e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
             e-Santapan Harian
    Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
            e-Santapan Harian
   Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Jumat, 2 Desember 2016
Ayat SH: Pengkhotbah 5:7-6:12

Judul: Keterbatasan Kekayaan

Yesus berkata, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon"
(Mat. 6:24). Mengapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus tahu bahwa uang
atau harta sering kali menjadi berhala dalam kehidupan manusia. Manusia
begitu mencintai uang sehingga bersedia berbuat apa saja demi mendapatkan
kekayaan.

Pengkhotbah adalah seorang berhikmat yang mengerti bahwa dalam banyak hal
uang dan kekayaan ada gunanya. Namun, kekayaan merupakan sesuatu yang fana
dan memiliki keterbatasannya. Misalnya, uang tidak dapat memberikan rasa
puas kepada pemiliknya. Sebaliknya, semakin seseorang memiliki uang, rasa
ketidakpuasannya semakin tinggi (9).

Di satu sisi, uang dapat membuat banyak orang hanya mau mengambil
keuntungan dari pemiliknya (10). Tidak jarang uang memberikan efek negatif
kepada pemiliknya. Misalnya, membuat ia tidak dapat tidur nyenyak (11),
atau membawa celaka bagi pemiliknya (12). Di sisi lain, uang dikatakan
barang fana karena mudah lenyap sehingga tidak dapat diwariskan kepada
anaknya (13) dan tidak dapat dibawa saat meninggal (14). Dengan demikian,
pengorbanan yang berlebihan demi mendapatkan uang membuat pemiliknya harus
hidup dalam kegelapan, kesedihan, kesusahan, penderitaan, dan kekesalan
(16). Tindakan itu sama sekali tidak sebanding dengan keuntungannya (15).

Bagi mereka yang tidak memiliki banyak uang akan berpikir bahwa jika kita
memiliki banyak harta, pasti hidup akan bahagia. Karena itu, tak jarang
manusia rela mengorbankan keluarga dan menghabiskan usia produktif untuk
mendapatkan kekayaan.

Marilah kita mendengar nasihat Pengkhotbah bahwa mengejar uang tidak selalu
memberikan keuntungan, terkadang membawa malapetaka. Jika Tuhan tidak
berkenan memberikan kekayaan, janganlah mengejarnya. Hal utama yang perlu
dikejar, yaitu "Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya" (Mat. 6:33), maka segala
sesuatu akan Tuhan tambahkan bagi kita. Apa yang saudara cari dalam hidup
ini? [IT]

e-SH versi web:http://www.sabda.org/publikasi/sh/2016/12/02/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?Pengkhotbah+5:7-6:12
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/Pengkhotbah+5:7-6:12

Pengkhotbah 5:7-6:12

 7 (5-6) Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia
banyak. Tetapi takutlah akan Allah.
 8 (5-7) Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan
hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena
pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat
yang lebih tinggi mengawasi mereka.
 9 (5-8) Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah, kalau
rajanya dihormati di daerah itu.
10 (5-9) Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa
mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Inipun sia-sia.
11 (5-10) Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang
menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain dari pada
melihatnya?
12 (5-11) Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun
banyak; tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia
tidur.
13 (5-12) Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari:
kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri.
14 (5-13) Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada
suatupun padanya untuk anaknya.
15 (5-14) Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia
akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari
jerih payahnya suatupun yang dapat dibawa dalam tangannya.
16 (5-15) Inipun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang,
demikianpun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah
berlelah-lelah menjaring angin?
17 (5-16) Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan,
mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan.
18 (5-17) Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah, kalau orang makan
minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih
payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah
kepadanya, sebab itulah bahagiannya.
19 (5-18) Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan
kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita
dalam jerih payahnya--juga itupun karunia Allah.
20 (5-19) Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia
sibuk dengan kesenangan hatinya.
 1 Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat
menekan manusia:
 2 orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan,
sehingga ia tak kekurangan suatupun yang diingininya, tetapi orang itu
tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain
yang menikmatinya! Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit.
 3 Jika orang memperoleh seratus anak dan hidup lama sampai mencapai umur
panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat
penguburan, kataku, anak gugur lebih baik dari pada orang ini.
 4 Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam
kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan.
 5 Lagipula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia
lebih tenteram dari pada orang tadi.
 6 Biarpun ia hidup dua kali seribu tahun, kalau ia tidak menikmati
kesenangan: bukankah segala sesuatu menuju satu tempat?
 7 Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya
tidak terpuaskan.
 8 Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat dari pada orang yang
bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang?
 9 Lebih baik melihat saja dari pada menuruti nafsu. Inipun kesia-siaan
dan usaha menjaring angin.
10 Apapun yang ada, sudah lama disebut namanya. Dan sudah diketahui siapa
manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih
kuat dari padanya.
11 Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah
faedahnya untuk manusia?
12 Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang
waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti
bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan
terjadi di bawah matahari sesudah dia?


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
   Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
       e-SH Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
      (e-SH) owner-i-kan-akar-santapan-har...@hub.xc.org

e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
   Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
       e-SH Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
      (e-SH) owner-i-kan-akar-santapan-har...@hub.xc.org
--- 
 
Anda terdaftar dalam i-kan-akar-santapan-harian sebagai 
[arch...@mail-archive.com] 
Untuk berhenti, silakan forward pesan ini ke 
leave-5403974-4286987.8e117bcc5e94cfd59ad540bffaa39...@hub.xc.org

Kirim email ke