Absolutely we have looked into that aspect.. however wanted to know if
there was any known issues


Thanks again for all the great answer

On Wed 11 Jul, 2018, 6:27 PM R.S., <r.skoru...@bremultibank.com.pl> wrote:

> W dniu 2018-07-11 o 06:07, Jake Anderson pisze:
> > Hi
> >
> > Has anyone moved your z hardware from z114 to z14 ?
> >
> > Any gotchas and how was your migration experience ?
> >
> > We are at zOS 2.2 with z114.
> >
>
> People gave you wise answers, however to complement it: check your PTFs.
> z/OS 2.2 should be patched to recognize z14 hardware.
> Look at Fixcat or PSP bucket.
>
> --
> Radoslaw Skorupka
> Lodz, Poland
>
>
>
>
> ======================================================================
>
>
>         --
>  Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku
> przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być
> jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś
> adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej
> przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie,
> rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie
> zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo,
> prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale
> usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub
> zapisane na dysku.
>
>  This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is
> intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be
> received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If
> you are not the intended addressee of this e-mail or the employee
> authorized to forward it to the addressee, be advised that any
> dissemination, copying, distribution or any other similar activity is
> legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by
> mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in
> your e-mail software and delete permanently this e-mail including any
> copies of it either printed or saved to hard drive.
>
>  mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa,
> www.mBank.pl, e-mail: kont...@mbank.plsąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
> XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru
> przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień
> 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi
> 169.248.488 złotych.
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
> For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
> send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
>

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

Reply via email to