جلسه عمومی گروه
*– جلسه چهارصد و بیست و چهار –*
زمان : دوشنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
مکان : دانشگاه اصفهان -  ساختمان جدید دانشکده فنی مهندسی - کلاس ۳۱
«شرکت برای عموم آزاد است»

- اخبار نرم افزار های آزاد و متن باز تیم خبری - علی عرفانی
- سمینار : بررسی و آشنایی با توزیع آرچ (Arch) - ارائه آقای حسین شفیعیان
- جلسه آزاد
_______________________________________________
Ilug mailing list
Ilug@lists.isfahanlug.org
http://lists.isfahanlug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ilug

Reply via email to