereka enggan meninggalkan amalan tersebut 
kerana mereka ingin menjadi jaguh dalam bidang perubatan dengan mengadakan beberapa 
keajaiban dari berbagai-bagai jenis ubatan, kaedah perubatan dan sebagainya. 
Kadang-kadang melalui langkah mempertahankan diri. Mereka juga terjebak dalam 
permainan tunjuk kuat kebatinan supaya mereka di anggap orang yang paling makbul 
doanya atau paling keramat. Jika dia seorang ulama, maka dia inginkan supaya di 
kunjungi, di puja dan di hormati sebagai seorang Ahlillah secara mutlak, sedangkan 
dalam masa yag sama dia akan terasa hina dan hilang kewibawaan sebagai ulama, jika 
tiada pada dirinya, nyata beberapa perkara yang luar biasa. 

2.  Sihir. 

Sihir ialah perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada orang-rang Islam yang 
durhaka (‘asi ) yang tidak faham aqidah, syariat dan ubudiah serta tidak beramal 
dengannya dan orang-orang yang fasik. Sihir juga diberikan oleh Allah kepada 
pendita-pendita bukan Islam samada Yahudi, Buddha, Nasrani, Majusi dan yang seumpama 
dengannya. Sihir ini terjadi melalui pertolongan daripada rohani Jin Islam yang fasik 
dan Jin-Jin yang kafir melalui perjanjian tertentu. Kebiasaannya golongan ini terikat 
 dengan perjanjian dan mengadakan jamuan yang harus dan haram di sisi Syarak. Mereka 
 mendapat perkara yang luar biasa ini adalah melalui pertolongan kumpulan Jin Islam 
yang fasik dan daripada Jin yang kafir. 

Golongan orang Islam yang mendapat perkara luar biasa melalui kaedah ini selalunya 
sentiasa bergelumang dengan kejahatan dalam semua hal. Golongan ini sebenarnya Mulhid 
dan Zindik dalam bab aqidah. Selalunya mereka akan mengadakan berbagai cara atau 
upacara yang berselindung di sebalik ajaran Islam. Antara mereka yang termasuk dalam 
golongan ini ialah :- 

a) Kumpulan Hassan Anak Harimau 
b) Wali Suci 
c) Budi (Buddha) Suci 
d) Batin Sakti 
e) Hakikat Insan 
f) Pati Geni 
g) Fahaman Wahdatul Ujud dalam I’itiqad 
h) Baginda Mukhtar 
i) Lain-lain kumpulan yang tumbuh bagaikan cendawan di negara ini. 
 
3.  Silap Mata. 

Silap Mata adalah perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada orang-orang Islam 
yang fasik dan juga kepada orang-orang kafir, melalui pertolongan daripada Jin kafir. 
Oleh itu mereka juga terikat dengan perjanjian dan membuat perkara-perkara yang 
diharamkan oleh hukum syarak. 
 
4.  Sya’wazah. 

Sya’wazah ialah perkara yang di kurniakan oleh Allah, yang berlawanan sama sekali 
daripada kehendak asal. Kebiasaannya perkara ini Allah berikan kepada golongan yang 
angkuh daripada orang-orang kafir. Misalnya apabila mereka meminta sesuatu yang baik, 
tetapi Allah kurniakan dengan sesuatu kejahatan yang berlipat ganda. 
 
 

 --------------------------------------------------------------------------------

BALA TENTERA ALLAH. 

--------------------------------------------------------------------------------

Allah mempunyai bala tenteraNya yang tersendiri yang terdiri daripada sekelian 
makhluknya samada daripada manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang di lautan, 
daratan dan yang seumpama dengannya seperti angin, api dan segala carkawala di angkasa 
raya. Bala tentera Allah tersebut terbahagi kepada beberapa kumpulan yang akan 
diperintahkan oleh Allah untuk membantu manusia apabila dikehendakiNya. 

Antara bala tentera Allah tersebut adalah terdiri daripada :- 

A.  Bala Tentera alam atas yang terdiri daripada seluruh malaikat alam tinggi. 
 
Bala tentera ini apabila diperintahkan oleh Allah untuk menolong para nabi dan 
rasul-rasul, maka pertolongan yang menzahirkan perkara yang luar biasa itu akan 
dinamakan sebagai Mukjizat. Manakala pertolongan yang menzahirkan perkara luar biasa 
yang terjadi kepada nabi dan rasul semasa kecil pula, dinamakan sebagai Irsad. Bentuk 
pertolongan tersebut samada melalui lidah, anggota, kasad hati atau melalui 
ketiga-tiga bentuk tersebut secara sekali gus. 
 
Jika mereka menjadi penolong kepada ulama-ulama dan orang-orang soleh yang arif 
billah ( iman, syariat dan akhlak mereka menepati sebagaimana iman, syariat rasul 
zahir dan batin ) maka pertolongan tersebut dinamakan sebagai Keramat. 
 
Perkara luar biasa yang berlaku kepada ulama-ulama dan orang-orang saleh yang 
apabila, mereka di timpa bala dan musibah, maka mereka melipat gandakan ubudiah dan 
pergantungan kepada Allah dengan penuh ikhlas diri dan amalan mereka, maka perkara 
luar biasa tersebut dinamakan sebagai Maunah. 

B.  Bala tentera Allah Alam rendah 

Bala tentera Allah alam rendah pula adalah terdiri daripada sekelian rohani jin-jin 
Islam yang soleh dan jin-jin Islam yang fasik dan kafir serta semua manusia dan 
makhluk Allah yang lain yang menghuni alam ini, seperti haiwan, tumbuhan, angin, batu 
dan sebagainya 

Manakala rohani Jin Islam yang alim dan soleh daripada alam rendah yang apabila 
diperintahlan oleh Allah datang memberi pertolongan kepada manusia yang alim dan 
soleh yang wujud dalam diri mereka itu sifat-sifat mazmumah, maka pertolongan 
tersebut dinamakan sebagai Istidraj. Perkara luar biasa tersebut dinamakan sebagai 
istidraj kerana rohani jin Islam yang soleh tersebut akan mengenakan beberapa syarat 
 yang menepati hukum syarak sebelum memberi pertolongan tersebut. 
 
Jika rohani jin Islam yang fasik atau jin kafir diarah memberi pertolongan kepada 
manusia Islam yang fasik atau manusia yang pura-pura beriman atau yang seumpama 
dengannya pula dinamakan sebagai sihir atau silap mata, kerana mereka mengenakan 
beberapa syarat yang harus pada hukum syarak. 
 
Jika jin -jin yang kafir atau anak keturunannya diperintahkan memberi pertolongan 
kepada manusia yang kafir yang terdiri daripada rahib-rahib, padri-padri, sami-sami 
atau yang seumpama dengannya, maka pertolongan tersebut dinamakan sebagai silap mata 
atau sihir peringkat tinggi, kerana mereka mengenakan syarat-syarat yang haram pada 
hukum syarak. 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------

JIN 

--------------------------------------------------------------------------------

Makna Jin. 

Jin adalah satu nama jenis dan dalam bahasa Inggeris di sebut Ginie - perkataan 
tunggalnya " Jinny " yang bermaksud  yang tersembunyi, yang tertutup atau yang 
gelap pekat. 

Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang Jin. Antaranya :- 

1. Surah Al-Hijr ayat 26 - 27 : 

Yang bermaksud : Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari tanah liat 
yang kering kontang yang berasal dari lumpur hitam yang di beri bentuk dan Kami telah 
ciptakan Jin sebelum di ciptakan manusia daripada api yang sangat panas. 

2. Surah Ar-Rahman ayat 15 : 

Yang bermaksud : Dia ( Allah ) menciptakan Jann ( Jin ) dari nyalaan api ( Pucuk 
api yang menyala-nyala atau Maarij ) 

3. Surah Al-‘Araf ayat 12 : 

Yang bermaksud : " Engkau ciptakan aku ( kata Iblis ) dari api sedangkan ciptakan 
dia ( Adam ) dari tanah. 

4. Dari Hadis Nabi s.a.w yang telah diriwayatkan oleh Muslim r.a 

Maksudnya : " Malaikat diciptakan dari cahaya, Jaan diciptakan dari lidah api 
sedangkan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan kepada kamu ( tanah ). 

Asal Kejadian Jin. 

Keterangan "Al-Maarij " 

Maarij bermaksud nyalaan api yang sangat kuat dan sangat panas bahangnya atau " 
Al-Lahab " iaitu jilatan api yang sudah bercampur antara satu sama lain iaitu merah, 
hitam, kuning dan biru. Sesetengah ulama pula mengatakan " Al-Maarij " itu ialah api 
yang sangat terang yang memiliki suhu yang amat tinggi sehingga bercampur antara 
merah, hitam, kuning dan biru. 

Sesetengah pendapat pula mengatakan Al-Maarij itu ialah api yang bercampur warnanya 
dan sama maknanya dengan " As-Samuun " iaitu api yang tidak berasap tetapi sangat 
tinggi suhu panasnya. Angin samuun yang telah sebati dengan Al-Maarij itulah Allah 
jadikan Jaan. 

Menurut suatu Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud pula menyatakan bahawa angin 
Samuun yang dijadikan Jaan itu hanyalah satu bahagian daripada tujuh puluh 
bahagian angin Samuun yang sangat panas itu. 

Dari api yang amat panas inilah Allah telah menciptakan Jin, iaitu dari sel atau atom 
atau daripada nukleas-nukleas api. Kemudian Allah masukkan roh atau nyawa padanya, 
maka jadilah ia hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jin juga di beri izin oleh 
Allah menzahirkan berbagai-bagai bentuk dan rupa yang disukai dan dikehendakinya 
kecuali rupa Rasulullah s.a.w mengikut tahap dan kemampuan masing-masing. Jin juga 
diperintahkan oleh Allah menerima syariat Islam sepertimana yang diperintahkan oleh 
Allah kepada manusia. Rupa bentuk Jin yang asal selepas di cipta dan ditiupkan roh 
itu, hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahuinya. Menurut sesetengah ulama 
rupa, tabiat, kelakuan dan perangai Jin adalah 90 peratus mirip kepada manusia. 

Asal kejadian manusia ialah campuran daripada Jisim Kathif iaitu tanah dan air, 
Jisim Syafaf iaitu campuran api dan angin dan Nurani, iaitu roh, akal, nafsu dan 
hati yang dinamakan  "Latifatur-Rabbaniah " sesuai dengan manusia sebagai 
sebaik-baik kejadian yang diciptakan Allah dan sebagai Khalifah Allah di muka bumi 
ini. Manakala kejadian Jin pula ialah campuran Jisim Syafaf iaitu campuran api dan 
angin dan Nurani iaitu roh, akal, nafsu dan hati yang sesuai dan sepadan dengan 
kejadian Jin. Manakala mahkluk-makluk lain pula Allah jadikan daripada salah satu 
unsur tersebut, contohnya, binatang yang dijadikan daripada campuran Jisim Ksayif dan 
Jisim Syafaf sahaja. Batu dan tumbuh-tumbuhan pula dijadikan daripada Jisim Kasyif 
semata-mata. Manakala Malaikat pula dijadikan daripada Nurani semata-mata. 
 
Cara pembiakan Jin. 

Manusia memerlukan masa mengandung selama sembilan bulan untuk melahirkan zuriat dan 
anak manusia juga memerlukan masa yang lama untuk matang dan menjadi baligh. 
Berbeza dengan Jin di mana, apabila di sentuh alat kelamin lelaki dengan alat 
kelamin perempuan, maka Jin perempuan akan terus mengandung dan beranak dan anak Jin 
yang baru lahir itu terus mukallaf. Begitulah keadaanya sehingga ke hari kiamat. Iblis 
pula apabila menyentuh paha kanan dengan paha kiri akan mengeluarkan 33 biji telor. 
Dalam setiap biji telor itu ada 33 pasang benihnya. Tiap-tiap pasang benih itu 
apabila menyentuh paha kanan dengan paha kiri akan keluar seperti yang terdahulu. 
Begitulah proses pembiakan Jin dan Iblis sehinggalah ke hari kiamat. 

Bunian atau lebih masyhur di kalangan orang-orang Melayu dengan panggilan orang 
Ghaib pula ialah hasil campuran lelaki atau perempuan Jin dengan lelaki atau 
perempuan dari kalangan manusia. Anak yang terhasil daripada percampuran itu dikenali 
dengan nama Bunian. Perangai dan tingkah laku serta rupa bentuknya orang Bunian ini 
 dalam beberapa perkara mengikut manusia dan dalam beberapa perkara pula mengikut 
Jin. 

Jika asal usul datuk manusia ialah Nabi Adam, maka asal usul datuk Jin pula ialah " 
Jaan "  yang asalnya adalah beriman kepada Allah dan melahirkan keturunan yang 
beriman. Selepas itu terdapat pula dari keturunan Jaan yang kufur dan melahirkan pula 
keturunan yang kufur. Anak cucu Jaan yang asal beriman itu ada yang kekal dalam iman 
dan ada pula yang kufur dan ada pula yang kembali beriman kepada Allah. 
 
Agama puak-puak Jin. 

Jin Juga seperti manusia, iaitu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang soleh, ada 
yang tidak soleh, ada yang alim lagi mukmim, ada ada yang kufur, ada yang murtad, 
fasik dan zalim, ada yang masuk syurga dan ada yang dihumbankan oleh Allah ke dalam 
neraka di hari akhirat kelak. 

Majoriti puak-puak Jin terdiri daripada golongan Jin kafir. Golongan Jin kafir ini 
kebanyakanya beragama Yahudi, Kristian, Komunis dan sangat sedikit daripada mereka 
yang beragama Buddha dan Majusi. Terdapat juga golongan Jin yang tidak beragama. 
Golongan Jin yang memeluk Islam hanyalah sedikit bilangannya dan terdiri daripada 
golongan manoriti jika di bandingkan dengan keseluruhan bilangan Jin. 

Seperti juga manusia biasa, Jin juga berada dalam tingkat-tingkat iman, ilmu dan 
amalan yang tertentu berdasarkan kepada keimanan dan amalan mereka kepada Allah. 
Antaranya ada Jin Islam yang bertaraf awam sahaja , Jin Islam yang di tingkat iman 
Khawas dan Jin Islam yang berada ditingkat iman yang Khawasil-Khawas. 

Walaupun Jin Islam yang paling tinggi imannya dan paling soleh amalannya serta paling 
luas serta banyak ilmunya , tetapi masih ada pada diri mereka sifat-sifat mazmumah 
seperti takbur, riak, ujub dan sebagainya, tetapi mereka mudah menerima teguran dan 
pengajaran. Mungkin inilah yang sering diperkatakan bahawa " sebaik-baik Jin itu ialah 
sejahat-jahat manusia yang fasik. " Tetapi yang berbezanya manusia yang paling jahat 
susah menerima pengajaran dan teguran yang baik. 

Golongan Jin Islam yang awam dan Jin kafir suka merasuk manusia yang awam dengan  
berbagai-bagai cara, kerana pada pandangan mereka manusia-manusia yang awam itu 
bukanlah manusia sebenarnya, sebaliknya adalah rupa seekor binatang. Manusia yang 
Khawas dan Khawasil-Khawas tidak dapat di rasuk oleh Jin, bahkan Jin pula akan 
datang kepada mereka untuk bersahabat. 
 
Rupa Bentuk Jin. 

Pada asasnya rupa bentuk Jin tidaklah banyak berbeza daripada rupa bentuk manusia, 
iaitu mereka mempunyai jantina, mempunyai hidung mata, tangan, kaki, telinga dan 
sebagainya, sepertimana yang di miliki oleh manusia. Pada dasarnya 80 hingga ke 90 
peratus Jin menyerupai manusia. Cuma yang berbezanya fizikal Jin adalah lebih kecil 
dan halus daripada manusia. Bentuk tubuh mereka itu ada yang pendek, ada yang 
terlalu tinggi dan ada bermacam-macam warna, iaitu putih, merah biru, hitam dan 
sebagainya. Jin yang kekal dalam keadaan kafir dan Jin Islam yang fasik itu mempunyai 
rupa yang huduh dan menakutkan. Manakala Jin Islam yang soleh pula mempunyai rupa 
paras yang elok. 

Menurut sesetengah pendapat tinggi Jin yang sebenarnya adalah kira-kira tiga hasta 
sahaja. Pengetahuan  mereka lebih luas dan umurnya tersangat panjang dan ada yang 
beribu tahun umurnya. Kecepatan Jin bergerak adalah melebihi gerak cahaya dalam 
satu saat. Memandangkan Jin adalah terdiri daripada makluk yang seni dan tersembunyi, 
tidak zahir seprti manusia dan tidak sepenuhnya ghaib seperti Malaikat, maka ruang 
yang kecil pun boleh di duduki oleh berjuta-juta Jin dan ianya juga boleh memasuki dan 
menghuni tubuh badan manusia. 

Jumlah Jin terlalu ramai sehingga menurut sesetengah pendapat bilangannya ialah jumlah 
semua manusia daripada Nabi Adam hingga ke hari kiamat di darab dengan 
haiwan-haiwan, di darab dengan batu-batu, di darab dengan pasir-pasir dan semua 
tumbuh-tumbuhan. Itu pun baru satu persepuluh daripada jumlah keseluruhan Jin. 
Manakala jumlah keseluruhan Jin ialah satu persepuluh daripada jumlah keseluruhan 
Malaikat. Jumlah keseluruhan Malaikat hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih 
mengetahuinya. 

Alam kediaman Jin ialah di lautan, daratan,  di udara dan di Alam Mithal iaitu 
suatu alam di antara alam manusia dan alam malaikat. Jika di berikan oleh Allah 
kepada kita melihat Jin, sudah tentulah kita akan melihat jarum yang dijatuhkan dari 
atas tidak akan jatuh ke bumi , tetapi hanya jatuh di atas belakang Jin, disebabkan 
terlalu banyaknya jumlah mereka. 

Sebab itulah orang-orang tua kita selalu berpesan supaya anak-anak segera balik ke 
rumah apabila telah tiba waktu maghrib dan pintu serta tingkap rumah mesti di tutup, 
supaya tidak dimasuki oleh Syaitan dan Iblis. Sebagaimana sebuah Hadis yang telah 
diriwayatkan oleh  Imam Bukhari daripada Rasulullah s.a.w yang bermaksud : " Apabila 
 kamu menghadapi malam atau kamu telah berada di sebahagian malam maka tahanlah 
anak-anak mu kerana sesungguhnya syaitan berkeliaran ketika itu dan apabila berlalu 
sesuatu ketika malam maka tahanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu rumahmu serta 
sebutlah nama Allah, padamkan lampu-lampu mu serta sebutlah nama Allah, ikatlah 
minuman mu serta sebutlah nama Allah dan tutuplah sisa makanan mu serta sebutlah nama 
Allah ( ketika menutupnya ) " 

Hadis di atas bermaksud bahawa Jin dan Syaitan akan tidur di waktu siang dalam cahaya 
dan sinar sehingga menjelang petang, di mana pada waktu itu mereka berkeliaran 
mencari rezeki dan makanan, baik lelaki maupun perempuan, samada yang dewasa atau 
kanak-kanak. 
 
Melihat Jin. 

Pada prinsipnya Jin tidak boleh di lihat, di sentuh dan di dengar oleh manusia 
dalam bentuk yang asal sebagaimana ianya diciptakan, kecuali dalam keadaan-keadaan 
tertentu, Jin boleh di lihat dalam rupa bentuk yang diingininya. Jin juga boleh di 
lihat oleh manusia dalam keadaan sihir atau ketika meminum air sihir atau melalui 
kemahuan Jin itu sendiri untuk memperlihatkan dirinya kepada manusia. 

Di dunia semua Jin boleh melihat manusia manakala manusia yang Khawas dan 
Khawasil-Khawas sahaja yang boleh melihat Jin selain daripada para Nabi dan Rasul. 
Manakala di akhirat pula semua manusia mukmin yang ahli syurga boleh melihat Jin 
manakala Jin yang Khawas dan Khawasil-Khawas sahaja yang boleh melihat manusia. 

Antara kelebihan Jin yang telah diberikan oleh Allah ialah kemampuannya untuk 
mengubah dirinya dalam berbagai bentuk dan rupa. Contohnya dalam peperangan Badar, 
Iblis telah menampakkan dirinya dalam bentuk seorang lelaki dari Bani Mudlij  dan 
Syaitan pula dalam rupa Suraqah bin Malik  yang datang membantu tentera musrikin 
memerangi tentera Islam. ( Iblis dan Syaitan adalah juga merupakan sebahagian daripada 
golongan Jin ). 

Dalam Sahih Bukhari juga ada meriwayatkan bahawa adanya Jin yang menampakkan 
dirinya dalam bentuk seekor ular dan membunuh seorang pemuda yang cuba membunuh ular 
tersebut. Di samping itu Jin juga boleh menampakkan dirinya dalam rupa bentuk haiwan 
yang lain seperti rupa bentuk kucing, anjing dan sebagainya. 
 
Kumpulan-kumpulan Jin. 

Jin juga seperti manusia yang inginkan keturunan dan hidup berpuak-puak. Puak dan 
kumpulan Jin terlalu banyak dan bercakap dalam berbagai-bagai loghat dan bahasa. 
Ada sesetengah ulama membahagikan Jin kepada beberapa kumpulan, antaranya kumpulan 
yang menunggu kubur, kumpulan yang menunggu gua, kumpulan yang menunggu mayat 
manusia, kumpulan yang menunggu hutan rimba, kumpulan yang menunggu bukit bukau, 
kumpulan yang menunggu air mata air, kumpulan yang menunggu tasik, kolam, teluk, 
kuala, pulau dan sebagainya. 

Jenis-jenis Jin 

Sama seperti manusia Jin juga terdiri dari pada berbagai jenis atau bangsa, antara 
yang tersohor ialah :- 

1. Iblis Bapa dan pujaan kepada semua jenis Jin, Iblis dan Syaitan.. 
2. Asy-Syaitan Syaitan-syaitan 
3. Al-Maraddah Peragu-peragu ( pewas-was ) 
4. Al-Afrit Penipu-penipu 
5. Al-A’waan Pelayan-pelayan 
6. Al-Tayyaaruun Penerbang-penerbang 
7. Al-Ghawwaasuun Penyelam-penyelam 
8. At-Tawaabi Pengikut-pengikut ( pengekor ) 
9. Al-Qurana Pengawan-pengawan 
10. Al-Ummaar Pemakmur. 

Gelaran-gelaran Jin dalam istilah orang-orang Melayu. 

Jin menurut orang-orang Melayu mempunyai beberapa nama dan gelaran menurut 
perwatakkan dan rupa bentuk penjelmaan mereka. Kebanyakan nama Jin-Jin itu 
dimulai dengan hantu. Hantu-hantu tersebut sebenarnya adalah terdiri daripada 
golongan Jin, cuma di kalangan orang Melayu, menganggap hantu itu adalah makhluk yang 
berbeza daripada Jin. Antara Jin-Jin yang popular di kalangan orang-orang Melayu 
ialah :- 

a. Hantu Raya          j.  Hantu Pontianak      s. Hantu Polong 
b. Hantu Toyol         k. Hantu Langsuir       t. Hantu Penanggal 
c. Hantu Pelesit         l.  Hantu Air           u. Hantu Bukit 
d. Hantu Kubur        m. Hantu Pari           v. Hantu Punjut 
e. Hantu Jerangkung     n. Hantu Laut          w. Hantu Bawah Tangga 
f. Hantu Galah         o. Jin Tanah            x. Hantu Kum-Kum 
g. Hantu Bungkus       p. Hantu Pocong         y. Hantu mati di bunuh 
h. Hantu Bidai         q. Hantu pari-pari        z. Hantu Kopek ( 
Tetek ) 
i. Harimau Jadian       r. Jembalang Tanah      zz. Hantu Tengelong 
 
Kerajaan-kerajaan Jin. 

Jin juga mempunyai pemimpin dan kerajaannya yang tersendiri. Antara Raja Jin alam 
bawah yang kafir ialah seperti Mazhab, Marrah, Ahmar, Burkhan, Syamhurash, Zubai’ah 
dan Maimon. Empat raja Jin Ifrit ( Jin yang paling jahat ) yang mempunyai kerajaan 
yang besar yang menjadi menteri kepada Nabi Allah Sulaiman a.s ialah Thamrith, 
Munaliq, Hadlabaajin dan Shughal. Manakala Raja Jin Alam atas yang Islam pula ialah 
Rukiyaail, Jibriyaail, Samsamaail, Mikiyaail, Sarifiyaail, ‘Ainyaail dan Kasfiyaail. 
Raja Jin yang mengusai kesemua Jin tersebut bernama THOTHAMGHI YAM YA LI.. Manakala 
Malaikat yang mengawal kesemua Jin-Jin di atas bernama Maithotorun yang bergelar 
QUTBUL JALALAH. 

Anak-anak Iblis juga mempunyai kerajaan yang besar antaranya :- 

1. Thubar Merasuk manusia yang di timpa musibah dan bala 
2. Daasim Merasuk manusia untuk menceraikan ikatan silatulrahim, rumah tangga, 
keluarga, sahabat handai, jemaah dan sebagainya. 
3. Al-‘Awar Merasuk manusia supaya meruntuhkan akhlak, berzina, minum arak, liwat, 
berjudi dan sebagainya 
4. Zalanbuur Merasuk manusia dengan api permusuhan dan pembunuhan. 

Antara Jin, Ifrit dan Syaitan serta Iblis. 

Jin, Ifrit, Syaitan dan Iblis adalah merupakan sebahagian daripada golongan Jin, cuma 
tugas dan fungsi mereka sahaja yang berbeza. Jin sebagaimana yang telah diterangkan di 
atas ialah sejenis mahkluk Allah yang tersembunyi dan tidak kelihatan oleh manusia. 
Pengetahuan mereka lebih luas dan sangat panjang usianya. Manakala Ifrit pula adalah 
daripada golongan Jin yang sangat kuat dan bijak menipu serta sangat busuk hati 
terhadap manusia. Golongan ini tersangat sombong lagi amat durhaka kepada Allah. 

Iblis dan Syaitan juga terdiri daripada golongan Jin dan mereka merupakan golongan 
Jin yang sangat sombong lagi durhaka, pengacau dan menjadi musuh utama manusia dan 
mendapat kutukan Allah sehingga ke hari kiamat. Sebagaimana  Firman Allah yang 
bermaksud : 

" Iblis menjawab : Sebab engkau telah menghukum saya dengan tersesat, saya akan 
menghalang halangi mereka dari jalan Mu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangani 
mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Engkau tak 
akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur ( taat )." 

Sesetengah ulama berpendapat bahawa Azazil itu bukanlah moyang Jin, sebenarnya 
beliau merupakan satu Jin yang paling abid dan alim di kalangan Jin yang di angkat 
menjadi ketua ahli-ahli ibadat kepada Jin dan Malaikat. Dia menjadi angkuh dan takbur 
di atas keilmuan, ketakwaan dan banyak beribadat serta asal usul kejadiannya 
berbanding dengan manusia ( Adam ). Maka dengan sifat beliau yang sombong itu Allah 
telah melaknatnya menjadi kafir dengan nama Iblis. 

Bermula dari saat itulah Iblis melancarkan gerakan permusuhan dengan manusia 
sehingga ke hari kiamat. Allah telah menjelaskan bahawa terdapat tiga jenis 
permusuhan dilakukan oleh Jin ke atas manusia iaitu :- 

1. Melalui Kejahatan ( As-Suu’ ) : iaitu berkenan dan gemar kepada dosa-dosa dan 
maksiat hati dan segala anggota tubuh badan. 
2. Kekejian ( Al-Fahsyaa’ ) : iaitu kejahatan yang lebih buruk dan jahat lagi. 
Kekejian ini adalah sebahagian daripada perkara yang membawa kepada kedurhakaan dan 
maksiat kepada Allah. 
3. Melalui pembohongan dan menipu Allah melalui perbuatan, perkataan dan nawaitu. 

Bersahabat dengan Jin. 

Ramai di kalangan orang-orang Melayu yang bersahabat dan menjadikan Jin sebagai 
pembantu dan Khadam mereka dalam membantu mereka melaksanakan tugas-tugas yang 
tertentu. Contohnya seperti Tok Bomoh, Tok Pawang, Tok Dukun, Tok Mudim, Mak Bidan, 
Mak Andam, Tukang Urut, Panglima, Hulubalang, Tok Guru latihan pertahanan diri dan 
sebagainya. Walaupun begitu tidak semua golongan di atas yang menggunakan Jin dalam 
kerja-kerja harian mereka. Tidak dinafikan terdapat juga golongan tersebut yang 
benar-benar mempunyai kemahiran semulajadi tanpa pertolongan dari Jin. 

Menurut Sheikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani dalam kitabnya Yawaqitu Wal Jawahir, bahawa 
bersahabat dan bersekedudukan dengan Jin itu sangat keji. Katanya lagi " Barang 
siapa memilih dan melebihkan sekedudukan dengan Jin daripada bersekedudukan dengan 
ulama, maka orang itu sangat jahil. Kerana yang lebih biasa bagi Jin itu adalah 
perbuatannya dan perkataannya berlebih-lebihan dan dusta jua seperti kelakuan 
manusia yang fasik. Maka orang yang berakal lari ia daripada bersahabat dan 
bersekedudukan dengan Jin, seperti larinya daripada bersahabat dan bersekedudukan 
dengan manusia yang fasik." 

Tambahnya lagi : " Tidak sekali-kali aku melihat seseorang yang bersekedudukan dengan 
Jin itu beroleh kebajikan kerana asal kejadian Jin itu adalah daripada api dan api 
itu sangat banyak geraknya. Dengan banyak gerak itu datanglah berlebih-lebihan 
perbuatan dan perkataan orang itu. 

Syeikh Muhyuddin Arabi dalam kitabnya Futuhat pula menjelaskan : " Adalah orang yang 
bersekedudukan ( bersahabat ) dengan Jin itu tidak beroleh ilmu kerana Allah. Kerana 
Jin itu sangat jahil akan Allah dan sifat-sifatNya. 

Kadang-kadang orang yang bersahabat denagan Jin itu menyangka semua perkara yang 
dikhabarkan dan di beritahu oleh Jin itu adalah daripada perkara yang berlaku di 
dalam alam itu adalah Karamah daripada Allah Taala. Sebenarnya sangkaan mereka 
tersebut adalah tidak benar sama sekali. Kerana segala pemberian Jin kepada manusia 
tentang khasiat tumbuh-tumbuhan, khasiat batu permata, akar kayu dan segala khasiat 
Isim dan huruf itu adalah merupakan salah satu bidang dalam ilmu Kimia semata-mata 
yang juga boleh di pelajari dan diketahui oleh manusia. 

Kata Syeikh Muhyuddi Arabi lagi : " Sesungguhnya ramai orang yang bersahabat dengan 
Jin akan menjadi takbur dan sombong dengan kelebihan yang dimilikinya itu. Sifat 
takbur merupakan salah satu sifat yang paling di murkai oleh Allah dan akan dimasukkan 
ke dalam Neraka seperti yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan Hadis 
RasulNya. 

Ringkasnya kita sebagai seorang Islam di tegah daripada bersahabat dan bersekedudukan 
dengan para Jin samada Islam maupun Jin kafir kerana keburukannya lebih banyak jika 
dibandingkan dengan kebaikan yang akan kita perolehi. Jin akan sentiasa merasuk dan 
mendorong manusia supaya melakukan kejahatan dan maksiat tanpa kita sedari. 

Masuknya Jin Kedalam Tubuh Manusia. 

Jin boleh merasuk dan masuk ke dalam diri manusia dengan berbagai-bagai cara dan 
manusia yang mengunakan khidmat Jin untuk melakukan pengkhianatan kepada manusia 
lain pun melalui berbagai cara. Sebagaimana sebuah Hadis Rasulullah s.a.w yang 
telah diriwayatkan oleh Sayidah Syafiyyah binti Huyay , bahawa Rasulullah pernah 
bersabda yang maksudnya : " Sesungguhnya Syaitan ( Jin ) itu berjalan dalam tubuh 
anak Adam sebagaimana darah yang mengalir dalam tubuhnya ". 

Dari Hadis di atas jelaslah bahawa Jin dapat masuk kedalam tubuh badan manusia dan 
terus sampai ke urat nadi dan darah manusia. Jin dapat berjalan dalam tubuh manusia 
seperti arus eletrik mengalir dalam kabel penyalurnya. Jin  juga dapat menguasai 
manusia sehingga ia dapat menimbulkan perkelahian sesama manusia, manusia kehilangan 
ingatan, hilang daya kemahuan dan kesedaran dan lain-lain lagi. 

Jin boleh memasuki badan manusia samada di pinta sendiri oleh manusia atau tanpa di 
sedari oleh manusia itu sendiri. Jin mendampingi dan memasuki manusia melalui salah 
satu cara yang berikut. Antaranya 

1. Melalui Khadam atau manusia itu sendiri menjadikan Jin sebagai sahabatnya. 
2. Melalui " saka Baka " 
3. Melalui Sihir yang di lakukan oleh manusia lain ke atasnya. 
4. Kerana manusia itu sendiri lalai dari mengingati Allah atau melakukan perkara 
perkara yang di larang oleh Allah, bererti mendekatkan diri untuk di kuasai oleh Jin 
dan Iffrit. 
5. Melakukan kejahatan terhadap Jin tertentu seperti menjatuhkan sesuatu benda 
berat di sesuatu tempat yang ada Jin, tanpa menyebut nama Allah sehingga    
menyebabkan kematian anak Jin, 
6.  Kerana adanya Jin lelaki yang jatuh cinta kepada seorang perempuan yang suka 
bersolek atau wanita-wanita yang suka keluar rumah untuk memperlihatkan 
kecantikannya dan tidak memakai tudung serta suka mendedahkan aurat. 
7. Melalui pengamalan jampi serapah, doa dan ayat-ayat tertentu yang boleh 
mendatangkan Jin . 

Apabila telah memasuki badan manusia, walau dengan apa cara sekali pun Jin tersebut 
 akan mendiami salah satu tempat berikut di anggota tubuh badan manusia. ( walaupun 
mereka bebas bergerak-gerak dalam badan manusia ) Antara tempat-tempat tersebut ialah 
:- 

1. Mereka berkumpul di mata kanan dan kiri. Sebab itulah jika seseorang itu membela 
atau telah dimasuki Jin dalam badan mereka, mereka tidak berani bertentang mata 
dengan orang lain. 
2. Berada di telinga kanan dan kiri, dengan itu manusia yang telah terasuk Jin tidak 
suka mendengar nasihat dan teguran yang baik serta amat suka mendengar 
perkara-perkara maksiat seperti muzik yang melalaikan dan sebagainya. 
3. Berada di mulut manusia, dengan itu manusia yang telah di masuki Jin amat suka 
bercakap benda-benda yang tidak berfaedah dan menda

___________________________________________________
GO.com Mail                  
Get Your Free, Private E-mail at http://mail.go.com ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ( Melanggan ? To : [EMAIL PROTECTED]  pada body : SUBSCRIBE HIZB)
 ( Berhenti ? To : [EMAIL PROTECTED] pada body: UNSUBSCRIBE HIZB)
 ( Segala pendapat yang dikemukakan tidak menggambarkan       )
 ( pandangan rasmi & bukan tanggungjawab HIZBI-Net         )
 ( Bermasalah? Sila hubungi [EMAIL PROTECTED]          )
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pengirim: Belut Pisang <[EMAIL PROTECTED]>

Kirim email ke