=========================================================
  INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
 _________________________________________________________
 ==================[1.116 subscriptors]===================


(Nota de premsa de la UA)
Sentència del TSJCV a favor de la Universitat d'Alacant


El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (amb la
Sentència 494 de la Secció Primera de la Sala del Contenciós
Administratiu) ha respost favorablement el recurs que va presentar la
Universitat d’Alacant, contra la supressió de l’expressió “acadèmicament
català” de la publicació del seu estatut per part del Consell de la
Generalitat.

El text de l’Estatut de la Universitat d'Alacant, aprovat pel Claustre
Universitari al juliol de 2003, establia com un dels fins de la
Universitat “potenciar el coneixement i l'ús de la llengua pròpia de la
Comunitat Valenciana, valencià segons l'Estatut d'Autonomia,
acadèmicament català, atenent a la seua consolidació i plena
normalització en tota la vida universitària” (article 2.k).

El Decret 73/2004, de 7 de maig de 2004, del Consell de la Generalitat,
pel qual s’aprovava l’Estatut de la Universitat d’Alacant, va suprimir
l'expressió "acadèmicament català". La Universitat, en defensa de
l’acord del Claustre, va presentar pel mes de juliol de 2004 un recurs
contenciós administratiu que s’ha resolt ara a favor de la Universitat.

La sentència utilitza els mateixos arguments que anteriorment el TSJ
havia fet servir per a resoldre un recurs idèntic de la Universitat
Jaume I i, també, els arguments de la Sentència 75/1997 del Tribunal
Constitucional, en què es considera que en l’exercici de l’autonomia
universitària, consagrada com a dret fonamental en l’article 27.10 de la
Constitució espanyola, la Universitat té dret a establir i usar en
l’àmbit acadèmic els termes “valencià” i “català” com a equivalents.

En conseqüència, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana declara que el Decret 73/2004 de 7 de maig del Consell de la
Generalitat, en tant que exclou la menció “acadèmicament català” de
l’article 2.k de l’Estatut de la Universitat d’Alacant, és contrari a
dret i, per tant, en aquest punt l’anul·la i el deixa sense efecte.

Alacant, 7 de juliol de 2005

Consell de Direcció de la UA


Font: Universitat d'Alacant
Enllaç al web: <http://breu.bulma.net/?l5177 >


--------


El TSJ decideix que la Universitat d'Alacant pot usar l'expressió
"acadèmicament català'

Font: diari Información (08/07/2005)
Més informació en: <http://breu.bulma.net/?l5166>


--------


El TSJ accepta el recurs de la Universitat d'Alacant en favor de
l'Estatut del campus que iguala els termes valencià i català

Font: diari La Verdad (08/07/2005)
Més informació en: <http://breu.bulma.net/?l5167>


--------


El TSJ reconeix el dret de la Universitat d'Alacant a usar el terme
'català' en el seu Estatut

Font: diari Las Provincias (08/07/2005)
Més informació en: <http://breu.bulma.net/?l5165>


--------


 El TSJCV decideix a favor de la UA i admet l'expressió "acadèmicament
català"

Font: Minidiari (08/07/2005)
Més informació en: <http://breu.bulma.net/?l5168>


--------


Acció Cultural celebra una altra sentència que dóna suport al terme
llengua catalana

Font: diari Levante (08/07/2005)
Més informació en: <http://breu.bulma.net/?l5169>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Diccionari anglès-català de codi obert
       http://www.catalandictionary.org/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <[EMAIL PROTECTED]>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <[EMAIL PROTECTED]>
Xavier Rull (Catalunya) <[EMAIL PROTECTED]>
Marta Torres (Catalunya) <[EMAIL PROTECTED]>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <[EMAIL PROTECTED]>

-----------------------------------------------------------------------
Arxius d'INFOZÈFIR: http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a