e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
             e-Santapan Harian
    Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
            e-Santapan Harian
   Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Minggu, 18 September 2016
Ayat SH: Mazmur 78:56-72

Judul: Tuhan yang Memilih Sion

Tuhan selalu memberikan anugerah-Nya yang berlimpah. Ketika kebebalan umat
Tuhan melampaui batas kesabaran-Nya, Ia mencabut anugerah-Nya. Untungnya,
murka Tuhan bersifat sementara, dan Ia pun kembali melimpahkan anugerah
yang lebih besar ke atas umat-Nya.

Tuhan bukan saja membawa umat-Nya keluar dari perbudakan Mesir, namun juga
membawa mereka masuk ke Tanah Perjanjian dan membagikan tanah pusaka kepada
dua belas suku Israel (55). Kenyataannya, bangsa Israel selalu mencobai dan
memberontak kepada Allah. Mereka murtad, berkhianat, dan menyakiti hati
Allah dengan bukit-bukit pengurbanan serta patung-patung berhala (56-58).
Bangkitlah kegemasan Tuhan dan Ia membuang kemah-Nya di Silo (60) dengan
menghukum umat-Nya (61-64). Silo merupakan tempat di mana Kemah Suci
diletakkan pada masa Yosua (Yos. 18:1) dan hakim-hakim (Hak. 18:30). Pada
masa imam Eli, Tuhan membiarkan Tabut-Nya dirampas orang Filistin. Ketika
Tabut Tuhan dibawa ke Israel, ternyata Tabut tersebut tidak dikembalikan ke
Silo melainkan diletakkan di Kiryat-Yearim (1Sam. 7:1-2). Ini membuktikan
Tuhan menolak Silo (Mzm. 78:60). Yeremia 7:12-15 menunjukkan bahwa Kemah
Pertemuan di Silo dihancurkan Tuhan. Di kemudian hari, Daud membawa Tabut
Perjanjian dari Kiryat-Yearim ke Yerusalem (2Sam. 6).

Saat murka Tuhan mereda, Ia menyatakan belas kasihan kepada umat-Nya
(67-68). Bukan berarti Tuhan menolak Efraim serta suku-suku Utara dan hanya
memilih suku Yehuda. Ia mau menyatakan bahwa diri-Nya menolak Silo dan
memilih tinggal di Gunung Sion, Yehuda.

Di sini kita melihat bahwa dalam murka-Nya yang dahsyat, Tuhan rela
membuang tempat kudus-Nya. Namun, murka Tuhan hanya sesaat. Ia memberikan
anugerah lebih besar dengan memilih Sion dan mendirikan Bait Allah di sana.
Puji Tuhan bahwa "sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati"
(Mzm. 30:6). Betapa ajaibnya Allah yang kita sembah. [IT]

e-SH versi web:http://www.sabda.org/publikasi/sh/2016/09/18/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?Mazmur+78:56-72
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/Mazmur+78:56-72

Mazmur 78:56-72

56 Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah, Yang Mahatinggi,
dan tidak berpegang pada peringatan-peringatan-Nya;
57 mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah
seperti busur yang memperdaya;
58 mereka menyakiti hati-Nya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka,
membuat Dia cemburu dengan patung-patung mereka.
59 Ketika Allah mendengarnya, Ia menjadi gemas, Ia menolak Israel sama
sekali;
60 Ia membuang kediaman-Nya di Silo kemah yang didiami-Nya di antara
manusia;
61 Ia membiarkan kekuatan-Nya tertawan, membiarkan kehormatan-Nya jatuh ke
tangan lawan;
62 Ia membiarkan umat-Nya dimakan pedang, dan gemaslah Ia atas milik-Nya
sendiri.
63 Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak dara mereka tidak
lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan;
64 imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat
menangis.
65 Lalu terjagalah Tuhan, seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan
yang siuman dari mabuk anggur;
66 Ia memukul mundur para lawan-Nya, Ia menyebabkan mereka mendapat cela
untuk selama-lamanya.
67 Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilih-Nya,
68 tetapi Ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihi-Nya;
69 Ia membangun tempat kudus-Nya setinggi langit, laksana bumi yang
didasarkan-Nya untuk selama-lamanya;
70 dipilih-Nya Daud, hamba-Nya, diambil-Nya dia dari antara
kandang-kandang kambing domba;
71 dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkan-Nya dia, untuk
menggembalakan Yakub, umat-Nya, dan Israel, milik-Nya sendiri.
72 Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, dan menuntun mereka
dengan kecakapan tangannya.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
   Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
       e-SH Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
      (e-SH) owner-i-kan-akar-santapan-har...@hub.xc.org

e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
   Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
       e-SH Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
      (e-SH) owner-i-kan-akar-santapan-har...@hub.xc.org
--- 
 
Anda terdaftar dalam i-kan-akar-santapan-harian sebagai 
[arch...@mail-archive.com] 
Untuk berhenti, silakan forward pesan ini ke 
leave-5330903-4286987.8e117bcc5e94cfd59ad540bffaa39...@hub.xc.org

Kirim email ke